Discussies Ruimtelijke Ordening

Hieronder vindt u een lijst met alle discussies over dit thema.

Recente discussies

Over de niet-limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare objecten in het Bevi raken we voorlopig niet uitgesproken. Ik doe een poging om de ondergrens vast te leggen door te stellen: bouwwerken waarin alleen sprake is van een 'lichte industriefunctie' of 'overige gebruiksfunctie', zoals beschreven in het Bouwbesluit, zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten. Immers: er zijn in die gebouwen geen personen aanwezig die beschermd moeten worden.
2 woningen / ha kwetsbaar?
Verspreid liggende woningen zijn beperkt kwetsbaar. Het criterium is ligt op 2 woningen per ha. Daarbij is het zaak om een logische hectare te kiezen. Nu doet zich echter een situatie voor dat er binnen die logische hectare 5 woningen zijn gelegen: 2 'woningen van derden' en 3 bedrijfswoningen. De drie bedrijfswoningen zijn beperkt kwetsbaar (vastgelegd in bestemmingsplan en feitelijke situatie).…
Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!