Brief ministerie I&A inzake aanvullende mitigerende maatregelen buisleidingen

17-03-2014

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt de externe veiligheid rond aardgas- en aardolieproductenleidingen. Geconstateerde knelpunten moeten binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen is hierop een uitzondering gemaakt, omdat onvoldoende reducerende maatregelen beschikbaar bleken.

Inmiddels heeft het ministerie I&M besloten een VELIN-voorstel voor het waarderen van extra maatregelen te volgen. Dit betekent dat de Rekenmethodiek Bevb gelijk met het aanwijzen van overige chemicaliënleidingen hierop bijgesteld wordt. Naar verwachting zal e.e.a. begin juli 2014 in werking treden.
Om partijen reeds te informeren, is onlangs de bijgevoegde beleidsbrief verzonden.

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.