Handleiding Risicoanalyse Transport (HART)

Samenvatting

In de Handleiding is vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen conform het vigerende beleid geanalyseerd moeten worden.

Download de publicatie

Handleiding risicoanalyse transport (HART)

Publicatiedatum
11januari2017
Opsteller

RIVM

Type DocumentPraktijk en uitvoering