Thema's

Signaleringskaart EV

De Signaleringskaart Externe Veiligheid (EV) biedt ruimtelijk inzicht in de risicobronnen en de zones die daarbij horen, in relatie tot de omgeving (kwetsbaarheid van objecten, bestemmingen). In de signaleringskaart wordt data van verschillende bronnen gebundeld, verrijkt en op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten.

De signaleringskaart bestaat uit webviewers en webservices. Door gebruik te maken van de Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid stem je in met de gedragsregels van de Signaleringskaart

Webviewers

De signaleringskaart is primair ontwikkeld voor EV-specialisten van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en andere overheden voor het uitvoeren van quickscans en analyses. De signaleringskaart is voor deze doelgroep beschikbaar via nl.ev-signaleringskaart.nl (standaard viewer).

Voor RO- en beleidsmedewerkers, die bijvoorbeeld voor een ruimtelijke ontwikkeling inzicht in de EV-situatie nodig hebben, is een afgeleide basisviewer ontwikkeld: https://nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-signaleringskaart_basis. Deze basisviewer geeft toegang tot openbare of beveiligde data. Detailinformatie over risicobronnen is in deze kaart niet opgenomen.

Bij het aanvragen van een account via info@ev-signaleringskaart.nl kunt u aangeven of u toegang wilt tot de basisviewer of de standaard viewer voor EV-specialisten. Afhankelijk van uw gebruiksdoel en organisatie (al dan niet overheid) worden rechten toegekend.

Webservices

Een aantal webservices kan worden opgehaald om vervolgens in te laden in een eigen GIS-omgeving.

Proclaimer

De informatie zoals weergegeven in de Signaleringskaart EV is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen kaartlagen fouten bevatten of onvolledig zijn. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn voor eigen risico. Aan het gebruik van deze kaartlagen kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van de Signaleringskaart EV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van Signaleringskaart EV.

Achtergrondinformatie