Ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes (voorpublicatie)

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes)

Download de publicatie
Publicatiedatum
18december2012
Opsteller

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Type DocumentWet- en regelgeving