Wijzigingsbesluit Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Besluit van 24 juni 2005 tot wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen en het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen

Download de publicatie
Publicatiedatum
24juni2005
Opsteller

Ministerie van VROM

Type DocumentWet- en regelgeving