Populatieservice beschikbaar!

11-08-2015

De populatieservice nu algemeen beschikbaar via www.populatieservice.nl. De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII en CAROLA.

Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder BEVI, BEVT of BEVB. Voor risicoberekeningen met GEVERS kunnen via Relevant populatiegegevens opgevraagd worden.

Let op: populatiegegevens die eerder zijn verkregen via de Populator van Bridgis mogen niet meer gebruikt worden bij het opstellen van groepsrisicoberekingen.

Meer informatie populatieservice

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.