Informatieblad Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

Samenvatting

In Revi II wordt een geünificeerde rekenmethodiek voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voorgeschreven. Ook worden afstanden opgenomen voor aangewezen risicovolle categorieën. Deze staan in het Bevi genoemd onder artikel 2, eerste lid, sub d (niet-categoriale inrichtingen) en sub h ( categoriale inrichtingen).

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2007
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie