2 woningen / ha kwetsbaar?

Skip to end of metadata

Go to start of metadata

Verspreid liggende woningen zijn beperkt kwetsbaar. Het criterium is ligt op 2 woningen per ha. Daarbij is het zaak om een logische hectare te kiezen.

Nu doet zich echter een situatie voor dat er binnen die logische hectare 5 woningen zijn gelegen: 2 'woningen van derden' en 3 bedrijfswoningen. De drie bedrijfswoningen zijn beperkt kwetsbaar (vastgelegd in bestemmingsplan en feitelijke situatie). De vraag die nu reist: Moet je de 3 bedrijfswoningen meerekenen bij het toetsen aan het criterium van 2 woningen / ha én WAAROM?

Reacties (2)

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.