Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

09-01-2008

Op 1 januari 2008 is de Regeling externe veiligheid inrichtingen in werking getreden. Deze wijziging, de tweede tranche, wordt Revi II genoemd.

In de nu voorgenomen wijziging van de Revi, wijziging tweede tranche of Revi II, wordt een geünificeerde rekenmethodiek voorgeschreven voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Daarnaast worden afstanden opgenomen voor de door de Minister van Ruimte en Milieu aangewezen risicovolle categorieën. Deze staan in het Bevi genoemd onder artikel 2, eerste lid, sub d ( niet categoriale inrichtingen) en sub h, (categoriale inrichtingen).
In de brief van VROM en het Informatieblad inwerkingtreding Revi IIwordt ingegaan op belangrijkste wijzigingen.

Archief

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.