Kabinetsstandpunt AGS adviezen "Risicobeleid en rampenbestrijding" en "Brandweeradvisering"

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Adviezen over het spanningsveld dat kan ontstaan bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Het bevoegd gezag ervaart een spanning tussen milieu- en ruimtelijk ordening enerzijds en de (voorbereiding op de) rampenbestrijding anderzijds.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2009
Opsteller

ministerie van VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie