Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen (eindrapport)

Samenvatting

In het rapport vindt u de resultaten van het project, en wordt het incidentscenario buisleiding verder toegelicht en uitgewerkt. Dit rapport levert input voor het deelproject rampenoefening, dan wel de operationele rampenoefening. Dit product is opgesteld in het kader van het jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland.

Download de publicatie
Publicatiedatum
mei2010
Opsteller

projectgroep Incidentscenario

Type DocumentPraktijk & uitvoering