Hoe regel je de bescherming van mensen in de open lucht?

05-06-2019

Artikel uit Tijdschrift Milieu van de VVM, waarin wordt ingegaan op bescherming voor mensen die in de open lucht verblijven en hoe deze bescherming geregeld kan worden volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen is de bescherming voor mensen binnenkort geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Voor mensen in gebouwen zijn hiertoe aandachtsgebieden vastgesteld. Maar hoe zit het met mensen in de open lucht? Hoe moeten wij hun veiligheid garanderen?

Voor antwoord op deze vragen lees het artikel Oog voor bescherming in de open lucht.

 

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.