Veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In dit rapport is het veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen nader geanalyseerd en uitgewerkt. Aan de orde komen vragen als: hoe om te gaan met ondermeer de functionele indeling van onder andere de ruimte tussen de transportas en de bebouwing of met welke eisen of met welke aspecten moet ruimtelijke ordening en / of rampenbestrijding rekening houden om (externe) veiligheid in een vroeg stadium mee te nemen in het (ontwerp)proces?

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2007
Opsteller

ministerie van VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie