Discussies Inrichtingen

Hieronder vindt u een lijst met alle discussies over dit thema.

Recente discussies

Hoever kun je gaan met het terugbrengen van de afstand tussen N-tank (48 m3) en de erf/inrichtingsgrens, als de afstand niet voldoet aan de 3-meter eis (activiteitenregeling, art 4_20_1, lid 3, onder b) ? Tot de minimale afstand rondom de installatie = 0,6 meter (PGS 9, vs 3_3_6) ?
Ik heb een vraag naar aanleiding van het intrekken van het ontwerp-besluit LPG-tankstations. Brief van I&M kenmerk IENM/BSK-2013/13013 De staatssecretaris geeft aan voor tankstations die nu niet aan de (grote) PR afstanden voldoen via bestaande milieuregelgeving of anderszins een oplossing wordt gezocht. Dit voor conserverende bestemmingsplannen? Is hier inmiddels 4 maanden later al duidelijkheid over?
Ronald Hendriks van de gemeente Best heeft de volgende vraag: De externe veiligheidsonderzoeken welke uitgevoerd zijn bij nieuwe bestemmingsplannen, of nieuwe ontwikkelingen nabij een LPG tankstation, zijn uitgegaan van de convenantmaatregelen. Dus voor nieuwe ontwikkelingen is geanticipeerd op de nieuwe kleinere afstanden welke voortkomen uit de convenantmaatregelen. We hebben nu dus een situatie waarbij een ontwikkeling (kwetsbaar object, kantoor) nabij een LPG station is gerealiseerd.…