Bijscholingen & Workshops IOV

Externe veiligheid is een onderwerp dat constant in beweging is. Nieuwe inzichten volgen elkaar snel op, wet- en regelgeving veranderen. Deze pagina bied een overzicht van de door de Impuls omgevingsveiligheid aangeboden bijscholingen en workshops .

Bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening (online)

Er komt een aanvraag voor een milieubelastende activiteit. Wat nu?

Tijdens deze bijscholing wordt het proces gevolgd vanaf het moment dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit binnenkomt. Welke aandachtsgebieden zijn van toepassing? Hoe vindt de toetsing aan het omgevingsplan plaats?

De bijscholing is bedoeld voor Iedereen die een rol heeft  in het vergunningverleningsproces: vergunningverleners en adviseurs vanuit omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en.

Meer informatie over de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening  


Workshop leren werken met de Omgevingswet

Werken onder de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig?

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Het doel van de workshop is om te leren en te ervaren welke competenties  je nodig hebt  voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

De workshop wordt op jouw vraag, op maat dus, georganiseerd en nader ingevuld. De onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in een provincie, regio of gemeente, zoals energietransitie (“van het gas af”), verdichtingsopgave, enz. De deelnemers zijn bij voorkeur betrokkenen bij de casus.

De workshop is bedoeld voor provincies, gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Meer informatie over de workshop leren werken met de Omgevingswet