Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Samenvatting

In het Besluit activiteiten leefomgeving staan algemene rijksregels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Veel van de regels gaan over milieubelastende activiteiten. Andere gaan over lozingsactiviteiten, activiteiten in een beperkingengebied en met cultureel erfgoed. Ook geeft het besluit aan welke ruimte er is voor gemeenten, provincies en waterschappen voor lokaal maatwerk om te mogen afwijken en in welke gevallen een vergunning nodig is.

Download de publicatie
Publicatiedatum
19december2020
Opsteller

Ministeries BZK, EZK, IenW, OCW en SZW

Type DocumentWet- en regelgeving