Kennistafel Buisleidingen (archief)

De kennistafel buisleidingen is een gezamenlijk initiatief van Relevant netwerk externe veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL). De kennistafel bestaat uit ca. 12 personen, afkomstig van gemeenten provincies en één van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De groep heeft een signaalfunctie voor problemen die zich in de praktijk voordoen met beleid en regelgeving rond buisleidingen. Door middel van casussen en FAQ's op www.relevant.nl zijn praktijkervaringen, oplossingen etc. van de kennistafel beschikbaar en toegankelijk voor andere professionals. De kennistafel houdt zich bezig met onderwerpen die variëren van buisleidingen in ruimtelijke plannen tot maatregelen om de veiligheid van buisleidingen te verbeteren en alles daar tussenin.

 U kunt contact opnemen met de kennistafel buisleidingen via Relevant