Ontwerp wijziging besluit BRZO, BEVI, e.a.

Samenvatting

Vooraankondiging van wijzigingen. Naar verwachting treedt het besluit 1 juli 2011 in werking.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2010
Opsteller

ministerie van VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie