Kan de sommatiebepaling van het BRZO worden opgenomen in de Wabo/milieuvergunning?

Samenvatting

Advies werkgroep omgevingsveiligheid over of de sommatiebepaling van het BRZO kan worden opgenomen in de Wabo/milieuvergunning.

Download de publicatie
Publicatiedatum
8juli2016
Opsteller

werkgroep omgevingsveiligheid

Type DocumentPraktijk en uitvoering