Brief van de minister van VROM over de inwerkingtreding van de wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

Samenvatting

In deze brief wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen die Revi II in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) aanbrengt, wordt een aantal communicatie- en voorlichtingsaspecten genoemd en worden sanerings- en schadevergoedingsaspecten behandeld

Download de publicatie
Publicatiedatum
januari2008
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie