Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten

Samenvatting

In de Staatscourant zijn op 1 oktober 2014 ‘Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten' gepubliceerd. De minister van Infrastructuur en Milieu geeft daarbij aan hoe zij het aspect externe veiligheid toepast bij de vaststelling van tracé- en verkeersbesluiten. Tracébesluiten betreffen de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur. De minister verzoekt de andere overheden, waaronder gemeenten en provincies, deze beleidsregels toe te passen in vergelijkbare situaties.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1oktober2014
Opsteller

Ministerie I&M

Type DocumentAchtergrondinformatie