Onderzoeksrapport Van verantwoording naar uitvoering?

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In regio “De Vallei”, bestaande uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen, bestaat er onvoldoende inzicht in de mate waarin maatregelen voor de beheersing van het groepsrisico worden uitgevoerd en de manier waarop deze uitvoering is georganiseerd. Het doel van dit onderzoek is om te verkennen op welke manieren de doorwerking en mate van uitvoering van maatregelen voor de beheersing van het groepsrisico kan worden vergroot. Om inzicht te krijgen in de mate van uitvoering van maatregelen zijn acht ruimtelijke ontwikkelingen in De Vallei onderzocht.

Download de publicatie
Publicatiedatum
april2011
Opsteller

Saxion iov regio De Vallei

Type DocumentAchtergrondinformatie