Kamerbrief van 4 april 2019 over de aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés.

Samenvatting

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beëindigen van de lopende procedures voor de 'indicatieve tracés' uit de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. De minister gaat daarbij ook in op ontwikkelingen die voor de Structuurvisie van belang zijn.

Download de publicatie
Publicatiedatum
4april2019
Opsteller

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Type DocumentAchtergrondinformatie