Groter risico t.g.v. buisleiding door aanwezigheid van hoogspanningskabels?

Beschrijving casus
In de bijeenkomst van de kennistafel buisleidingen van 30 oktober 2008 en tijdens het jaarcongres van relevant op 2 december 2008 is gesproken over de risico's en aandachtspunten van het samenlopen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen en hoogspanningskabels (interactie). Deze situatie is o.a. geïdentificeerd in Rotterdam. Het vermoeden bestond, dat de aanwezigheid van hoogspanningskabels nabij buisleidingen nadelige effecten kan hebben op de intrinsieke veiligheid van de buisleiding. Met andere woorden: men was bang, dat de kans op het falen van een buisleiding door de aanwezigheid van de hoogspanningskabels zou toenemen.

Dilemma's
Kernvragen waren:
1. Is er invloed van hoogspanningskabels op de veiligheid van de buisleidingen voor gevaarlijke stoffen?
2. Als die invloed er is, hoe groot is die dan en wat kunnen de effecten zijn?
3. Is het noodzakelijk, mogelijk en/of wenselijk om met de invloed van interactie rekening te houden bij de beoordeling van risico's van bestaande en/of (de aanleg van) nieuwe leidingen?
4. Welke oplossingen zijn er om interactie te beperken/voorkomen?

Aanpak/oplossingsrichtingen
Er is inderdaad een negatieve invloed vastgesteld van hoogspanningskabels op de buisleidingen. Dit geldt voor buisleidingen die op langere afstanden paralel aan een buisleiding liggen. In dergelijke gevallen zullen maatregelen moeten worden genomen om de negatieve effecten tegen te gaan. Maatregelen waaraan gedacht kan worden, zijn:

  • Aanbrengen van aardpennen
  • Aanbrengen aardvoorziening
  • Aanbrengen en aanpassen anodebedden

Daarnaast is het aan te bevelen om bij de aanleg van nieuwe kabels en/of buisleidingen goed na te laten rekenen welke afstand er ten minste tussen de hoogspanningskabels en de buisleiding aan te worden gehouden.

Documenten
Zie presentaties van Wil Kovács tijdens beide genoemde bijeenkomsten.

Contact
Naam: Wil Kovács
Werkzaam bij: Leidingbureau gemeente Rotterdam
e-mail: W.Kovacs@gw.rotterdam.nl
tel.: 010-4894757