De beëindiging van het chloortransport in Nederland

Samenvatting

Samenvatting van het boek - Onder druk wordt alles vloeibaar. Hierin wordt de geschiedenis van het chloortransport in Nederland beschreven. Tevens wordt de weg naar het convenant tussen de Nederlandse overheid en Akzo Nobel kort geschetst.

Download de publicatie
Publicatiedatum
mei2008
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie