Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee (let op: verouderd)

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Externe veiligheid wijkt qua beleving en aanpak af van bekendere milieuthema’s als luchtkwaliteit en geluid. Terwijl menig Rijnmonder wel eens last heeft van luchtvervuiling of geluidshinder, krijgen mensen hooguit te maken met de mogelijke schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen als zich een incident voordoet. Luchtvervuiling en geluidshinder kan men bovendien zowel voorkomen als genezen, maar voor het creëren van externe veiligheid geldt: voorkom dat slachtoffers ontstaan; anders is het te laat. Het is daarom van groot belang dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in het borgen van externe veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen. Deze handreiking biedt daarbij ondersteuning.

Download de publicatie
Publicatiedatum
november2014
Opsteller

R. Evelein (Tauw), B.Buitendijk (VRR), F. van der Lans (DCMR)

Type DocumentAchtergrondinformatie