Programma jaarcongres Relevant 2017

09:00

Ontvangst met koffie & thee

09:30

Plenair programma

 

Opening en duiding van de dag
door Ruben van der Laan, dagvoorzitter

 

Dilemma’s van de nieuwe omgevingswet & de competenties die nodig zijn om hierop te antwoorden

In gesprek met Maarten Worp, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Jur van der Velde, Interra

10:20

Pauze

10:50

Ronde 1: Infosessies, keuze uit:

 

1A - Ontwikkelingen en rekenprogramma windenergie
1B - 'Sneak preview': SAFETI-nl 8.0
1C - LNG, andere incidenten, anders oefenen
1D - Belangen van netwerken
1E - Prijsvraag Ontwerp Veilige Omgeving
1F - Multiadvisering?
1G - Ondergronds maakt onbemind?
1H - Complexe vergunning, complexe verstandhouding?

11:35

Pauze

12:05

Plenair programma

 

De rol van waterstof in ons toekomstige energiesysteem
door Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft

 

Hoe Gasunie inspeelt op de waterstofeconomie

door Ulco Vermeulen, directeur Gasunie

 

Beiden gaan specifiek in op EV-vraagstukken m.b.t. waterstof

13:00

Lunchpauze

14:00

Ronde 2: Workshops, keuze uit:

 

2A - Arbeidsveiligheid versus omgevingsveiligheid
2B - Wat is 'aging van installaties' en hoe kun je dat beheersen
2C - Leren van ongevallen
2D - Omgevingswet en Basisnet: uitdagingen voor lokale veiligheidspartners
2E - Integratie Omgevingsveiligheid
2F - Wat verandert er voor mij?
2G - RIVM Handboek omgevingsveiligheid: de inhoudelijke betekenis en toepassing
2H - EV-jurisprudentie nader bekeken

15:15 

Pauze

15:45

Ronde 3: Infosessies, keuze uit:

 

3A - PGS15 in de praktijk
3B - Een plan: in gevecht of in gesprek?
3C - Handboek Omgevingsveiligheid, specifiek bouwkundige maatregelen
3D - Robuust Basisnet
3E - SafetyDeals, de regeling
3F - Kernwaarden voor een veilige leefomgeving
3G - Hoe maken we omgevingsveiligheid 'smart'
3H - Dilemma’s bij bouwen nabij risicobronnen

16:30Plenaire prijsuitreiking
 met aansluitend de afsluitende borrel