Thema's

Bijscholingen & Workshops Omgevingsveiligheid

Externe veiligheid is een onderwerp dat constant in beweging is. Nieuwe inzichten volgen elkaar snel op, wet- en regelgeving veranderen. Deze pagina bied een overzicht van de bijscholingen en workshops die tot en met 2020 zijn georganiseerd vanuit het programma Impuls omgevingsveiligheid. Vanaf 2021 zullen deze trainingen worden aangeboden door de VNG. Binnenkort is het mogelijk om in te schrijven via  VNG Connect.

Door de VNG is een enquête gehouden om te onderzoeken aan welke bijscholingen en cursussen behoefte is in het werkveld. Mede aan de hand van deze informatie wordt gekozen of en welke bijscholingen en cursussen er worden aangeboden. 

Bekijk hier de resultaten van de Enquete.  

Bijscholing omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers (online)

Woningbouw realiseren in de buurt van risicobronnen: wat regel je waar?

Doel van de bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kun je regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals energietransitie. De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus. 

Meer informatie over de bijscholing omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers    

Bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening (online)

Er komt een aanvraag voor een milieubelastende activiteit. Wat nu?

Tijdens deze bijscholing wordt het proces gevolgd vanaf het moment dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit binnenkomt. Welke aandachtsgebieden zijn van toepassing? Hoe vindt de toetsing aan het omgevingsplan plaats?

De bijscholing is bedoeld voor Iedereen die een rol heeft  in het vergunningverleningsproces: vergunningverleners en adviseurs vanuit omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en.

Meer informatie over de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening    

Workshop leren werken met de Omgevingswet

Werken onder de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig?

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Het doel van de workshop is om te leren en te ervaren welke competenties  je nodig hebt  voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

De workshop wordt op jouw vraag, op maat dus, georganiseerd en nader ingevuld. De onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in een provincie, regio of gemeente, zoals energietransitie (“van het gas af”), verdichtingsopgave, enz. De deelnemers zijn bij voorkeur betrokkenen bij de casus.

De workshop is bedoeld voor provincies, gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Meer informatie over de workshop leren werken met de Omgevingswet