Bijscholingen & Workshops IOV

Externe veiligheid is een onderwerp dat constant in beweging is. Nieuwe inzichten volgen elkaar snel op, wet- en regelgeving veranderen. Deze pagina bied een overzicht van de door de Impuls omgevingsveiligheid aangeboden bijscholingen en Thema-dagen op het gebied van Externe Veiligheid.

Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” voortgezet vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. De cursus bestaat uit twee onderdelen één bijscholingsdag en één terugkomdag.

De bijscholing is bedoeld voor professionals op het gebied ruimtelijke ordening en externe veiligheid vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en adviesbureaus.  

Meer informatie over de bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid 

Themadag-UPD omgaan met het uitgangspunten document voor overheden

Het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid organiseert een themadag over hoe je, als vergunningverlener, handhaver en veiligheidsregio, om moet gaan met een uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD heeft een belangrijke functie bij vergunningverlening en het toezicht op naleving van de gestelde eisen. Dit is een van de eisen van PGS 15. 

In het UPD zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kilo/liter gevaarlijke stoffen. Dit zijn complexe installaties en bij het proces van het vaststellen van een UPD zijn verschillende rollen te onderscheiden.

Meer informatie over de IOV-Themadag UPD: Omgaan met het uitgangspunten document voor overheden


Workshop leren werken met de Omgevingswet

Werken onder de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig?

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Het doel van de workshop is om te leren en te ervaren welke competenties  je nodig hebt  voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

De workshop wordt op jouw vraag, op maat dus, georganiseerd en nader ingevuld. De onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in een provincie, regio of gemeente, zoals energietransitie (“van het gas af”), verdichtingsopgave, enz. De deelnemers zijn bij voorkeur betrokkenen bij de casus.

De workshop is bedoeld voor provincies, gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Meer informatie over de workshop leren werken met de Omgevingswet