Circulaire 'Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- K3-categorie'

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In deze circulaire uit 1991 zijn veiligheidsafstanden vastgelegd. K1-vloeistoffen zijn licht ontvlambaar (bijvoorbeeld benzine en spiritus). K2-vloeistoffen zijn ontvlambaar (bijvoorbeeld petroleum, terpentine en thinner). Onder K3-vloeistoffen vallen gas- en dieselolie.

Download de publicatie

19990424_CirculaireK1K2K3.pdf

Publicatiedatum
24april1991
Opsteller

Ministerie van VROM

Type DocumentWet- en regelgeving