Discussiegroep Modernisering Omgevingsveiligheid

Hieronder vindt u een lijst met alle discussies over dit thema.

Recente discussies

Context: In kader van MER/Chw-BP Floriade is 2D-gerekend met RBM2 aan groepsrisico's. Zowel voor het evenement als Floriade wijk, blijken de berekende GR-niveaus overigens afhankelijk van de concrete gebiedsontwikkeling (en die ligt niet vast, maar is met paar scenario's doorgerekend) relatief laag. Zo tussen de 0,1-0,5 X OW. Uitgangspunt hierbij is dat de 30 m zone vanaf de A6 niet wordt bebouwd en de 100%-letaliteit (80 m) in beperkte mate).…
Citaat "Het beleid om groepsrisico via de ruimtelijke ordening te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het EV-beleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden". Dit geldt m.i. ook in algemene zin voor andere risicobronnen (bedrijven met gevaarlijke stoffen en transport van gevaarlijke stoffen).…
Zijn regels in aandachtsgebieden wel of geen effectgerelateerde regels? Ik stel deze vraag op basis van hetgeen is gesteld over vuurwerkopslagen pagina 116 nota van toelichting algemeen BKL 1 juli 2016, laatste alinea!
Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie van de AMvB’s omgevingswet gestart. Het merendeel van de milieuwetgeving wordt ‘beleidsneutraal’ opgenomen in de Omgevingswet. Voor het milieuthema externe veiligheid ligt de situatie echter anders. De Modernisering van het Omgevingsveiligheidbeleid, verwoordt in de vier AmvB’s, laat grote wijzigingen zien in vergelijking met het Bevi en aanverwante EV-besluiten.…