Kennistafel RRGS/REV

Een doel van de kennistafel RRGS is het onderhouden en uitbreiden van een kennisnetwerk, gericht op het registreren van gegevens externe veiligheid. Verder werkt de kennistafel RRGS samen met het programmateam van de Risicokaart in het gezamenlijk doel om de Risicokaart (RRGS, ISOR en viewer) te onderhouden en zo mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld de nieuwe risicokaart. De kennistafel RRGS ziet het grote belang van het voorhanden hebben van actuele en accurate data voor het uitvoeren van wettelijke taken externe veiligheid. De kennistafel RRGS neemt daarom deel in het proces om deze voorwaarden voor het werkveld te creëren. Ook werkt de kennistafel RRGS nauw samen met de Projectgroep Data Infrastructuur (DIS).

Meer informatie over de werkzaamheden van de kennistafel RRGS staan in het Projectplan kennistafel RRGS 2018.

Voor vragen over de kennistafel RRGS kan je contact opnemen met Anita van Mulken of Erik Lenselink

Meer informatie werkzaamheden kennistafel RRGS: