Nieuws archief

Hieronder staan alle nieuwsberichten die in het verleden zijn geplaatst op Relevant.nl.

Zoeken
2 juni 2024

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een systematische opbouw van maatregelen

Veel toezichthouders en
vergunningverleners bladeren
regelmatig in de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS) om op de
hoogte te zijn van actuele
voorschriften en maatregelen. Zo ook Louis Jansen, specialist

26 mei 2024

PGS 38 Multi-energiestations

Door de energietransitie komen er
steeds meer multi-energie stations
(MES) in Nederland. Dat zijn stations
met afleverinstallaties voor
verschillende energiedragers,
waaronder een oplaadvoorziening voor
elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende

12 mei 2024

Voor een veilige energieopslag zijn richtlijnen nodig blijkt uit onderzoek RIVM

Moeten we bij energieopslagsystemen
(EOS) rekening houden met de
gevolgen voor de
omgevingsveiligheid? Het Landelijk
Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft Jochem

9 april 2024

Kennis over externe veiligheid wordt verzameld op veel plekken blijkt uit infosessie Relevant Congres

Tijdens het Relevant Congres op
woensdag 27 maart is de opkomst
groot tijdens de infosessie ‘Kennis,
de sleutel voor een veilige
toekomst?’.

4 april 2024

Wat betekent het Register Externe Veiligheid (REV) voor jou?

Het Register Externe Veiligheid
(REV) is dit jaar officieel live
gegaan. Dit is een landelijke database
waarin de informatie over
milieubelastende activiteiten met een
extern veiligheidsrisico worden verzameld.

11 maart 2024

Kleurenkaart is een nieuwe en makkelijke tool in de Signaleringskaart externe veiligheid

Hoe handig zou het zijn als je met
een paar muisklikken visueel kunt
laten zien wat het effect is van een
gekozen ambitie(niveau) op het
toelaten van verschillende type gebouwen en locaties binnen

10 maart 2024

Presentatie over veiligheid van batterijen in energieopslag systemen

Marlouce Biemans van Royal
HaskoningDHV heeft een interessante
presentatie gegeven aan de
(agenda)leden van het Landelijk
Platform Veilige Leefomgeving
(LPVL). Zij presenteerde de resultaten van een studie

14 februari 2024

Nieuwe data trainingen Omgevingsveiligheid zijn beschikbaar

De VNG biedt weer verscheidene
training en cursussen aan met
betrekking tot omgevingsveiligheid.

7 februari 2024

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: 28 projectaanvragen gehonoreerd

Vanuit het programma
‘Meerjarenagenda Versterking
Omgevingsveiligheid’ (MVO) is er
vanaf 2021 een ontwikkelbudget door het ministerie van

29 januari 2024

Nieuwsbrief Landelijk Platform Veilige Leefomgeving januari 2024

De nieuwe nieuwsbrief van het
LPVL is gepubliceerd.

24 januari 2024

De online trainingen omgevingsveiligheid 2024 zijn weer ingepland

De VNG biedt weer verscheidene
training en cursussen aan met
betrekking tot omgevingsveiligheid.

22 januari 2024

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL): vol plannen voor het nieuwe jaar!

Het Landelijk Platform Veilige
Leefomgeving (LPVL) verzamelt,
ontwikkelt en deelt kennis over
omgevingsveiligheid (externe
veiligheid). Het afgelopen jaar is het platform gegroeid

17 januari 2024

Project herberekenen aandachtsgebieden gestart

Met de komst van de Omgevingswet
verandert er veel op het vakgebied
omgevingsveiligheid. Naast de 10-6
plaatsgebonden risico komen er drie
soorten aandachtsgebieden: brand,
explosie en gifwolk.

16 januari 2024

Kennistafel Transport: Veilig transport van gevaarlijke stoffen nu en in de toekomst

Bij de Kennistafel Transport komen
gemiddeld zo’n 50 deskundigen
vanuit verschillende overheidslagen en
het bedrijfsleven samen om kennis te
delen over het transport van gevaarlijke stoffen. Onder

15 januari 2024

PGS 37-2 Lithiumhoudende energiedragers: Opslag

Medio november 2023 werd het
definitieve concept van de PGS 37-2
gepubliceerd en kon gelijk in de
praktijk toegepast worden. De PGS
37-2 heeft betrekking op de veiligheid
van lithiumhoudende energiedragers en
is gericht op de juiste opslag daarvan.

15 januari 2024

Drie projectaanvragen ontvangen bijdrage uit het ontwikkelbudget omgevingsveiligheid

Van 1 september tot 15 oktober 2023
stond de zesde inschrijftermijn van het
ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
omgevingsveiligheid open. Dit
ontwikkelbudget is beschikbaar is gesteld door het Ministerie

14 december 2023

Jaarcongres Relevant 2024

De datum van het Jaarcongres
Relevant 2024 is bekend.

5 december 2023

Groot en intensief netwerk is de Kennistafel Aandachtsgebieden

Is er een plek waar EV-deskundigen
ervaringen over aandachtsgebieden met
elkaar delen, vragen kunnen stellen
aan andere professionals en als het
moet verandering teweeg kunnen
brengen in wet- en regelgeving? Ja, zo’n plek is de Kennistafel

29 november 2023

Kennismakelaars LPVL laten kennis stromen

Het Landelijk Platform Veilige
Leefomgeving (LPVL) staat voor
informatie en kennis over externe
veiligheid (EV)/omgevingsveiligheid.
Deze kennis wordt gebundeld en
verspreid via verschillende kanalen.
Alle leden van het LPVL spelen hierin als kennismakelaar

15 november 2023

Mede mogelijk gemaakt door bijdrage uit ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten: Scenarioboek Energietransitie voor uniform adviseren over omgevingsveiligheid

Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) heeft

12 oktober 2023

Mede mogelijk gemaakt door bijdrage ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: project Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie

In 2022 deed de Veiligheidsregio
Gelderland Midden (VR GM) een
aanvraag voor een bijdrage uit het
ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
omgevingsveiligheid. De bijdrage werd
toegekend en de VR GM ging aan
de slag met het uitvoeren van het
project waarin het thema
‘energietransitie’ centraal stond. Dat
deed de Veiligheidsregio GM in samenwerking met 10

11 oktober 2023

Bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH & Online training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers

Er zijn nog een aantal plekken vrij
bij de trainingen: Bijscholingstraining
Omgevingsveiligheid en VTH &
Online training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers.

8 oktober 2023

LPVL stelt zich voor in digitaal magazine ‘Nieuws Brabant Veiliger’

In het digitale mini magazine
‘Nieuws Brabant Veiliger’ stelt het
Landelijk Platform Veilige
Leefomgeving (LPVL) zich kort voor.

26 september 2023

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving deelt kennis bij bezoek aan Amersfoort

‘Fijn dat we samen al veel kennis
hebben en niet ieder van ons het
wiel opnieuw uit hoeft te vinden’

28 augustus 2023

Van 1 september tot en met 14 oktober 2023: nieuwe inschrijftermijn voor aanvragen bijdrage uit Ontwikkelbudget Versterking Omgevingsveiligheid

Wilt uw organisatie beter toegerust zijn op het uitvoeren

1 augustus 2023

Bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH

Deze bijscholingstraining gaat
specifiek in op het nieuwe beleid
m.b.t. de inwerkingtreding van de
Omgevingswet en richt zich met
name op de belangrijke begrippen van
externe veiligheid, hoe de veiligheidsrisico’s beheerst kunnen

18 juli 2023

Inventarisatie van het werkprogramma Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Voor de inventarisatie van het
werkprogramma Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS)*, vragen
we de behoefte uit naar nieuwe
PGS’en of de wens tot actualisatie van reeds bestaande

16 juli 2023

Online-training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers (14 november 2023)

U heeft als ruimtelijk planmaker
invloed op de invulling van het
onderdeel omgevingsveiligheid van het
omgevingsplan. Tijdens deze training
gaat u zelf aan de slag met de wettelijke verplichtingen,

29 juni 2023

Input gevraagd voor meedenkgroep Externe Veiligheid

Binnen de VNG werken wij aan een
krachtige lokale overheid. Dit doen
wij door agendasettend te zijn op
voor gemeenten relevante
vraagstukken en ontwikkelingen, en
door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke

28 juni 2023

Terugblik VNG jaarcongres

Op het VNG Jaarcongres stonden we
met het project OVO. Met een goed
gevoel kijken weterug op het congres
van VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten).

18 mei 2023

ONLINE INSPIRATIESESSIE OMGEVINGSVEILIGHEID ALS BELANG IN VISIE EN PLAN

Vanuit het Ontwerp Veilige
Omgeving (OVO) worden er drie
inspiratiesessies over
‘Omgevingsveiligheid als belang in visie en plan’ georganiseerd.

15 mei 2023

Vacature Trainee Omgevingsveiligheid bij de Rijksoverheid

Heb jij je wo-studie afgerond, of
bijna afgerond, en wil je meewerken
aan het beschermen van onze
leefomgeving? En lijkt het je leuk om
de komende twee jaar te werken en
leren bij het RIVM, Rijkswaterstaat, het Nederlandse Instituut

11 mei 2023

SAVE THE DATE –donderdag 15 juni 2023 : Zandbaksessies ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Op donderdag 15 juni 2023 vinden
weer online ‘zandbaksessies’ plaats over het ontwikkelbudget

18 april 2023

Nieuwe trainingen Omgevingsveiligheid najaar 2023

De VNG biedt verscheidene training
en cursussen aan met betrekking tot
omgevingsveiligheid.

16 april 2023

Nieuw programma van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving 2023-2024

Het Landelijk Platform Veilige
Leefomgeving heeft het nieuwe
programma opgesteld voor de periode
2023-2024. In dit programma wordt
kort teruggekeken op de afgelopen
twee jaar en worden de ontwikkelingen, doelen en activiteiten

29 maart 2023

Publicatie handreiking “Aandachtsgebieden in het omgevingsplan”

Als resultaat van een bijzondere
samenwerking tussen de branche met
Bevoegde gezagen, omgevingsdiensten,
consultants en bedrijfsleven is
handreiking Aandachtsgebieden in het
omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel

27 februari 2023

Online basistraining Kennismaken met Omgevingsveiligheid

In deze basistraining wordt u
meegenomen in de achtergronden en
doelen van de veranderingen binnen
de omgevingsveiligheid én hoe u hier
praktisch mee kan omgaan. Het is
daarmee niet alleen een kennismaking met Omgevingsveiligheid,

22 februari 2023

Jaarcongres Relevant 2023: Veilige en gezonde energietransitie

Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats op dinsdag 28 maart in
het Provinciehuis Overijssel in Zwolle.
Dit jaar staat het congres in het teken van de risico's

24 januari 2023

Toelichting Ontwerp Veilige Omgeving 2022. Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid

De eerste versie van deze ‘Aanpak
bouwsteen omgevingsveiligheid’ is al
in 2018 opgesteld. Op basis van
nieuwe inzichten uit interviews en
workshops is een nieuwe versie opgesteld.

17 januari 2023

Nieuwe vacature Kwartiermaker Kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid

VNG zoekt een Kwartiermaker
Kennisinfrastructuur
Omgevingsveiligheid. Deel deze
oproep graag zo breed mogelijk in
uw netwerk!

11 januari 2023

Zes projecten ontvangen bijdrage uit ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Van 15 september tot en met 15
oktober 2022 stond de 4e
inschrijftermijn van het
ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

7 december 2022

Vragensessies in december en januari over Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Het ministerie van IenW heeft
besloten een vijfde tranche
Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
omgevingsveiligheid open te stellen. Het indienen van

15 november 2022

Start pilot met woningen op waterstof

Woningen verwarmen met waterstof is
wellicht een van de mogelijkheden
voor de toekomst. Maar voordat het
zover is moeten er nog vele hobbels
genomen worden. Hoe duurzaam,
betaalbaar en toepasbaar is het
eigenlijk? En hoe veilig? Er zijn verschillende pilots in

11 oktober 2022

LPVL memo Kleinschalige productie van waterstof d.m.v. elektrolyse

Gedreven door de energietransitie
komen er steeds meer initiatieven
voor het oprichten van een
kleinschalige productie van waterstof.
Dit roept vragen op over de
beoordeling van dergelijke initiatieven en welke toetsingskaders

26 september 2022

Vragensessies over ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid – vierde tranche geopend (15 september – 15 oktober)

Het ministerie van IenW heeft
besloten een vierde tranche Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten

31 juli 2022

Projecten ontvangen ontwikkelbudget omgevingsveiligheid & dit najaar opent er een nieuwe vierde tranche!

Van 15 maart tot en met 15 april
2022 stond de 3e tranche van het
ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar

18 mei 2022

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid – 13 aanvragen ingediend

In de periode van 15 maart tot en
met 15 april 2022 hadden overheden
de mogelijkheid om een bijdrage uit
het ontwikkelbudget ‘nieuwe
prioriteiten omgevingsveiligheid’ aan te vragen. Dit ontwikkelbudget

22 april 2022

Trainingen & Cursussen Fysieke leefomgeving

Er zijn nog plekken beschikbaar in
de trainingen en cursussen fysieke
leefomgeving van de VNG.

23 maart 2022

Vacature Kwartiermaker Kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid

VNG zoekt een Kwartiermaker
Kennisinfrastructuur
Omgevingsveiligheid. Als
kwartiermaker krijg je de opdracht om
een robuuste kennisinfrastructuur
omgevingsveiligheid te creëren, waar het verbeteren van

18 maart 2022

Uitnodiging Jaarcongres Relevant 2022

Meld je aan voor het Jaarcongres
Relevant, hét congres voor iedereen
die werkzaam is op gebied van
Externe Veiligheid.

8 februari 2022

Flyer Relevant Vraagbaak

De Vraagbaak biedt onder­ steuning
aan EV ­deskundigen en ruimtelijke
ordenaars bij de taakuitvoering op het
gebied van externe veiligheid.

3 februari 2022

Nieuwe datum Jaarcongres Relevant 2022 bekend

Het Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats op dinsdag 12 april in
Aristo Amsterdam. Dit jaar staat het
congres in het teken van de actualiteit
en ontmoeting.

22 december 2021

OVO lanceert een nieuw e-book over de veilige leefomgeving

Het e-book, dat de titel Een veilig
idee meekrijgt, behandelt drie vragen
over een veilige leefomgeving. Wat is
een veilige leefomgeving? Hoe krijg
je grip op een veilige leefomgeving?
En: Hoe ontwerp je een veilige leefomgeving?

2 december 2021

Rapport Project Aansluiting omgevingsdiensten op REV is gepubliceerd

Het nieuwe rapport rapport van het
project Aansluiting omgevingsdiensten
op REV is gepubliceerd.

15 november 2021

Verplaatsing Jaarcongres Relevant 2021

Het Jaarcongres Relevant 2021 wordt
uitgesteld.

2 november 2021

Alle deelsessies van het Jaarcongres Relevant 2021 zijn bekend

Op dit moment zijn alle deelsessies
van het jaarcongres bekend. Er is dit
jaar een breed assortiment aan
infosessies en workshops beschikbaar.

18 oktober 2021

Online Actualiteitendag Omgevingsveiligheid

In uw werk heeft u (dagelijks) te
maken met omgevingsveiligheid en de
omgevingswet. Daarom praten we u
op de actualiteiten dag graag bij over
de laatste ontwikkelingen op dit
gebied.

11 oktober 2021

Jaarcongres Relevant 2021 een dag vol actualiteit en ontmoeting

Het Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats op dinsdag 16
november in Aristo Amsterdam. Dit
jaar staat het congres in het teken van de actualiteit en

4 oktober 2021

Training Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers

Tijdens deze training gaat u zelf aan
de slag met de wettelijke
verplichtingen, beleidsvrijheid en
mogelijkheden en kunt u dit na
afloop ook toepassen in de eigen
organisatie.

22 september 2021

Met spoed gevraagd namens VNG: leden voor beoordelingscommissie Nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Voor de bemensing van de
beoordelingscommissie voor cluster 6:
nieuwe prioritieiten
omgevingsveiligheid, worden kandiaten gezocht.

13 september 2021

Nieuwe release IPO Signaleringskaart EV

Het is zover, inmiddels staat versie
2.0 van de IPO Signaleringskaart
Externe Veiligheid live

7 september 2021

Inschrijving 2e tranche Cluster 6 'Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten' nu geopend

Vanaf 1 september 2021 is het voor
overheidsorganisaties mogelijk om zich
in te schrijven voor de tweede
tranche van het ontwikkelbudget
nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid.

24 augustus 2021

Effectiviteit van explosiewerend glas onderzocht

Is het gebruik van explosiewerend (of
scherfvrij) glas zinvol bij een explosie
van een gevaarlijke stof? Kan
explosiewerend glas bij incidenten met
gevaarlijke stoffen het aantal
slachtoffers beperken?

17 augustus 2021

PGS 35, 30 en 16 beschikbaar in digitale vorm

PGS 35, 30 en 16 zijn vanaf nu
beschikbaar in digitale vorm.

5 juli 2021

SAVE THE DATE: Jaarcongres Relevant 2021

Het jaarcongres Relevant vindt dit
jaar plaats op 16 november in Aristo
Amsterdam. Dit jaar staat het congres
in het teken van de actualiteit.

28 juni 2021

Peiling scholingsbehoefte omgevingsveiligheid

Sinds begin dit jaar coördineert de
VNG de scholing rondom
Omgevingsveiligheid. De VNG
overweegt een aantal trainingen aan te
bieden en is benieuwd aan welke
training(en) behoefte is.

8 juni 2021

Nieuw kennisdossier over veilige energietransitie

De energietransitie is in volle gang.
De kennis over de veiligheid van de
energietransitie is vanaf nu te vinden
in het online kennisdossier Veilige
energietransitie, kennis gebundeld.

2 juni 2021

Internetconsultatie circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven van start

Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat bereidt een circulaire voor
over windturbines bij risicovolle
bedrijven. U kunt op deze ciruclaire
tot 30 juni op de circulaire reageren.

26 mei 2021

Nieuwe beoogde inwerkingstredingsdatum Omgevingswet 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum
van de Omgevingswet wordt met een
half jaar verplaatst naar 1 juli 2022.
Dit geeft het Rijk, gemeenten,
provincies, waterschappen en
uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie

30 maart 2021

Rapportage glas en gevel beschikbaar

Antea Group en het instituut fysieke
veiligheid hebben een onderzoek
uitgevoerd naar het bouwen in een
explosievoorschriftengebied en de
praktijktoepassing van nieuwe
wetgeving

30 maart 2021

Stappenplan ruimtelijk ordenen met Omgevingsveiligheid

In het kader van de bijscholing
omgevingsveiligheid is een
stappenplan ontwikkeld dat inzicht
geeft in de te doorlopen stappen met
betrekking tot ruimtelijk ordenen met
omgevingsveiligheid

30 maart 2021

Programma Landelijk platform veilige leefomgeving (LPVL) 2021-2022 vastgesteld

Het Landelijk Platform Veilige
Leefomgeving (LPVL) heeft het
programma voor het jaar 2021-2022
vastgesteld. In dit programma staat
hoe het platform haar kennis gaat delen, zal adviseren

16 maart 2021

Stroomschema omgevingsveiligheid in vergunningverlening (onder de omgevingswet)

In het kader van de bijscholing
omgevingsveiligheid in de
vergunningverlening is een
stroomschema ontwikkeld dat inzicht
geeft in te doorlopen werkstappen in het vergunningsverleningsproces

16 maart 2021

Eerste Resultaten DP 6 beschikbaar

De eerste resultaten van projecten uit
deelprogramma 6 zijn beschikbaar.

8 maart 2021

Welkom op onze nieuwe website

Onze website is vernieuwd, we
hebben een helemaal nieuwe look en
feel, de structuur is in tact gebleven
u kunt dus alles op dezelfde plek als
voorheen vinden.

23 februari 2021

Inschrijving 'Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid' per 1 maart geopend

Vanaf 1 maart a.s. is het voor
overheidsorganisaties mogelijk om zich
in te schrijven voor het
ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid.

8 februari 2021

IOV kennsidocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations

Als gevolg van de energietransitie
worden steeds meer alternatieve
brandstoffen gebruikt voor
(weg)voertuigen. Het aantal multifuel
tankstations (MFT-stations) in
Nederland neemt hierdoor snel toe. Voor individuele brandstoffen

8 december 2020

Oproep projectvoorstellen ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten in 2021

Vanaf 2021 worden de activiteiten op
het gebied van omgevingsveiligheid
vervolgd in de ‘Meerjarenagenda
Versterking Omgevingsveiligheid’.
Eén van de clusters van deze
meerjarenagenda is het cluster ontwikkelbudget nieuwe

1 december 2020

Relevant congres begint vandaag (online)

Vandaag begint het Relevant congres,
dat dit jaar online plaatsvindt en duurt
van 1 tot 10 december. In totaal
vinden er verdeeld over 8 dagen 24
deelsessies plaats. Het plenaire
gedeelte vindt plaats op 8 december.
Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie,

30 november 2020

Opvolging veiligheidscheck website Relevant

Onlangs hebben wij onze gebruikers
met een Relevant account
geïnformeerd over een
beveiligingsincident van onze website.
Naar aanleiding van de
veiligheidscheck die we naar
aanleiding hiervan hebben uitgevoerd hebben we besloten

30 november 2020

Nog enkele plekken beschikbaar voor Bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers

Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar op 1, 3 en 8 december
voor de bijscholing
Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers (online),

20 oktober 2020

E-learning over Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid is een van de
thema's waar veel inhoudelijke
veranderingen plaatsvinden bij de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet. De impuls
omgevingsveiligheid heeft een aantal
E-learnings gemaakt, zodat je in een korte tijd de nieuwe

13 oktober 2020

Bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers

Na een succesvolle pilot starten in
oktober de bijscholingen
Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke
planmakers. Tijdens de bijscholing
gaan we in op de volgende vraag:
Wat kun je op het gebied van omgevingsveiligheid regelen

21 september 2020

Jaarcongres Relevant 2020: Gezond en Veilig wordt dit jaar online gehouden

Het Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats als online congres van
1 tot en met 10 december. Dagelijks
zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies

7 september 2020

Uitwerking clusters Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid (2021-2024) vastgesteld

In het BOb van 30 oktober 2019 is
door het Bestuurlijk Omgevingsberaad
(BOb) besloten om het programma
IOV te beëindigen maar op grond van een gezamenlijke

1 september 2020

Vervolg bijscholing Omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

Vanaf 10 september 2020 wordt de
bijscholing Omgevingsveiligheid in de
vergunningverlening vervolgd (online).
Tijdens deze bijscholing gaan
vergunningverleners en hun adviseurs
aan de slag met veranderingen op het gebied van omgevingsveiligheid

18 augustus 2020

Veel deelsessies Jaarcongres Relevant bekend

Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op het
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats op 8 december in
Amersfoort. Mocht dit door
COVID-19 onverhoopt niet kunnen,
zal het congres online georganiseerd worden. Inmiddels

29 juli 2020

Animatie gebiedsontwikkeling bij aandachtsgebieden

Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft een filmpje gemaakt
over de afwegingen die spelen bij
gebiedsontwikkeling in een
aandachtsgebied voor externe
veiligheidsrisico’s.

20 juli 2020

Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld

Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft een Circulaire
(rondschrijven) over de
risicobeheersing van lithium-ion
energiedragers opgesteld. De circulaire
gaat over de opslag van batterijen (en cellen) en over

15 juli 2020

Landelijke signaleringskaart Externe Veiligheid - Uitrol versie 1.8

Er is een nieuwe vesie van de
Signaleringskaart externe veiligheid
beschikbaar. De ontwikkelingen aan
deze informatietool gaan in een rap
tempo door. De IPO-projectgroep Informatiehuis Externe

15 juli 2020

Notitie LPVL Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet

Ben jij al op de hoogte van wat er
op hoofdlijnen gaat veranderen op het
gebied van omgevingsveiligheid in de
Omgevingswet? En weet jij al welke
stappen er gezet moeten worden door
gemeenten en provincies voor en na inwerkingtreding

13 juli 2020

Inspectie Leefomgeving en Transport: infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

ProRail heeft onvoldoende beeld van
de fysieke staat van de infrastructuur
op rangeerterrein Kijfhoek. De sporen,
wissels en het heuvelsysteem,
waarover wagons gerangeerd worden, zijn op het einde

23 juni 2020

Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon

Voor het doorzetten van de middelen
via het gemeentefonds heeft Cebeon
een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld
voor verdeling van middelen voor
gemeentelijke taken Externe
Veiligheid.

23 juni 2020

Cebeon Gemeentelijke verdeelsleutel Externe Veiligheid

Door Cebeon is een nieuwe
verdeelsleutel ontwikkeld.

28 mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van
gemeenten, provincies en
waterschappen hebben
overeenstemming bereikt over een
nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

6 mei 2020

Save the date: Jaarcongres Relevant 2020

Het Jaarcongres Relevant, hét congres
voor iedereen die werkzaam is op
gebied van Externe Veiligheid, vindt
dit jaar plaats op dinsdag 8 december
in de Eenhoorn te Amersfoort.
Jaarlijks bezoeken zo'n 250
deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s,

6 mei 2020

Informatiebundel scherfvrij glas nu beschikbaar

Antea Group heeft in opdracht van
het IOV een informatiebundel
opgesteld over de toepassing van
scherfvrij glas als bouwkundige
maatregel.

2 april 2020

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister Stientje van Veldhoven heeft
aan de eerste en tweede kamer
bekend gemaakt dat de invoering van
de Omgevingswet meer tijd kost dan
verwacht en daarom wordt uitgesteld.
De minister geeft aan dat ze na
overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor

27 maart 2020

Handleiding vergunningverlening waterstoftankstations voor bevoegd gezag en tankstationhouders beschikbaar

De komende jaren zullen steeds meer
voertuigen op waterstof gaan rijden: vrachtauto’s, OV-bussen,

25 maart 2020

RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2020 uitgesteld

De RIVM Netwerkdag
omgevingsveiligheid 2020 die gepland
stond op 27 mei is uitgesteld. Er is
nog geen nieuwe datum voor de
netwerkdag vastgesteld.

25 maart 2020

Kennisdag explosieven en vuurwerk uitgesteld naar 26 oktober 2020

De Kennisdag explosieven en
vuurwerk van 9 april bij het RIVM
wordt verplaatst naar 26 oktober. Je
kunt je nog aanmelden voor de
kennisdag.

18 maart 2020

Internetconsultatie Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gestart

Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat bereidt een Circulaire voor
over de risicobeheersing van
lithium-ion energiedragers. De
circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion

13 maart 2020

Pilot bijscholing aandachtsgebieden in de vergunningverlening a.s. dinsdag 17 maart 2020 gaat niet door!

In verband met ontwikkelingen
omtrent het Coronavirus is besloten
om de Pilot te houden op een later
tijdstip, waarschijnlijk in april.

4 maart 2020

Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 27 februari 2020 tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen

Met deze wijzigingsregeling wordt een
nieuwe versie aangewezen van het
rekenprogramma Safeti-NL en de
bijbehorende nieuwe handleiding voor
het berekenen van externe
veiligheidsrisico’s van inrichtingen en
buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

21 februari 2020

Meld je nu aan voor de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

In mei start de bijscholing
omgevingsveiligheid in de
vergunningverlening. Deze bijscholing
is primair bedoelt voor
vergunningverleners en wordt georganiseerd vanuit het

12 februari 2020

Energietransitie en veiligheid: wat kunnen we van andere landen leren?

De energietransitie brengt
veiligheidsrisico's voor burgers en
hulpverleners met zich mee. Welke
risico's worden in het buitenland
gezien en aan welke maatregelen
wordt gedacht? Dat heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)

29 januari 2020

Nieuwe afspraken over nauwe samenwerking voor een veilig spoor

Omdat meerdere partijen bij de
afhandeling van spoorwegincidenten
zijn betrokken, hebben de
veiligheidsregio's, Nationale Politie,
ProRail en het IFV de afgelopen
jaren gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag

22 januari 2020

IFV publiceert Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations

De handreiking bevat tips op het
gebied van risicobeheersing en
incidentbestrijding die gebruikt kunnen
worden in het gehele traject van
ontwerp, vergunningverlening en beheer van LNG-tankstations.

7 januari 2020

Oproep VNG: reageer als praktijkexpert op de invoeringsregeling Omgevingswet

De VNG roept mensen uit de
praktijk op om te reageren op de
invoeringsregeling Omgevingswet. Als
praktijkexpert kan je namelijk een
belangrijke bijdrage leveren door te beoordelen of de

12 december 2019

Consultatie Invoeringsregeling van start!

Van 9 december 2019 tot en met 13
januari 2020 is de internetconsultatie
van de Invoeringsregeling. Iedereen
die dat wil, kan in deze periode
reageren op het ontwerp van de
regeling.

27 november 2019

Terugblik Jaarcongres Relevant

Het jaarcongres Relevant 2019, hét
congres voor Externe Veiligheid, was
op dinsdag 20 november in Casa in
Amsterdam. Wij kijken weer terug op
een geslaagd congres. Dit jaar stond
het congres in het teken van
actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional

27 november 2019

Enquête Register Externe Veiligheid

Het ministerie van IenW werkt op dit
moment aan het Register Externe
Veiligheid en is op dit moment bezig
om een communicatie-strategie op te
stellen voor dit project. Om een goed
beeld van de wensen en
verwachtingen te krijgen, hebben zij een enquête op laten

12 november 2019

19 november is het zover: Jaarcongres Relevant 2019

Hét congres voor iedereen die
werkzaam is op het gebied van
Externe Veiligheid vindt dit jaar
plaats op 19 november in hotel Casa
te Amsterdam en staat dit jaar in het
teken van veilige transitie. Waarbij
ingegaan wordt op actualiteiten en transparantie. Bij het

7 november 2019

Staatssecretaris verduidelijkt beleid betreffende BRZO-inspecties

In antwoord op vragen van Tweede
Kamerlid Dik-Faber heeft
staatssecretaris Van Veldhoven uitleg
gegeven over berichten in de media
dat BRZO-bedrijven massaal veiligheidsregelgeving overtreden.

30 oktober 2019

Volledige programma jaarcongres Relevant bekend

Het volledige programma van het
jaarlijkse Relevant congres dat op 19
november in Hotel Casa te
Amsterdam wordt gehouden is
bekend.

30 oktober 2019

Interim PGS versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 31 en 33-2

Alle PGS-richtlijnen worden gereed
gemaakt voor de komst van de
nieuwe Omgevingswet. Ze worden
daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl,
gebaseerd op een risicobenadering
waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele

23 oktober 2019

Meld je nu aan voor het congres veiligheid windenergie op 9 januari 2020

Op 9 januari 2020 organiseert de
Kennistafel veiligheid windenergie het
congres veiligheid windenergie.Tijdens
het congres zullen deskundigen de
recente ontwikkelingen en kennis op het gebied van windenergie

16 oktober 2019

Stem de landelijke Signaleringskaart EV naar de Aandeslagtrofee 2019

De signaleringskaart EV is
genomineerd voor de aandeslagtrofee
2019. We vragen alle tevreden
gebruikers om op de signaleringskaart
te stemmen en ze zo aan de
overwinning te helpen.

15 oktober 2019

Leer hoe je een ontwerpatelier kunt organiseren en kom naar de train de trainer sessie van ontwerp veilige omgeving

Heb jij toevallig momenteel een
gebiedsontwikkeling die maar niet op gang komt? Of

14 oktober 2019

Workshop Leren werken met de Omgevingswet

Werken in de geest van de
Omgevingswet, welke competenties
heb je nodig? De Omgevingswet
vraagt aan de bevoegd gezagen, en
dus ook aan hun adviseurs, een
integrale afweging van de
verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

8 oktober 2019

Infographic over missie en doelen landelijk platform veilige leefomgeving

Weet jij waar het landelijk platform
veilige leefomgeving (LPVL) voor
staat? Het platform heeft een
infographic gemaakt waar in wordt
aangegeven de missie is en wat de
doelen zijn van het LPVL.

1 oktober 2019

PGS 30 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 30: “Vloeibare
brandstoffen in bovengrondse tank- en
afleverinstallaties” is gereed voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en
eventuele opmerkingen sturen aan het
PGS-projectbureau.

18 september 2019

PGS 16/23 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 16 "LPG:
Afleverinstallaties, vulinstallaties en
skid-installaties" is beschikbaar
voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen aan
het PGS-projectbureau sturen.

17 september 2019

Schrijf je nu in voor Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie

De voorbereidingen van het
Jaarcongres Relevant 2019 zijn in
volle gang. Hét congres voor iedereen
die werkzaam is op het gebied van
Externe Veiligheid vindt dit jaar
plaats op 19 november in hotel Casa te Amsterdam. De

12 september 2019

De Nationale Omgevingsvisie ligt ter inzage

De ontwerp Nationale Omgevingsvisie
(ontwerp-NOVI) liggen momenteel ter
inzage. In de NOVI zijn allerlei
ruimtelijke zaken geregeld die van
invloed kunnen zijn op het aspect
omgevingsveiligheid. Van 20 augustus tot 30 september

3 september 2019

Schrijf je nu in voor de IOV-Themadag UPD voor overheden in het najaar

De UPD-training geeft de deelnemer
meer inzicht in het proces en de
verschillende
taken/verantwoordelijkheden van de
verschillende partijen. Als we van
elkaar weten wat we hierbij doen levert dat minder discussie

3 september 2019

PGS 15 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 15 'opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen' is
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen aan
het PGS-projectbureau sturen.

3 september 2019

Meld je aan voor terugkomdagen bijscholing aandachtsgebieden in het najaar

In het najaar zijn er weer een aantal
terugkomdagen ingepland. De
terugkomdagen zijn bedoeld voor
mensen die reeds een bijscholingsdag
hebben bijgewoond, maar nog niet naar de terugkomdag

28 augustus 2019

RIVM publiceert analyse incidenten gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven

Het RIVM heeft 326 incidenten met
gevaarlijke stoffen geanalyseerd die
tussen 2004 en 2018 plaatsvonden bij
grote chemische bedrijven; in het
onderzoeksrapport worden de oorzaken en gevolgen beschreven.

31 juli 2019

Bekijk de animatie van het ministerie van IenW over aandachtsgebieden in het omgevingsplan

In de animatie wordt ingegaan op de
volgende vragen: Wat is een
aandachtsgebied eigenlijk? Welke
aandachtsgebieden zijn er? Hoe zit
dat nou precies met die aandachtsgebieden? Mag een

31 juli 2019

Vul deze enquête in en denk mee over de nieuwe risicokaart

Het IPO is bezig met de
ontwikkeling van een nieuwe
Risicokaart. Eén van de voorwaarden
is dat het portaal aansluit op de
informatiebehoefte van gebruikers. Vul
de enquête in, zodat de risicokaart zo goed mogelijk kan

17 juli 2019

Themabijeenkomst Kennistafel Transport op 11 september 2019 Nu inschrijven!

Op 11 september vindt de
themabijeenkomst van de Kennistafel
Transport plaats, met als thema
'Veiligheid en energietransitie'.

10 juli 2019

PGS 9 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 9: 'Cryogene
gassen: opslag van 0,150 m3 - 100
m3' is gereed voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen
kenbaar maken aan het
PGS-projectbureau.

10 juli 2019

RIVM actualiseert giftige voorbeeldstoffen vervoer van gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft onderzocht of de
giftige voorbeeldstoffen die in het
Basisnet worden gebruikt, nog
representatief zijn en heeft
geconcludeerd dat dit niet het geval
is. Daarom doet RIVM een voorstel om deze voorbeeldstoffen

10 juli 2019

Save the date: 19 november Jaarcongres Relevant

Dit jaar zal het jaarcongres Relevant
plaatsvinden op 19 november. We
vragen je dan ook vast om deze
datum met rood in je agenda te
omcirkelen. We zijn net als vorig jaar
te gast bij Hotel Casa in Amsterdam.

18 juni 2019

ILT voorzichtig positief over opvolging aanbevelingen OvV vanwege spoorwegongevallen

De ILT gaat in haar rapportage in op
de aanbevelingen na 2 ernstige
incidenten op het spoor: een
kop-staartbotsing van een goederentrein met gevaarlijke

18 juni 2019

Meer overschrijdingen risicoplafonds basisnet in 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W)
heeft het Jaarverslag Basisnet 2018
met een kamerbrief aan de Tweede
Kamer aangeboden. In brief geeft zij
aan dat de overschrijdingen van de
risicoplafonds vergelijkbaar zijn met 2017 en gaat ze in

18 juni 2019

PGS 29 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 29:
'bovengrondse opslag van brandbare
vloeistoffen in verticale cilindrische
tanks' is gereed voor commentaar.
Alle geïnteresseerden kunnen het
concept inzien en eventuele
opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

12 juni 2019

Chemische clusters en maatschappelijke opgaven

Deze publicatie van het ministerie van
infrastructuur en waterstaat is gericht
op het informeren van bestuurders
over chemische clusters,
omgevingsveiligheid en de
wisselwerking tussen deze twee
aspecten in combinatie met vijf grote maatschappelijke

5 juni 2019

Hoe regel je de bescherming van mensen in de open lucht?

Artikel uit Tijdschrift Milieu van de
VVM, waarin wordt ingegaan op
bescherming voor mensen die in de
open lucht verblijven en hoe deze
bescherming geregeld kan worden
volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet.

5 juni 2019

Regeling wijziging VLG, VBG, VSG gepubliceerd

De regeling tot wijziging van de
Regeling erkende instanties vervoer
gevaarlijke stoffen, de Regeling
vervoer over de binnenwateren(VBG-,
vervoer over de spoorweg(VSG)- en
vervoer over land (VLG) van
gevaarlijke stoffen is gepubliceerd.

22 mei 2019

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar

Het RIVM heeft de lijst met
potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen
(ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd.
Vergunningverleners kunnen bedrijven
die deze stoffen uitstoten, aanspreken
op het voorzorgbeginsel.

22 mei 2019

Concept PGS 8 gereed voor commentaar

Het concept van PGS 8: organische
peroxiden: opslag is gereed voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en
eventuele opmerkingen sturen aan het
PGS-projectbureau. Het indienen van
opmerkingen kan tot 16 juli.

17 mei 2019

Meld je nu aan voor themadagen UPD in juni, juli en oktober

Je kunt je nu inschrijven voor de
themadagen uitgangspuntendocument
(UPD) in juni, juli en oktober. De
themadagen in juni vinden plaats in
Apeldoorn, Amsterdam en Den
Bosch, in juli vindt een themadag plaats in Maastricht

13 mei 2019

Vervoer van gevaarlijke stoffen tussen 2013 en 2017 toegenomen

In 2017 werd ruim 8% meer
gevaarlijke stoffen vervoerd van vijf
jaar eerder. Via alle
transportmodaliteiten nam het vervoer
van gevaarlijke stoffen toe. Relatief
gezien nam het vervoer van gevaarlijke stoffen met 22

1 mei 2019

Hulpdiensten en bedrijven oefenen rampenbestrijding in Moerdijk

In 2019 houden gemeente,
veiligheidsdiensten en bedrijven op
industrieterrein Moerdijk drie keer een
veiligheidsoefening, met als doel om
het zelfredzaamheidsplan dat vorig
jaar is vastgesteld te toetsen. Door gezamenlijk te oefenen

15 april 2019

Inschrijving ontwerpwedstrijd tot 1 mei 2019

Ontwerp Veilige Omgeving (OVO)
houdt in samenwerking met de
gemeente Zaanstad een
ontwerpwedstrijd voor een nieuwe
inrichting van de Achtersluispolder.
Om de deelnemers optimaal te faciliteren bij het maken

10 april 2019

Wijziging van subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

Met ingang van 1 april is de
subsidieregeling versterking
omgevingsveiligheid BRZO-sector
gewijzigd (SVO). De budgetten voor
2019 zijn vastgesteld en de mogelijkheden voor het aanvragen

9 april 2019

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties

De regelgeving van de modernisering
omgevingsveiligheid in de vorm van
aandachtsgebieden is nu gericht op de
veiligheid van mensen binnenshuis.
Brandweer NL, GHOR/GGD en de
omgevingsdiensten hebben een handleiding omgevingsveiligheid

25 maart 2019

Bovenregionale samenwerking tussen de overheids- en bedrijfsbrandweren ten behoeve van industriële incidentbestrijding

Het IFV heeft onderzocht op welke
wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken

18 maart 2019

PGS-richtlijn over veilige opslag van lithium-ion batterijen

Steeds vaker maken we gebruik van
producten met daarin lithium-ion
batterijen. Verkopers en
tussenhandelaren willen deze
producten op een veilige manier
opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie

14 maart 2019

Geef je mening over de doorontwikkeling van Relevant!

Op dit moment vindt er een
onderzoek plaats naar de
doorontwikkeling en structurele
verankering van Relevant. Door het
invullen van deze enquête kun jij
meebepalen hoe het Relevant van de toekomst eruit zal

6 maart 2019

Terugblik op jaarcongres Relevant 2018

Het jaarcongres Relevant 2018 stond
in het teken van de energietransitie.
Tevens was er aandacht voor het
programma Duurzame veiligheid 2030.
De vereniging van milieuprofessionals
(VVM) heeft in haar magazine van
februari een terugblik geplaatst over het congres.

18 februari 2019

Hoe goed ken jij het stelsel van de omgevingswet?

Iedereen bereid zich zo goed en zo
kwaad als het kan voor op de komst
van de omgevingswet, maar wat weet
jij eigenlijk van het stelsel zelf? Het
ministerie van binnenlandse zaken
heeft een bijspijkerboekje gepubliceerd
dat je kan gebruiken om jouw juridische basiskennis op

12 februari 2019

Update: advies onbemande tankstations

Er is een trend dat steeds meer
tankstations de overgang van bemand
naar onbemand maken. Door deze
overgang heeft een tankstation steeds
vaker een omgevingsvergunning
nodig. het landelijk platform veilige
leefomgeving geeft advies over deze transitie en heeft

13 december 2018

Terugblik jaarcongres Relevant 2018

Het jaarcongres Relevant 2018, hét
congres voor Externe Veiligheid, was
op dinsdag 20 november in Casa in
Amsterdam. Dit jaar stond het
jaarcongres Relevant in het teken van
de energietransitie en was er aandacht
voor het programma Duurzame Veiligheid 2030.

6 december 2018

Doe mee met Ontwerp Veilige Omgeving in 2019

Ontwerp Veilige Omgeving (OVO)
organiseert in de eerste helft van
2019 een train-de-trainer
ontwerpatelier, een ontwerpwedstrijd
en een bestuurdersreis.

4 december 2018

Landelijke signaleringskaart externe veiligheid online!

Niet door de Sint gebracht, maar toch
een kadootje: vanaf 5 december is de
landelijke signaleringskaart externe
veiligheid online.

4 december 2018

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Nieuw op Relevant zijn de vragen en
antwoorden van het ministerie van
IenW over de Omgevingswet.

3 december 2018

Oproep deelname kennistafel aandachtsgebieden

Op initiatief van het Ministerie van
I&W en het netwerk Relevant start
de 'kennistafel aandachtsgebieden'.
Voor de eerste bijeenkomst
(woensdagochtend 12 december)
worden nadrukkelijk deelnemers met een achtergrond in

30 november 2018

Nieuwe projecten Ontwerp Veilige Omgeving 2019

Ontwerp Veilige Omgeving heeft
weer een aantal mooie projecten op
het programma staan in de eerste
helft van 2019. Er wordt een
ontwerpatelier, een ontwerpwedstrijd
en een bestuurdersreis in Utrecht
georganiseerd:

29 oktober 2018

Correctie PGS 31

In de in april 2018 gepubliceerde
PGS 31 versie 1.0 zijn per abuis vijf
tekstuele fouten geslopen die
gecorrigeerd worden met PGS 31
versie 1.1. Het gaat om het volgende:

26 oktober 2018

Kom ook naar het jaarcongres Relevant 2018

Het jaarcongres Relevant, hét congres
over Externe Veiligheid, vindt dit jaar
plaats op dinsdag 20 november in
hotel Casa te Amsterdam. Het
programma, de infosesies en
workshops zijn bekend!

24 september 2018

Inschrijving jaarcongres Relevant 2018 geopend

Het jaarcongres Relevant, hét congres
over Externe Veiligheid, vindt dit jaar
plaats op dinsdag 20 november in
hotel Casa te Amsterdam. Schrijf je
nu in, want vol is vol!

14 september 2018

Veiligheidsregio's en een veilige energietransitie

Nederland wil voor 2050 de
CO2-uitstoot met 80-95%
terugdringen. Dat betekent een
transitie naar (meer) duurzame
bronnen van energie. Die nieuwe
energieprojecten brengen
veiligheidsrisico’s voor de fysieke leefomgeving met zich

4 september 2018

Bijscholing aandachtsgebieden begint

Op 11 september beginnen de eerste
Bijscholingen aandachtsgebieden in
Assen en Amersfoort. Nog niet
opgegeven? Er zijn nog een paar
plaatsen beschikbaar!

31 augustus 2018

Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving gepubliceerd

Op 31 augustus 2018 zijn het
Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal),

30 augustus 2018

Herhaalde oproep: vacature projectleiding van kennisportaal Relevant

Relevant is op zoek naar een nieuwe
projectleider van het Kennisportaal
Relevant!

22 augustus 2018

Concept PGS 19 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Het concept van PGS 19: Propaan en
butaan: opslag is gereed voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en
eventuele opmerkingen sturen aan het
PGS-projectbureau.

3 augustus 2018

Masterclass veilige leefomgeving

De maatschappij vraagt om te werken
en verblijven in een veilige en
gezonde leefomgeving. De
omgevingswet gaat dat per 2021
afdwingen. Dus organiseert Ontwerp
Veilige Omgeving daarom de
masterclass ‘veilige leefomgeving’

12 juli 2018

Inschrijving bijscholingen aandachtsgebieden omgevingsveiligheid geopend

In september 2018 start de bijscholing
aandachtsgebieden
omgevingsveiligheid. De bijscholing
wordt georganiseerd vanuit het
landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).

12 juli 2018

Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd

Het handboek biedt informatie over
hoe omgevingsveiligheidsbeleid is
opgebouwd en wie welke rol heeft.
Het biedt achtergrondkennis waarmee
het bevoegd gezag, beleidsmakers en
andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk kunnen

12 juli 2018

Terugblik themabijeenkomst kennistafel LNG

De themabijeenkomst kennistafel LNG
op 6 april jl. stond in het teken van
"kennis vergaren en ervaringen
delen".

12 juli 2018

Ministerie I&W: strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven
van Infrastructuur en Waterstaat heeft
aangekondigd dat er voor
Brzo-bedrijven die zich willens en
weten niet aan de regels houden in
de toekomst apart een toezichts- en handhavingsregime

28 juni 2018

Veiligheid op het chemiecomplex Chemelot - onderzoek door de OVV

In 2016 vonden op het Limburgse
chemiecomplex Chemelot vier
voorvallen plaats: drie ernstige
emissies van gevaarlijke stoffen en
een ongeval met dodelijke afloop. De
Onderzoeksraad voor veiligheid heeft onderzoek gedaan

5 juni 2018

Speel het simulatiespel Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid
betekent een grote beleidsverandering.
Nieuw in het beleid zijn de
aandachtsgebieden die de ruimtelijke
impact van mogelijke ongelukken met
gevaarlijke stoffen zichtbaar maakt. Met het simulatiespel

31 mei 2018

Succesvolle eerste regiosessie Omgevingswet in Almere

Op 15 mei was de eerste regiosessie
Omgevingswet van het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat. In deze
sessies bereiden vakprofessionals op
het gebied van omgevingsveiligheid,
ruimtelijke ordening en gezondheid zich voor op de rolverandering

30 mei 2018

Chloortransport eindigt in 2021

Staatssecretaris van Veldhoven van
het Ministerie van Infrastructuur en
Water en chloorproducent AkzoNobel
Specialty Chemicals hebben een
convenant gesloten om uiterlijk in
2021 een eind te maken aan
chloortransporten door Nederland.

22 mei 2018

Rapportage Monitoring uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Inspectie Leefomgeving en
Transport is gekomen met een eerste
jaarlijkse voortgangsrapportage over de
monitoring van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad

24 april 2018

Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico

Uit de evaluatie van het externe
veiligheidsbeleid is gebleken dat in de
ruimtelijke ordening onvoldoende
rekening werd gehouden met de
hoogte van het groepsrisico. Ook
werd de groepsrisicoafweging meestal pas laat in het RO-proces

24 april 2018

Kengetallenonderzoek externe veiligheid gestart

Begin 2018 is het
kengetallenonderzoek externe
veiligheid gestart. Het doel van het
onderzoek is antwoord te geven op
de vraag hoeveel tijd en kosten de
bevoegd gezagen en hun uitvoerende
diensten besteden aan diverse taken op het gebied van

24 april 2018

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

PGS 31 Overige gevaarlijke
vloeistoffen: opslag in ondergrondse
en bovengrondse tankinstallaties

9 april 2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017 beschikbaar

In de rapportage staat een overzicht
van de resultaten van de activiteiten
die tijdens het gehele jaar 2017
binnen de vier deelprogramma's IOV
2017 zijn uitgevoerd.

5 april 2018

Regiosessie omgevingswet: veiligheid en gezondheid intergraal afwegen

Het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat organiseert dit jaar
regiosessies over de Omgevingswet op
6 plaatsen door het hele land. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld voor
EV-specialisten en RO'ers.

5 april 2018

Geactualiseerde handleiding PGS 15

InfoMil heeft een vernieuwde
handleiding voor PGS 15 (versie
2016) gepubliceerd.

3 april 2018

Concept PGS28 NS gereed voor commentaar

Het concept van PGS 28: vloeibare
brandstoffen in ondergrondse
installaties en aflevertoestellen is
gereed voor commentaar.

26 maart 2018

Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands

Biogas is een zeer ontvlambaar
gasmengsel dat bij inademing
schadelijk kan zijn voor de
gezondheid. Veilig gebruik van
biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang.

20 maart 2018

Inspectie Leefomgeving en Transport is positief over aanbevelingen-spoorongevallen

ILT is positief over de uitvoering van
de aanbevelingen van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV).

19 maart 2018

Werkgroep Omgevingsveiligheid geeft advies over onbemande tankstations

Er is een trend dat steeds meer
tankstations de overgang van bemand
naar onbemand maken. Door deze
overgang heeft een tankstation steeds
vaker een omgevingsvergunning nodig. De Werkgroep

19 maart 2018

Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeentelijke omgevingsvisie geactualiseerd

De omgevingsvisie is één van de zes
instrumenten van de Omgevingswet.
De aanpak bouwsteen
omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie

15 maart 2018

Europese conceptnorm voor crisismanagement beschikbaar voor commentaar

Een crisis behoort tot de grootste
uitdagingen waarmee een organisatie
kan worden geconfronteerd.
Recentelijk is een Europese
conceptnorm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement.

8 maart 2018

Themabijeenkomst LNG op 6 april 2018

Op 6 april 2018 organiseert de
kennistafel LNG de themabijeenkomst
LNG. De rode draad in deze
themabijeenkomst is het uitwisselen
van ervaring en kennis met name op
het gebied van preventie en repressie.

7 maart 2018

Terugblik in vogelvlucht op Jaarcongres Relevant 2017

Het jaarcongres Relevant 2017 stond,
evenals de voorgaande editie, in het
teken van de Omgevingswet. De
nieuwe wet vraagt, veel meer dan nu
het geval is, samenwerking met
andere disciplines.

26 februari 2018

Verdere versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving

De provincie Zuid-Holland neemt
aanvullende maatregelen om
vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) bij risicovolle
bedrijven verder te versterken. In het
bijzonder wordt ingezet op maatregelen bij majeure risicobedrijven,

9 februari 2018

Aankondiging kengetallenonderzoek externe veiligheid

Er is een onderzoek gestart om
landelijke kengetallen te bepalen voor
producten en inzet op het gebied van
lokaal externe veiligheidsbeleid. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door
onderzoeksbureau Cebeon en wordt begeleid door enkele

24 januari 2018

Uitnodiging: themabijeenkomst buisleidingen op 5 maart

Op 5 maart organiseert de kennistafel
Buisleidingen haar jaarlijkse
themabijeenkomst. Deze keer richten
we onze blik op de toekomst.

24 januari 2018

Ontwerp versie PGS 13 over ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

Het concept van PGS 13
'koelinstallaties en warmtepompen met
ammoniak als koudemiddel
gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe
Stijl – op basis van een
risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden

16 januari 2018

Concept PGS 26 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Het concept van PGS 26 ‘CNG en
LNG, veilig bedrijfsmatig stallen,
onderhouden en repareren van
motorvoertuigen' is omgezet in
Nieuwe Stijl en gereed voor
commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept

15 januari 2018

Bestuurdersreis 2017 van Ontwerp Veilige Omgeving

In november 2017 organiseerde
Ontwerp Veilige Omgeving een reis
voor 25 bestuurders in Rotterdam.
Het thema van de reis was
Omgevingsveiligheid in ruimtelijke
plannen.

15 december 2017

Succesvol jaarcongres Relevant 2017

Het jaarcongres Relevant 2017, hét
congres voor Externe Veiligheid, was
op donderdag 14 december in De
Fabrique in Utrecht. Dit keer
stonden de veranderingen die de
Omgevingswet voor het werkveld met
zich meebrengt centraal.

30 oktober 2017

Succesvol en enthousiast jaarcongres Relevant 2017

Het jaarcongres Relevant 2017, hét
congres voor Externe Veiligheid, vindt
plaats op donderdag 14 december in
De Fabrique in Utrecht. De
Omgevingswet betekent een grote
verandering in het omgevingsrecht.
Ook voor externe veiligheid.

19 oktober 2017

GEANNULEERD: Themabijeenkomst Buisleidingen op 31 oktober

Vanwege het beperkte aantal
inschrijven is de themabijeenkomst
Buisleidingen op 31 oktober
geannuleerd. De kennistafel
Buisleidingen zal de themabijeenkomst
op een ander moment alsnog organiseren.

10 oktober 2017

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Voor de zomer heeft minister Schultz
van Haegen aangekondigd de
planning van de Omgevingswet
opnieuw te gaan bezien. De nieuwe
datum van inwerkingtreding is nu
bekend en wordt 1 januari 2021.

3 oktober 2017

Ontwerpwedstrijd stadsentree Deventer

Het netwerk Ontwerp veilige
omgeving daagt je uit: ontwerp een
origineel, inspirerend en veilig
ontwerp voor de stadsentree Deventer.

27 september 2017

VBG, VSG en VLS gewijzigd

In de Staatscourant van 8 juni is de
Regeling gepubliceerd tot wijziging
van onder andere de Regelingen
Vervoer over de binnenwateren van
gevaarlijke stoffen, Vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen en
Vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

26 september 2017

Extra aandacht voor minimaliseren benzeenemissies Botlek Oost

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en
DCMR starten vanaf 1 september een
gezamenlijke pilot om onbekende
benzeenemissies sneller op te sporen.
Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te

26 september 2017

Campagne Hoe spoort het gestart in de regio Twente

Vanaf 11 september 2017 is de
nieuwe campagne Hoe spoort het
gestart in de regio Twente. In deze
regio worden gevaarlijke stoffen door
treinen over het spoor vervoerd.

6 september 2017

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Het concept van PGS 7 ‘Opslag van
vaste minerale anorganische
meststoffen’ is omgezet in Nieuwe
Stijl en gereed voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

30 augustus 2017

Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor

De Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) heeft in 2016 meer
meldingen ontvangen over incidenten
bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de weg en het spoor. Sinds
2014 is er een stijging zichtbaar.

28 augustus 2017

RIVM netwerkdag op 2 oktober

Voor de tweede keer organiseert het
Centrum Veiligheid van het RIVM de
Netwerkdag Omgevingsveiligheid.
Kennis opfrissen, kennis opdoen en
leren van elkaar staan op deze dag
centraal. De dag is voor professionals
die te maken hebben met het werk van het RIVM op

25 augustus 2017

Boekentip van de redactie: Externe veiligheid en ruimte

In augustus 2017 is het boek
"Externe Veiligheid en
Ruimte" verschenen. In dit
boek wordt de verbrokkelde
regelgeving op het gebied van externe
veiligheid uitvoerig in kaart gebracht.

23 augustus 2017

Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten door Nederland

Het Convenant Akzo chloortransporten
uit 2002 over de structurele
chloortransporten liep af eind 2015.
Conform afspraak in dit convenant
voert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met AkzoNobel

21 augustus 2017

Buisleidingen overige stoffen op orde

Het transport van gevaarlijke stoffen
door buisleidingen in Nederland is
nog veiliger geworden. Na
waarschuwingen van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT)
hebben exploitanten van buisleidingen
voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen

21 augustus 2017

Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties LNG voor voertuigen gereed in Nieuwe Stijl

Het concept van PGS 33-1
‘Afleverinstallaties van vloeibaar
aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’
is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed
voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept

14 augustus 2017

Nieuwe Wie-is-wie is online

Het is zover! De koppeling tussen de
Wie-is-wie op Relevant en de
Wie-is-wie op omgevingsdienst.nl is
gereed.

24 juli 2017

Concept PGS 35 - afleverstations waterstof voor voertuigen gereed

Het concept van PGS 35 ‘Waterstof:
afleverinstallaties van waterstof voor
wegvoertuigen’ volgens de Nieuwe
Stijl is gereed voor commentaar.

30 mei 2017

Meewerken aan een goede start voor veiligheid in de Omgevingswet?

Bij het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu zijn drie vacatures voor
detachering bij het programma
Modernisering omgevingsveiligheid.

15 mei 2017

Datum jaarcongres Relevant 2017 bekend!

Het jaarcongres Relevant, hét congres
over Externe Veiligheid, vindt dit jaar
plaats op donderdag 14 december.

8 mei 2017

Live meekijken naar het Pratijkcongres Omgevingswet 11 mei 2017

Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, directie Veiligheid en
Risico’s, heeft 300 deelnemers
(ontwerpers, bestuurders,
beleidsmakers, veiligheidskundigen en
adviseurs) uitgenodigd voor het Praktijkcongres Omgevingswet

2 mei 2017

PGS 25 beschikbaar voor commentaar

De PGS 25 'Afleverinstallaties van
compressed natural gas (CNG) voor
motorvoertuigen' heeft de primeur: het
is de eerste PGS in de nieuwe stijl.
Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de
PGS-richtlijn gereed is voor de komst
van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit

18 april 2017

Handleiding bouwsteen omgevingsveiligheid in omgevingswet beschikbaar

Op 13 april 2017 nam Rosemarie
Bastianen (Ministerie IenM) het
resultaat van het onderzoek
‘Omgevingsveiligheid in de
Omgevingsvisie’ in ontvangst. Aan de
hand van ervaringen uit diverse gemeentes is een handleiding

22 maart 2017

Chloortransport AkzoNobel

In de periode van 10 maart tot eind
april van dit jaar vinden wederom
chloortransporten per spoor plaats
vanuit Duitsland naar het
Botlekgebied. Dit gebeurt over de
Betuweroute.

8 maart 2017

Veiligheid Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
constateert nog tekortkomingen in de
beheersing van de veiligheid bij
bedrijven die op grote schaal werken
met gevaarlijke stoffen. Het gaat om
circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland
en het toezicht daarop.

22 februari 2017

Internationale norm voor LNG-bunkering gepubliceerd

Met de publicatie van ISO 20519
’Ships and marine technology –
Specification for bunkering of
liquefied natural gas fuelled vessels’
is er een belangrijke mijlpaal bereikt
in de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

21 februari 2017

Onderzoek naar veiligheid industriecomplex Chemelot

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
start een onderzoek naar de veiligheid
op het industrieterrein Chemelot in
Limburg.

16 februari 2017

Handboek omgevingsveiligheid

De modernisering van
omgevingsveiligheid is een onderdeel
van de omgevingswet. Toepassing van
het nieuwe beleid gebeurt aan de
hand van een handboek. Het
handboek omgevingsveiligheid dat nu
door het RIVM geschreven wordt.

15 februari 2017

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beantwoordt vragen over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven veiligheid niet op orde heeft

Tijdens het vragenuur heeft staatssecretaris Dijksma van

14 februari 2017

Programmaraad stemt in met afronding PGS 31 oude stijl

Eind november 2016 heeft de
Programmaraad besloten om de
conceptversie van PGS oude stijl
direct om te zetten volgens de
‘nieuwe stijl’.

14 februari 2017

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

De Activiteitenregeling gaat verwijzen
naar de geactualiseerde PGS 15. Deze
richtlijn van de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over
gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook
verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene

9 februari 2017

Uitnodiging: pitstoplezing op 28 februari over invulling stationsgebieden

Stationsgebieden bevinden zich vaak
dicht bij de binnenstad en dat maakt
het een aantrekkelijke plek om te
wonen en te werken. Maar
stationsgebieden zijn ook uitdagende
plekken. Naast de verloedering de vaak op de loer ligt

20 januari 2017

Resultaten onderzoek vernieuwing Relevant

Relevant is ruim tien jaar
operationeel, in die tijd is er veel
veranderd. Met de komst van de
nieuwe Omgevingswet (medio 2019)
staan er nog meer veranderingen op
stapel. Door middel van een enquête
is eind 2016 onderzocht hoe Relevant zich het best kan

19 januari 2017

Wijziging handleiding risicoanalyse transport (HART)

De Handleiding Risicoanalyse
Transport (HART) vormt samen met
het rekenpakket RBM II de
rekenmethodiek Bevt. Per 11 januari
2017 is het HART gewijzigd.

16 januari 2017

Nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s

De inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s en de komst van de
omgevingswet waren de aanleiding
voor nieuwe kwaliteitscriteria's voor
veiligheidsregio’s.

11 januari 2017

Verbeterde versie PGS 29:2016 gepubliceerd

PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse
opslag van brandbare vloeistoffen in
verticale cilindrische tanks', versie 1.1
is gepubliceerd. Hierin zijn
verbeteringen aangebracht t.o.v. de
versie die in juli is gepubliceerd.

11 januari 2017

Brandweer onderzoekt satelliettoepassing voor emissie gevaarlijke stoffen

De mogelijkheden om de omvang en
de inhoud van de uitstoot van
gevaarlijke stoffen in de lucht te
bepalen, zijn momenteel nog beperkt.

11 januari 2017

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

Werkt u in de industriële sector of
transportsector met gevaarlijke stoffen?
Gaat u samen met andere partijen aan
de slag om de omgevingsveiligheid te
versterken? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

1 december 2016

PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

Na het verschijnen van het Brzo
2015 en bijbehorende Regeling is
hard gewerkt aan de herziening van
PGS 6. De nieuwe versie van PGS 6
is gereed.

30 november 2016

Succesvol Jaarcongres Relevant 2016

Ruim 250 deelnemers uit het hele
land kwamen 24 november jl. naar
het Jaarcongres van Relevant 2016.
Het Jaarcongres Relevant is hét
congres voor externe veiligheid. Dit
jaar met een razend actueel thema:
'Kansen voor Veiligheid in de omgevingswet'.

24 november 2016

Jaarcongres Relevant 24 november 2016

Het jaarcongres Relevant 2016 is ook
dit jaar weer hét congres over
Externe Veiligheid. Ieder jaar komen
er zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit
gemeenten, provincies,
veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en
adviesbureaus. Initiatiefnemers zijn Relevant, netwerk externe

3 november 2016

Advies werkgroep omgevingsveiligheid over sommatieregeling BRZO

De werkgroep omgevingsveiligheid
stelt regelmatig adviezen op over
vragen die bij de werkgroep binnen
komen.

31 oktober 2016

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

PGS 32 is momenteel beschikbaar.
Het betreft een nieuwe PGS richtlijn.
Het opstellen heeft plaatsgevonden in
het PGS 32-team dat onderdeel is
van de PGS-beheerorganisatie.

25 oktober 2016

Uitnodiging: themabijeenkomst Basisnet op 17 november

Op 17 november 2016 wordt een
themabijeenkomst Basisnet
georganiseerd door kennistafel
basisnet. Deze kennistafel is vorig jaar
met succes van start gegaan.

19 oktober 2016

Pilots ‘omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’

Dinsdag 11 oktober vond in Utrecht
de Terugkomdag plaats van het
pilotprogramma ‘omgevingsveiligheid
in de omgevingsvisie’. Alle
pilotuitvoerders (gemeenten,
omgevingsdiensten en veiligheidsregio)
blikten terug en vooruit met de projectgroep, klankbordgroep,

3 oktober 2016

Enquête 'Onderzoek vernieuwing Relevant' GESLOTEN

Relevant is ruim tien jaar
operationeel, in die tijd is er veel
veranderd. En met de komst van de
nieuwe Omgevingswet (medio 2019)
staan er nog meer veranderingen op
stapel. Door middel van een enquête hebben wij onderzocht

3 oktober 2016

Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

Voor het opslaan van verpakte
gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen
(PGS15) is een nieuwe PGS-richtlijn
beschikbaar.

28 september 2016

Omgevingsveiligheid: deskundigen aan het woord - deel 3

Hoe komt het dat de inwoners van
Borne weten dat zij dwars op de
wind moeten vluchten? Wanneer doen
mensen de goede dingen? Waarom
steekt Primagaz werk in voorlichting?
En is het zinvol in een vroeg stadium de brandweerplanoloog

28 september 2016

Voorlopige resultaten aanvullend onderzoek modernisering omgevingsveiligheid

Een aantal adviesbureaus onderzoeken
hoe de beleidsvernieuwing
omgevingsveiligheid, zoals die nu in
de concept besluiten bij de
Omgevingswet staat, in de praktijk uitpakt. De voorlopige

19 september 2016

Jaarcongres Relevant 2016 op 24 november

Het jaarcongres Relevant 2016, hét
congres over Externe Veiligheid, vindt
plaats op donderdag 24 november in
de Rijtuigenloods te Amersfoort. Ieder
jaar komen er zo'n 250 deelnemers,
afkomstig uit gemeenten, provincies,
veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus. Initiatiefnemers

16 september 2016

Terugblik themabijeenkomst LNG op 8 september

​Op 8 september was LNG
bijeenkomst met als thema
"Veiligheid in de LNG keten
van risicobeheersing tot en met de
incidentbestrijding".

28 juli 2016

Themabijeenkomst LNG op 8 september: inschrijving geopend

De kennistafel LNG organiseert op
donderdag 8 september de
themabijeenkomst LNG. Het
onderwerp van de themabijeenkomst
is veiligheid in de LNG keten van
risicobeheersing tot en met de incidentbestrijding.

26 juli 2016

Nieuwe PGS 29 gepubliceerd

De nieuwe PGS 29 'Richtlijn voor
bovengrondse opslag van brandbare
vloeistoffen in verticale cilindrische
tanks', is gepubliceerd.

14 juli 2016

Consultatie PGS-publicatie nieuwe stijl

In het conceptbesluit activiteiten
leefomgeving (BAL) wordt verwezen
naar PGS-publicaties Nieuwe Stijl.
Deze PGS-publicaties zijn nog niet
beschikbaar. Om een beeld te geven
van de nieuwe PGS-publicaties heeft
het ministerie een 'PGS-Dummy' opgesteld.

8 juli 2016

Themabijeenkomst LNG op 8 september

De kennistafel LNG organiseert op
donderdag 8 september de
themabijeenkomst LNG. Het
onderwerp van de themabijeenkomst
is risicobeheersing en
incidentbestrijding bij LNG.

5 juli 2016

Werkgroep omgevingsveiligheid

De werkgroep Omgevingsveiligheid is
een aanspreekpunt voor provincies en
de omgevingsdiensten, functioneert
landelijk als kennisplatform en
signaleert vraagstukken.

21 juni 2016

Afspraken over extra veiligheid LPG-tankstations

De LPG-autogasbranche neemt extra
veiligheidsmaatregelen om de
veiligheid bij de bevoorrading van
LPG-tankstations te vergroten.

6 juni 2016

PGS-deskundigen gezocht

De Programmaraad PGS heeft het
programma voor de actualisaties PGS
Nieuwe stijl 2016 opgesteld. Een
aantal van deze actualisatietrajecten
zijn al van start gegaan. Voor enkele
van deze trajecten worden nog
deskundigen gezocht, maar ook voor
nieuwe trajecten.

2 juni 2016

Concept PGS 14 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Een concept van PGS 14: Brandblus-
en brandbeheersingssystemen –
Handreiking voor de toepassing bij
PGS 15 opslagen is momenteel
beschikbaar voor commentaar.

31 mei 2016

Omgevingswet uitgesteld tot 2019

In een brief aan de Tweede Kamer
meldt de minister Melanie Schultz van
Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat
de inwerkingtreding van de
Omgevingswet is verschoven naar
begin 2019.

30 mei 2016

Omgevingstournee BNSP: bijeenkomst externe veiligheid Wagenwerkplaats Amersfoort

Op donderdagmiddag 9 juni 2016
organiseert de BNSP in het kader
van de Omgevingstournee een
interactieve bijeenkomst op en over
de Wagenwerkplaats te Amersfoort.

26 mei 2016

Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: hoe werkt dat nou eigenlijk?

In de Omgevingswet staat dat
gemeenten een omgevingsvisie moeten
maken. In de omgevingsvisie moet de
gemeente onder andere aangeven hoe
zij bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgt
voor veiligheid en omgaat met risicobronnen.

3 mei 2016

Concept PGS 6 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Een concept van PGS 6
‘Aanwijzingen voor de implementatie
van het Brzo 2015’ is momenteel
beschikbaar voor commentaar

3 mei 2016

Concept Handreiking UPD voor VBB-systemen beschikbaar voor openbare commentaarronde

Het concept van de ‘Handreiking
voor het opstellen van een
Uitgangspunten Document (UPD)
voor Vastopgestelde Brandbeheersings-
en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is momenteel

3 mei 2016

Succesvolle bijeenkomst kennistafel buisleidingen

Op 19 april organiseerde de
kennistafel buisleidingen haar jaarlijkse
themabijeenkomst. In de knusse
theaterzaal van Stadskasteel Ouddaen
werd gevierd dat de kennistafel al
tien jaar bestaat!

25 april 2016

Nieuwe website Ontwerp veilige omgeving

Ontwerp Veilige Omgeving, het
netwerk dat ruimtelijk ontwerpers en
specialisten externe veiligheid aan
elkaar verbindt, heeft een nieuwe
website! Centraal op nieuwe website
staan de iconen die in de afgelopen
jaren zijn ontwikkeld.

18 april 2016

Concept PGS 29 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Een concept van PGS 29 ‘Richtlijn
voor bovengrondse opslag van
brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks’ is momenteel
beschikbaar voor commentaar.

7 april 2016

Themabijeenkomst Buisleidingen op 19 april 2016

Op 19 april 2016 wordt een
themabijeenkomst Buisleidingen
georganiseerd. De bijeenkomst is het
moment om geinformeerd te worden
en bij te praten over actuele
onderwerpen op het gebied van buisleidingen.

24 maart 2016

Vacature Programmamanager risicokaart

De risicokaart is een
informatiesysteem waarop de in de
provincie geografisch weer te geven
risico’s staan. De provincies dragen
zorg voor de productie en het beheer
van de Risicokaart. Voor de Risicokaart is het IPO op

10 maart 2016

Onnodige risico’s bij spoorvervoer met gevaarlijke stoffen

Spoorbedrijven creëren onnodige
risico’s bij het transport van
gevaarlijke stoffen over het spoor. Dit
blijkt uit het rapport Risicobeheersing
bij spoorvervoer gevaarlijke stoffen
dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 10 maart 2016

10 maart 2016

De Regeling risico's zware ongevallen is op 4 maart 2016 in werking getreden

De Regeling risico's zware ongevallen
(Rrzo) is gepubliceerd in de
Staatscourant (10468, 2016).

1 maart 2016

Nieuwe themapagina op Relevant: Modernisering Omgevingsveiligheid

Werkt u aan veiligheid in de
omgeving? En wilt u meer weten
over Modernisering
Omgevingsveiligheid? Dat kan!

10 februari 2016

Opvolging aanbevelingen Odfjell rapport 2013

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
gaat onderzoek doen naar de
opvolging van aanbevelingen uit het
in 2013 verschenen rapport
‘Veiligheid Odfjell Terminals
Rotterdam 2000-2012’

3 februari 2016

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht

Met de komst van de nieuwe
Omgevingswet in 2018 krijgen
bedrijven en overheden te maken met
een nieuwe stijl omgevingsvergunning.
Tegen deze achtergrond krijgt ook de
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS) een nieuwe vorm.

22 december 2015

Werkstandaarden externe veiligheid digitaal beschikbaar

Het doel van de werkstandaarden
Externe Veiligheid is dat zij wet- en
regelgeving op het gebied van
Externe Veiligheid duidelijk, eenduidig
en compact weergeven. Daarmee
ondersteunen ze de taakuitvoering. De werkstandaard "externe

24 november 2015

Externe veiligheid, scooters, pillen en drankgebruik

Hoe zien burgemeesters modernisering
omgevingsveiligheid en
risicocommunicatie eigenlijk? Op 29
oktober jl. sprak een aantal
burgemeesters en directeuren in
informele setting over
risicocommunicatie en de modernisering van het externe

23 november 2015

Programma jaarcongres Relevant bekend

Op 1 december vindt het jaarlijkse
congres van Relevant netwerk externe
veiligheid weer plaats. Dit jaar is het
thema 'Jaar van de veilige ruimte'.
Het programma, inclusief de indeling
van de infosessies en de workshops,
is bekend!

10 november 2015

De LPG-rekentool is geactualiseerd!

De LPG-rekentool is al jaren een
erkend hulpmiddel om het groepsrisico
van LPG-tankstations in
standaardsituaties te bepalen. Op
verzoek van het IPO is de
LPG-rekentool nu uitgebreid met een
nieuwe functionaliteit: doorgaan met een bestaande berekening.

27 oktober 2015

Enquête over Vraagbaak Omgevingsveiligheid

Vanuit het Programma Impuls
Omgevingsveiligheid 2015,
deelprogramma 3 (Informatie- en
Kennisinfrastructuur), wordt gewerkt
aan een landelijk expertisenetwerk
voor professionals die zich
bezighouden met omgevingsveiligheid. Dit expertisenetwerk

19 oktober 2015

Inventarisatie instrument IKEV verbeterd

Op advies van het programmaleiders
overleg externe veiligheid (PLEV) is
met een quickscan onderzocht hoe
werken met het inventarisatie
instrument ‘Integratie Kader Externe
Veiligheid (IKEV)’ in de praktijk
uitpakt.

7 september 2015

Meer bedrijven leven regels BRZO na

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in
grote hoeveelheden produceren en/ of
opslaan, moeten voldoen aan strenge
veiligheidswetgeving (Besluit Risico's
zware ongevallen afgekort als Brzo).
Uit de monitoring over 2014 blijkt
dat het naleefpercentage met bedrijven zonder overtredingen

27 augustus 2015

Andere regelgeving nodig voor meer borgbare maatregelen groepsrisico

In 2015 is een Taakgroep van het
Verbeterprogramma Groepsrisico een
onderzoek gestart naar Borgbare
maatregelen. De Taakgroep heeft van
dit onderzoek een eindrapport
opgesteld. Hierin staan de maatregelen opgenomen die

18 augustus 2015

Kennisdocument LNG beschikbaar

LNG (Liquefied Natural Gas) wordt
in verschillende delen van de wereld
al langere tijd gebruikt als
motorbrandstof. Voor Europa is LNG
een opkomend fenomeen. Veel
gemeenten worden nu geconfronteerd
met aanvragen voor LNG-tankstations.

4 augustus 2015

Eerste PGS-netwerkbijeenkomst

Vanuit de IPO, VNG en
veiligheidsregio’s is het aan het
Ministerie I&M aangegeven dat er
steeds minder overheden betrokken
waren bij de actualiatie van de
PGS’en. Het ministerie I&M heeft
besloten om (via IOV) middelen ter beschikking te stellen

21 juli 2015

Engelse vertaling PGS 35 beschikbaar

In april 2015 is PGS 35 'Waterstof -
Afleverinstallaties van waterstof voor
wegvoertuigen' verschenen. Inmiddels
is er nu ook een Engelse vertaling
van deze PGS-publicatie beschikbaar.

10 juli 2015

Jaarcongres Relevant 2015 op 1 december!

‘Jaar van de veilige ruimte’ is het
thema van de 10e editie van het
Jaarcongres Relevant op 1 december
2015 in Amersfoort. Dit is een
bewuste knipoog naar het Jaar van de
Ruimte. Er is immers veel winst te
behalen als het belang van externe veiligheid in een vroeg

7 juli 2015

Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 gepubliceerd

Op 8 juli 2015 gaat het Besluit
risico's zware ongevallen 2015 van
kracht. Het Besluit risico's zware
ongevallen is een gevolg van de
SEVESO III-richtlijn. De regeling die
hoort bij Brzo 2015 wordt naar verwachting in september

25 juni 2015

Ontwerpateliers van start

Op verschillende plekken in
Nederland landt een groep
deskundigen en studenten om een
ontwerpopgave te bekijken waarbij
groepsrisico een rol speelt. Dat kan
gaan om bijvoorbeeld de opslag van
gevaarlijke stoffen of een spoorlijn of
snelweg waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd.

24 juni 2015

Rapport “Weten we nú wat er staat?" aangeboden aan de Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft
het rapport “Weten we nú wat er
staat? Informatievoorziening over
treinen met gevaarlijke stoffen op
emplacementen” van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Tweede Kamer

17 juni 2015

Concept PGS 31 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Een concept van PGS 31 ‘Overige
vloeistoffen: opslag in ondergrondse
en bovengrondse tankinstallaties’ is
momenteel beschikbaar voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen

17 juni 2015

Concept PGS 34 beschikbaar voor openbaar commentaarronde

Doelstelling van PGS 34 is het geven
van voorschriften voor de borging
van de technische integriteit van
stationaire drukvaten,
installatieleidingen, appendages, en
stelsels daarvan, met een maximaal toelaatbare druk PS

15 juni 2015

Concept PGS 15 beschikbaar voor openbare commentaarronde

PGS 15 ‘Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen’ is de meest
gebruikte uit de reeks. In deze
publicatie zijn regels opgenomen voor
de opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen en CMR-stoffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau

11 juni 2015

Inventarisatie kader externe veiligheid

Met de Inventarisatie Kader Externe
Veiligheid (IKEV) kunnen gemeenten
en provincies – samen met de
omgevingsdiensten – onderzoeken of
hun structuur- of externe
veiligheidsvisies voldoen aan de
huidige inzichten. De resultaten van de inventarisatie zijn

30 april 2015

PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

Om het rijden op waterstof veilig in
Nederland te introduceren, zijn
duidelijke (technische)
veiligheidsvoorschriften nodig. De
PGS-programmaraad heeft daarom
besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met

27 maart 2015

Populatieservice beschikbaar

Na een succesvolle testdag op
woensdag 18 maart is de
populatieservice nu algemeen
beschikbaar. De populatieservice levert
de populatiebestanden voor
groepsrisicoberekeningen met
Safeti.NL, RBMII en CAROLA.

12 maart 2015

Basisnet gaat definitief van start per 1 april 2015

In het Staatsblad (2015, 92) is het
besluit gepubliceerd van 20 februari
2015, waarmee een aantal wetten en
besluiten op 1 april 2015 in werking
treden:

3 maart 2015

Populatieservice in testfase

De populatieservice levert de
populatiebestanden voor
groepsrisicoberekeningen met
Safeti.NL, RBMII en CAROLA. De
populatieservice is nu nog in de
testfase. Op 18 maart is een testdag
georganiseerd, daarna zal de service
algemeen beschikbaar worden via website populatieservice.nl.

17 februari 2015

Externe veiligheid in het BNSP-café op 5 maart

“Als veiligheid niet op je netvlies
staat, verdien je het predicaat
stedenbouwkundige niet. “ Dat is een
leuke binnenkomer van Jan Mans
voor het BNSP-café op 5 maart.
Mans heeft schoon genoeg van
ruimtelijk ontwerpers die geen rekening houden met de

12 februari 2015

Terugblik jaarcongres 2014

Onder het motto ‘Het juiste spoor
naar EV 2.0’ vond op 2 december
het jaarcongres Relevant 2014 plaats
op een bijzondere locatie: de
Rijtuigenloods in Amersfoort. Net als
vorig jaar is de dag in de brochure
samengevat.

10 februari 2015

Enquête Verbeterprogramma groepsrisico

De Regioteams van het
Verbeterprogramma groepsrisico
werken al ruim twee jaar in delen
van Nederland aan goede
samenwerking tussen ontwerpers en
veiligheidsdeskundigen. Om na te gaan hoe het staat met

19 januari 2015

Resultaten onderzoek omgevingsrisico busvervoer met aardgasbussen

Het Stadsgewest Haaglanden neemt
samen met de vervoerders en de
Veiligheidsregio diverse maatregelen
om het geringe risico op een brand
in een aardgasbus verder te verkleinen
en de risico’s voor de omgeving terug te dringen.

13 januari 2015

SafeCitySpel: spelenderwijs bouwen aan een veilige stad. Wie maakt de slimste keuzes en wint?

Nederland kan een stuk veiliger
worden wanneer veiligheidsexperts en
professionals in de ruimtelijke
ontwikkeling samen én eerder in het
ruimtelijk proces om de tafel gaan. Het SafeCitySpel is

11 december 2014

Succesvol jaarcongres Relevant 2014

Op 2 december 2014 werd, voor de
eerste keer in de Rijtuigenloods in
Amersfoort, het negende jaarcongres
Relevant gehouden. De bezoekers
hebben kunnen genieten van
inspirerende sprekers, infosessies en
workshops.

9 december 2014

Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
2015-2018 wordt een belangrijk
instrument om bij te dragen aan een
kwaliteitsimpuls van de
omgevingsveiligheid (externe
veiligheid). Het programma heeft een
looptijd van vier jaar (van 2015 tot en met 2018) en

8 december 2014

Presentatie boek "Ontwerpen voor een veilige omgeving"

Op het jaarcongres Relevant 2014 op
2 december presenteerde Tjerk
Ruimschotel, voorzitter van de
Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedenbouwers en Planologen (BNSP)
het boek "Ontwerpen voor een veilige omgeving".

30 oktober 2014

Programma jaarcongres Relevant 2014 bekend

Op 2 december 2014 vindt het
jaarlijkse congres van Relevant
netwerk externe veiligheid plaats. Dit
gebeurt op een bijzondere locatie: de
historische Rijtuigenloods in
Amersfoort.

8 oktober 2014

Externe veiligheid bij aanpassen van infrastructuur

Het vervoer van gevaarlijke stoffen
moet nu en in de toekomst mogelijk
blijven. De risico's voor omwonenden
langs die transportroutes moet wel
binnen grenzen blijven. Verder moet
het voor gemeenten duidelijk zijn waar zij wel of niet

8 oktober 2014

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen nog niet in werking getreden

Het Basisnet vervoer gevaarlijke
stoffen is nog niet in werking
getreden. De in werking treding hangt
af van de afronding van de
nahangprocedure van het Bevt in de
Tweede Kamer.

17 september 2014

Stand van zaken modernisering omgevingsveiligheid

Op 18 augustus 2014 is de brief bij
de nota ‘Bewust Omgaan met
Veiligheid: Rode Draden’ aan de
Tweede Kamer gezonden.

10 september 2014

Dag van de Omgevingswet op 2 oktober 2014

Na twee succesvolle edities in 2012
en 2013 organiseert VVM sectie
Milieurecht en Praktijk de derde Dag
van de Omgevingswet. Dit jaar is een
belangrijk jaar voor de
Omgevingswet. Het wetsvoorstel is in
juni bij de Tweede Kamer ingediend en is openbaar.

21 juli 2014

Gemeente Moerdijk publiceert boek over brand bij Chemie-Pack

De gemeente Moerdijk heeft een boek
geschreven over de brand bij
Chemie-Pack en de nasleep daarvan.

9 juli 2014

Themabijeenkomst buisleidingen op 2 september 2014

De Kennistafel Buisleidingen en het
Landelijk Expertisecentrum
Transportveiligheid nodigen
belangstellenden uit voor de 5e
Themabijeenkomst Buisleidingen op 2
september 2014 van 13.00 – 16.00 uur in het WTC Schiphol.

1 juli 2014

Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

Maak rekennormen in het
veiligheidsbeleid minder bepalend, en
doe meer recht aan de afzonderlijke
beschrijving van de kansen en de
gevolgen die spelen bij risico’s. In de
samenleving is er regelmatig discussie
over risico’s en veiligheid.

12 juni 2014

Veilig ontwerpen blijkt te kunnen!

Hoe krijg je ruimtelijk ontwerpers en
veiligheidsexperts bij elkaar aan tafel?
En liefst een beetje op tijd zodat
samenwerking een mooie én veilige
omgeving oplevert. Het blijkt een
stevige klus die soms verrassend veel
oplevert.

10 juni 2014

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt brand Shell Moerdijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is
een onderzoek gestart naar de brand
op 3 juni 2014 bij Shell in Moerdijk.
Onderzoekers van de Raad hebben 4
juni de eerste informatie verzameld en
onderzoeksmateriaal veiliggesteld.

14 mei 2014

PGS 12 Ammoniak: opslag en verlading geactualiseerd

PGS 12 ‘Ammoniak: opslag en
verlading’, is gepubliceerd. De
publicatie is beschikbaar op de
website Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen. Deze geactualiseerde richtlijn
geeft richtlijnen en eisen voor een
veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken

13 mei 2014

Stakeholders Basis vervoer gevaarlijke stoffen maken informatiebehoefte kenbaar

Naar verwachting treedt op 1 juli
2014 de regelgeving voor het
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in
werking. Het vervoer van gevaarlijke
stoffen moet mogelijk blijven tussen
belangrijke industriële locaties in Nederland en richting

1 mei 2014

Spelregelkader voor emplacement Kijfhoek

De gemeente Zwijndrecht, de
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid,
de Veiligheidsregio Zuid Holland
Zuid, het ministerie van Infrastructuur
en Milieu, ProRail, Keyrail en
goederenvervoerder DB Schenker Rail
(de grootste gebruiker van Kijfhoek) hebben een spelregelkader

30 april 2014

Grote controle bovengrondse opslagtanks

OZHZ roept bedrijven in
Zuid-Holland Zuid op te controleren
of hun bovengrondse tanks bestemd
voor de opslag van vloeibare
brandstoffen recent zijn gekeurd. Met
ingang van 1 januari 2015 moeten
bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte

30 april 2014

Marktverkenning PGS 2015

De PGS Beheerorganisatie streeft
ernaar om elke vier jaar de PGS
publicaties te actualiseren indien
hiertoe een behoefte en noodzaak is.

30 april 2014

PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd

Een nieuwe versie van PGS 9 is
gepubliceerd. PGS 9:2014 geeft nu
behalve voor zuurstof ook
voorschriften voor andere cryogene
gassen.

29 april 2014

Nieuwe PGS 33-2 - LNG afleverinstallaties voor vaartuigen - gepubliceerd

Naast PGS 33-1 voor LNG
vulstations is er nu ook een deel
beschikbaar voor het bunkeren van
schepen: PGS 33-2. PGS 33-2
beschrijft het ontwerpen, realiseren en
beheren van LNG-bunkerinstallaties op het land en op

8 april 2014

Huidige methodes en hulpmiddelen verantwoording groepsrisico scoren onvoldoende op volledigheid en toepasbaarheid

Het eindrapport van de Taakgroep
"Instrumenten en methodieken rond groepsrisicoverantwoording"

17 maart 2014

Brief ministerie I&A inzake aanvullende mitigerende maatregelen buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb) regelt de externe
veiligheid rond aardgas- en
aardolieproductenleidingen.
Geconstateerde knelpunten moeten
binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen

3 maart 2014

Naar een kennisnetwerk externe veiligheid

Welke informatie hebben partijen
nodig in de uitvoering van taken op
het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving? Welke
informatie is al beschikbaar en hoe
verzamel, deel en bewaar je dit? Het
nationale programma Kennisinfrastructuur werkt aan deze

13 januari 2014

PGS 18 en PGS 23 gepubliceerd

PGS 18 ‘LPG: Depots’ en PGS 23
‘LPG: vulstations voor flessen en
ballonvaarttanks’ zijn geactualiseerd
en op 11 december jl. officieel
gelanceerd.

17 december 2013

Op excursie naar Leerpark Dordrecht

Het Verbeterprogramma groepsricico
ontwikkelt meerdere methoden en
instrumenten om de verantwoording
van het groepsrisico te verbeteren.
Een voorbeeld daarvan is de excursie
naar het Leerpark in Dordrecht op 18
december. Plannenmakers zijn uitgenodigd met eigen oren

6 december 2013

Voorpublicatie van de regeling Basisnet

In de Staatscourant van 25 november
2013 is de Regeling Basisnet
gepubliceerd. In de tabellen die horen
bij de Regeling worden de wegen,
spoorlijnen en vaarwegen die tot het
Basisnet zullen behoren, aangewezen.
Verder worden voor al deze routes risicoplafonds vastgesteld.

22 november 2013

Terugblik jaarcongres 2013

Relevant organiseerde op 5 november
2013 haar achtste jaarcongres, hét
jaarcongres op gebied van externe
veiligheid, in het NBC in
Nieuwegein. De organisatie was dit
jaar in handen van de VVM, netwerk
van milieuprofessionals, en Relevant.

19 november 2013

Risicokaart prof weer aangesloten op de Populator

Er is goed nieuws: de Populator is
weer beschikbaar voor gebruikers van
de Risicokaart Prof. Dit initiatief is
het gevolg van een pilot die eind
2011 door GBO- IPO werd
georganiseerd.

4 november 2013

Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

Nieuwe versie PGS 19 'Propaan en
butaan: opslag' is beschikbaar Het
PGS 19-team heeft hard gewerkt aan
een nieuwe versie van PGS 19.
Vanaf nu is deze te downloaden van
de PGS-website.

29 september 2013

Jaarcongres Relevant 2013 - Inschrijving geopend

Relevant netwerk externe veiligheid
organiseert op 5 november 2013 haar
achtste jaarcongres, hét jaarcongres op
het gebied van externe veiligheid, in
het NBC in Nieuwegein. De
organisatie is dit jaar in handen van
de VVM, netwerk van milieuprofessionals, en Relevant.

24 september 2013

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico's bij keuze voor aardgasbussen

Op 10 september 2013 heeft de
Onderzoeksraad voor Veiligheid het
rapport "Brand in een
aardgasbus" gepubliceerd.

11 september 2013

Veiligheid bij grote chemische bedrijven wordt versterkt

Het kabinet heeft een pakket
maatregelen opgesteld dat erop is
gericht de veiligheid bij grote
chemische bedrijven te versterken. Het
gaat om bedrijven die vallen onder
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo-bedrijven).

20 augustus 2013

Regioteams duiken in de inhoud op interactieve website

Na een vliegende start zijn de
regioteams van het Verbeterprogramma
Groepsrisico nu de inhoud in
gedoken. Op tal van plekken in het
land werken veiligheidsexperts nu
samen aan hele diverse initiatieven om de verantwoording

3 juli 2013

KLIC orientatiemelding geen alternatief voor ruimtelijke plannen nabij aardgasleidingen

Het is gebleken dat er soms door
gemeenten, of in opdracht van
gemeenten werkende bureau’s, een
KLIC orientatiemelding wordt gedaan
om erachter te komen of er kabels en leidingen in een

30 juni 2013

PGS-richtlijn 33-1 voor LNG vulstations voor wegverkeer gereed

In deze nieuwe PGS 33-1
"LNG vulstations" zijn
richtlijnen opgenomen voor het
ontwerpen, bouwen, en functioneren
van LNG vulstations.

18 juni 2013

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid inzake veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000 - 2012

Bij Odfjell Rotterdam is sprake
geweest van een langdurig
onbeheerste veiligheidssituatie en is
niet voldaan aan wet- en regelgeving.
Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd

3 juni 2013

Advies over de resultaten van werkgroep 2 van het Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

Het RIVE (samenwerkingsverband
van Rijk, IPO en VNG over externe
veiligheid) voert thans het
verbeterprogramma verantwoording
groepsrisico uit. In het kader van dit programma is de

15 april 2013

PGS 12 ammoniak opslag en verlading voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 12 'ammoniak:
opslag en verlading' is momenteel
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen
sturen aan het PGS-projectbureau.

14 april 2013

Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Dinsdag, 9 april is de
Activiteitenregeling actualisatie
PGS-richtlijnen (voor)gepubliceerd in
de Staatscourant.

1 april 2013

Leden gezocht voor de taakgroep bestaande praktijk verantwoording groepsrisico

Het Verbeterprogramma groepsrisico is
in een nieuwe fase beland.
Werkgroep 3 (instrumenten,
methodieken en implementatie) van
het verbeterprogramma Groepsrisico zoekt deelnemers voor

27 maart 2013

Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

Als IPPC-bedrijven een vergunning
aanvragen, moet het bevoegd gezag
in het kader van de
omgevingsvergunning rekening houden
met de Nederlandse
informatiedocumenten over beste
beschikbare technieken (BBT).

13 maart 2013

VNCW "Zwaar verouderde risicokaarten vormen groot risico veiligheid"

Bedrijven die onder het SEVESO
vallen en als zodanig deel uitmaken
van chemische industrie of chemische
logistiek, zijn verplicht voor het
vaststellen van hun risicoberekeningen
de website Risicokaart.nl te gebruiken.

11 maart 2013

Intrekken PGS 24

PGS programmaraad heeft de PGS 24
‘Propaan - Vulstations voor
spuitbussen met propaan, butaan en
dimethyl-ether als drijfgas’
ingetrokken.

7 maart 2013

Populator niet toegankelijk

Sinds 1 januari 2013 is de Populator
niet meer toegankelijk. Dit zal helaas
nog enige tijd duren. Er wordt door
het IPO en de VNG gewerkt aan
een oplossing.

6 maart 2013

Rijkswaterstaat telt vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Rijkswaterstaat telt de komende 5 jaar
op ongeveer 55 locaties langs
rijkswegen en enkele provinciale en
gemeentelijke wegen het wegtransport
met gevaarlijke stoffen. Per locatie
worden er tijdelijk camera’s geplaatst en gedurende 1

4 maart 2013

Groepsrisico speelt te kleine rol bij besluitvorming

Uit een onderzoek in opdracht van
het Verbeterprogramma groepsrisico
blijkt dat professionals op het gebied
van ruimtelijke ontwikkeling en
externe veiligheid vinden dat hun
samenwerking beter kan. Volgens hen speelt het groepsrisico

17 februari 2013

Hittewerende coating LPG tankwagens niet juridisch te verankeren

De staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu heeft op 14 februari
antwoord gegeven op vragen n.a.v.
het verslag van het schriftelijke
overleg inzake het ontwerp-besluit
LPG-tankstations milieubeheer 2013.

12 februari 2013

Actualisatie handleiding PGS 15

Kenniscentrum InfoMil heeft de
Handleiding PGS 15 aangepast. De
Handleiding is in vorm aangepast en
digitaal toegankelijk gemaakt en de
handleiding is aangepast aan de PGS
15:2011.

6 februari 2013

Website Verbeterprogramma groepsrisico online

Het Verbeterprogramma groepsrisico is
al enige tijd geleden gestart.
Groepsrisico is geen vanzelfsprekende
factor bij ruimtelijke
inrichtingsplannen. Gevolg kan zijn
dat in een laat stadium de externe veiligheid opeens een

21 januari 2013

Gezocht programmacoördinator Externe Veiligheid

Binnen het bovenprovinciaal
programma Externe Veiligheid is de
vacature coördinator bovenprovinciaal
programma Externe Veiligheid
ontstaan. De coördinator stelt jaarlijks
een uitvoeringsprogramma, een budget en een monitoringrapportage

8 januari 2013

Zeeland en Zuid-Holland gaan samenwerken in het toezicht op risicovolle bedrijven

De provincies Zeeland en
Zuid-Holland gaan vanaf 1 januari
2013 als eerste provincies gaan
samenwerken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle

19 december 2012

PGS 19 "Opslag van propaan" voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 19 'Opslag
van propaan' is momenteel
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele
wijzigingsvoorstellen sturen aan het PGS-projectbureau.

12 december 2012

Nieuwe versie PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen"

In december 2012 is een nieuwe
versie van de PGS 15 verschenen.

12 december 2012

Vernieuwingen website Relevant

Begin december is de website
Relevant.nl vernieuwd. Informatie over
de werkstandaarden externe veiligheid
is toegevoegd aan de bovenbalk en
dus direct vanaf de homepagina te
vinden. De kennistafels zijn verhuisd
naar de bijbehorende thema's.

9 december 2012

PGS 9 "Opslag cryogene gassen" voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 9 'Opslag
cryogene gassen van 0,15m3 -
100m3' is momenteel beschikbaar
voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

9 december 2012

Jaarcongres Relevant 2012

Relevant netwerk externe veiligheid
heeft op *11 december 2012* haar
zevende jaarcongres in het NBC in
Nieuwegein gehouden. Het thema van
het congres was "Blijf
kritisch".

19 november 2012

PGS 18 "LPG Distributiedepots" voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 18 'LPG:
Distributiedepots' is momenteel
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen
sturen aan het PGS-projectbureau.

19 november 2012

PGS 23 "LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks" voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 23
'LPG-vulstations voor flessen en
ballonvaarttanks' is momenteel
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele

29 oktober 2012

Structuurvisie Buisleidingen

De minister van Infrastructuur en
Milieu heeft de Structuurvisie
Buisleidingen aangeboden aan de
Tweede Kamer.

15 oktober 2012

Rijk geeft visie op ondergronds transport gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid wil voor de
komende 20 tot 30 jaar ruimte
vrijhouden voor ondergrondse
buisleidingen voor transport van
aardgas, olieproducten en chemicaliën.

10 oktober 2012

Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen Carola

Vanaf 15 oktober 2012 is het
Populatiebestand
Groepsrisicoberekeningen (GR) ook
beschikbaar voor het rekenmodel
Carola.

3 oktober 2012

Afsluitende bijeenkomst IPO project PGS29

In september heeft de IPO-werkgroep
PGS29 tijdens een afsluitende
bijeenkomst de resultaten
gepresenteerd.

5 september 2012

Themabijeenkomst "Buisleidingen in kaart" op 2 oktober

Op 2 oktober 2012 organiseert het
platform Transportveiligheid en
Relevant Kennistafel Buisleidingen de
themabijeenkomst "Buisleidingen
in kaart".

2 september 2012

Toelichting rekenuitkomsten Basisnet Spoor

Om inzicht te krijgen in de externe
veiligheidsrisico’s van het vervoer van
gevaarlijke stoffen zijn
bevolkingsgegevens, bouwplannen en
vervoersstromen in het rekenmodel
RBM-II doorgerekend. Met behulp van deze uitkomsten

9 augustus 2012

Wijziging Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Vanaf 31 juli is de Circulaire
Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen (cRNVGS) gewijzigd,
vanwege het Basisnet Spoor.

31 juli 2012

Onderzoeksraad start onderzoek naar de veiligheid van Odfjell Terminal Rotterdam

Naar aanleiding van een aantal
incidenten, de recente stillegging en
de aanhoudende onrust rondom het
bedrijf Odfjell, heeft de
Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten een onderzoek

30 juli 2012

Odfjell besluit tot stillegging na zware druk

Donderdag 26 juli is Laurence
Odfjell, voorzitter van de board van
Odfjell, op gesprek geweest bij de
DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond (VRR) en Inspectie SZW.
De directeur is geconfronteerd met de
feiten van de laatste week. Mede namens de provincie

16 juli 2012

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg kan nog veiliger

Het Platform Transportveiligheid –
landelijk expertisecentrum voor
transportveiligheidsvraagstukken -
constateert dat het transport van
gevaarlijke stoffen over de weg nog
veiliger kan. Er zijn in Nederland weinig grote ongevallen

11 juli 2012

Gasunie informeert gemeenten over groepsrisico aardgasleidingen

De Gasunie heeft een nieuwe
screening van het groepsrisico van
haar aardgasleidingen uitgevoerd. Voor
deze screening is gebruik gemaakt
van het populatiebestand groepsrisico
dat door het ministerie van I&M voor dit doel beschikbaar

11 juli 2012

Themabijeenkomst "Buisleidingen in kaart" op 2 oktober 2012

Bij de start van "de Maand van
de Ondergrond" in Rotterdam,
organiseert het Platform
Transportveiligheid in samenwerking
met de Kennistafel Buisleidingen van
Relevant een themabijeenkomst.

4 juli 2012

Gewijzigde eisen opslag vuurwerk vanaf 1 juli 2012

Op 1 juli 2012 treden meerdere
wijzigingen van het Vuurwerkbesluit
in werking. Aanleiding voor de
wijzigingen is de evaluatie van het
Vuurwerkbesluit die in 2007/2008 is
uitgevoerd.

28 juni 2012

BRZO inspectierapport Odfjell openbaar

Vrijdag 15 juni is in de media
gesproken over het BRZO-rapport dat
is opgesteld door de Inspectie SZW,
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
en de DCMR Milieudienst Rijnmond
naar aanleiding van de
BRZO-inspectie bij Odfjell op 6 en 7 maart 2012. Het

26 juni 2012

Eindrapport Traject Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces gereed

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd
naar het instrument
“verantwoordingsplicht groepsrisico”.
Om de gesignaleerde tekortkomingen
weg te nemen is het Verbeterprogramma groepsrisico gestart

6 juni 2012

PGS 8 nu ook in het Engels

Eind 2011 is er een nieuwe versie
van PGS 8 'Organische peroxiden:
Opslag' verschenen. Er is nu ook een
Engelse versie hiervan beschikbaar.

30 mei 2012

Onderzoek bevoegdheden van de Veiligheidsregio bij de externe veiligheidsadvisering

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft
DHV verzocht onderzoek te doen
naar de taken en bevoegdheden van
de veiligheidsregio (VR) als het gaat om de advisering

15 mei 2012

Goederentreinen met gevaarlijke stoffen voortaan veiliger

Treinwagons met tanks gevuld met
brandbaar gas en wagons met
brandbare vloeistof worden voortaan
gescheiden vervoerd. Dit verkleint de
kans op een grote gaswolkontploffing
als er een lek ontstaat in de tank van een van de wagons.

9 mei 2012

Risico's in de polder

Over de verantwoording van het
groepsrisico in een verdichte
samenleving. Risico’s zijn minstens
zo oud als de mensheid. En die heeft
daar altijd mee weten te leven.
Moeilijker wordt het naarmate de
samenleving dichter en complexer
wordt, en dus elk stukje ruimte schaarser. Dat geldt zowel

2 mei 2012

PGS 33 over LNG voor commentaar beschikbaar

Een concept van PGS 33 Aardgas –
afleverinstallaties van vloeibaar aardgas
(LNG) voor motorvoertuigen is
momenteel beschikbaar voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en
eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

26 april 2012

Verslag Algemeen Overleg externe veiligheid van 6 maart 2012

Op 6 maart 2012 heeft in de Tweede
Kamer een Algemeen Overleg over
externe veiligheid plaatsgevonden.

11 april 2012

Vuurwerkregels naar uitvoerbaar en handhaafbaar niveau

Gemeenten hoeven voor opslag en
verkoop van consumentenvuurwerk tot
10.000 kilogram geen
milieuvergunning meer af te geven.
Alle geldende veiligheidseisen blijven
wel van kracht. Verder wordt de hoeveelheid vuurwerk

18 maart 2012

Nieuw bestuurslid Platform Transportveiligheid

Klaas Winters is per 1 maart
toegetreden tot het bestuur van de
Stichting Transportveiligheid. Hij zal
de portefeuille Buisleidingen gaan
beheren.

15 maart 2012

Werving leden adviesgroep groepsrisico

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd
naar het instrument
“verantwoordingsplicht groepsrisico”.
Om de gesignaleerde tekortkomingen
weg te nemen is het
verbeterprogramma groepsrisico gestart.
Met het oog op de kwaliteit van en het draagvlak van

29 februari 2012

Eerste veiligheidscontour gemeente Eindhoven

Het campusconcept voor de High
Tech Campus Eindhoven is uniek
voor Nederland. Door de concentratie
van bedrijven in High Tech
bedrijvigheid kunnen er risicovolle
activiteiten ontstaan. Gemeente
Eindhoven heeft hiervoor als eerste gemeente in Nederland

29 februari 2012

Zes gespecialiseerde diensten voor milieutoezicht risicovolle bedrijven

De vergunningverlening aan en
milieutoezicht op risicovolle bedrijven
gaat vanaf 2013 worden uitgevoerd
door zes gespecialiseerde
uitvoeringsdiensten (rud’s). Nu ligt
die taak nog bij de provincies en gemeenten. Het werkgebied

15 februari 2012

IPO informeert Atsma (I&M) over zes gespecialiseerde RUD's

Het IPO heeft staatssecretaris Atsma
(I&M) op 13 februari geïnformeerd
over welke regionale
uitvoeringsdiensten (RUD's) uit het
landsdekkend stelsel van RUD's zich
specialiseren in de uitvoering van de Wabo-taken en BRZO-taken

15 februari 2012

Reactie minister Opstelten op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie Pack te Moerdijk

De minister vindt het van groot
belang om snel te reageren op de belangrijkste aanbevelingen

13 februari 2012

Geleerde lessen brand Kijfhoek

De drie belangrijkste evaluaties van
de brand op Kijfhoek op 14 januari
2011 zijn gebundeld.

13 februari 2012

Aandacht voor veiligheid inwoners rond spoor

De gemeenten Dordrecht en
Zwijndrecht hebben Minster Schultz
en de leden van de Tweede Kamer
opgeroepen aandacht te hebben voor
de veiligheid van de inwoners van
Zwijndrecht en Dordrecht rond het
spoor.

8 februari 2012

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie Pack verschenen

Naar aanleiding van een grote brand
op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack te
Moerdijk, een bedrijf dat zich
bezighoudt met opslag, verwerken en verpakken van chemicaliën,

6 februari 2012

ProRail tekent voor Tunnel Veiligheids Licht

Het toepassen van TVL vergroot de
beschikbaarheid van spoortunnels. Om
die reden sloten Prorail en advies- en
ingenieursbureau Covalent afgelopen
dinsdag, een overeenkomst over het
toepassen van het Tunnel Veiligheids
Licht in reguliere spoortunnels. ProRail wil met het systeem

24 januari 2012

Gasunie heeft per 1 januari 2012 op 101 locaties een risicoreducerende maatregel ingevoerd

In het kader van de sanering van
knelpunten Plaatsgebonden Risico
(PR) heeft Gasunie per 1 januari
2012 op 101 locaties de
risicoreducerende maatregel 'Strikte begeleiding van werkzaamheden'

10 januari 2012

Nieuwe versies PGS 8, 15, 28 en 30 beschikbaar

Er zijn nieuwe/herziene versies
beschikbaar van PGS 8 van de
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

21 december 2011

Wat doe jij bij een ramp?

Hoe communiceren de
veiligheidsregio’s en gemeenten
gezamenlijk succesvol over de
risico’s? Wat werkt wel, wat werkt
niet en wat zijn de belangrijkste
uitdagingen voor de komende jaren?

21 december 2011

Een gezond en veilig 2012!

De redactie van Relevant wenst u
fijne kerstdagen en een gezond en
veilig 2012 toe.

7 december 2011

Uitvoering BRZO bij circa vijf -in BRZO-taken gespecialiseerde- RUD’s

Minister Atsma van Infrastructuur en
Milieu heeft in zijn brief van 8
december een einde gemaakt aan de
onduidelijkheid omtrent de uitvoering
van de BRZO-taken. Deze zullen bij
circa vijf - in BRZO gespecialiseerde - RUD’s worden

6 december 2011

Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

In 2010 is de Tweede Kamer
geïnformeerd over de evaluatie van
het beleidsinstrument
“verantwoordingsplicht groepsrisico”
(verankerd in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen, het Besluit
externe veiligheid buisleidingen en het (toekomstige) Besluit

4 december 2011

Website Relevant vernieuwd!

De beloofde vernieuwingen van de
website Relevant zijn nu online. Op
het jaarcongres op 29 november is de
vernieuwde website gepresenteerd.
*Relevant.nl* is nu interactief.

21 november 2011

Inschrijving Jaarcongres Relevant 2011

Op dinsdag 29 november wordt in de
ReeHorst te Ede het Jaarcongres
Relevant 2011 gehouden. Er zijn
aanleidingen genoeg om de balans op
te maken van het afgelopen jaar.
Chemie-Pack in Moerdijk, het nieuwe
buisleidingenbesluit, Basisnet spoor en de vorming van

20 november 2011

RO-deskundigen nemen de regie over externe veiligheid

Op 3 november jl. organiseerden de
provincies Overijssel en Gelderland
een gezamenlijke praktijk- en
netwerkbijeenkomst voor alle
gemeenten in beide provincies:
“Externe veiligheid in de Ruimtelijke Ordening-praktijk

9 november 2011

Traject wijziging van de Wet VGS en andere wetten

Op 28 oktober heeft de vaste
commissie voor Infrastructuur en
Milieu verslag uitgebracht over de
inbreng van diverse fracties inzake de
wijziging van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen en enige andere
wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet

6 november 2011

Oproep deelname aan expertgroepen Risicocommunicatie

De zorg voor de bevolking tijdens
een crisis moet professioneler. Burgers
mogen eigenlijk niet afhankelijk zijn
van het enthousiasme van die ene
gemeenteambtenaar; het moet altijd en
overal goed en goed geregeld zijn. Het project *GROOTER*

6 november 2011

Verslag themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid 6 oktober 2011 beschikbaar

Op 6 oktober zijn in Zwolle tijdens
de themabijeenkomst presentaties
gegeven over de relatie Ruimtelijke
Ordening en Externe Veiligheid. Na
afloop is hierover gediscussieerd aan de hand van stellingen.

30 oktober 2011

Nieuwe versie PGS 25 2009

PGS 25 'aardgas afleverinstallaties
voor motorvoertuigen' bleek op een
aantal punten niet correct te zijn. Om
die reden is in oktober 2011 een
nieuwe versie verschenen van PGS
25:2009.

23 oktober 2011

Bijeenkomst 4 november EV-eisen in ruimtelijke plannen

In 2009 is in het kader van het IPO
programma onderzoek uitgevoerd naar
de (on)mogelijkheden om
niet-ruimtelijk gerelateerde externe
veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke
plannen op te nemen. Dit onderzoek is in verband met

16 oktober 2011

Betekenis Risicokaart.nl vergroot door koppeling Valuator en Populator

Tot eind van dit jaar kunnen
professionele gebruikers van de
Risicokaart onbeperkt gebruik maken
van de Populator® en de Valuator®.
De toegang tot deze informatieservices
voor populatietellingen en economische waarde-berekeningen

12 oktober 2011

Laatste bijeenkomst Kennistafel Groepsrisico in 2011

28 oktober zal alweer de derde en
laatste bijeenkomst in 2011
plaatsvinden van de Kennistafel
Groepsrisico en Commissie
Verantwoording Groepsrisico. De
Kennistafel en Commissie verwelkomen graag casussen

10 oktober 2011

Update supplement bij de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico

De Commissie Verantwoordingsplicht
groepsrisico (CVG) heeft de afgelopen
jaren veel vragen gekregen over de
juridische situaties waarin de
verantwoordingsplicht van toepassing was bij ruimtelijke

25 september 2011

Bouwbesluit 2012 gepubliceerd

In het Bouwbesluit 2012 zijn een
groot aantal bestaande voorschriften
over het (ver)bouwen, gebruiken en
slopen van gebouwen en andere
bouwwerken samengevoegd.

13 september 2011

Start evaluatie rekenmethodiek Bevi

De evaluatie van (het gebruik van)
rekenmethodiek Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) en de
organisatie eromheen wordt uitgevoerd
door Twijnstra Gudde in opdracht
van het Ministerie IenM. Het
onderzoek zal lopen tot februari 2012.

31 augustus 2011

Bijeenkomst PGS 29 op 11 november

Op 11 november organiseert de
IPO-projectgroep PGS 29 een
bijeenkomst waar door verschillende
organisaties zal worden toegelicht hoe
zij het proces van gap analyses en
plan van aanpak met betrekking tot
de PGS 29 hebben vorm gegeven.

24 augustus 2011

Alle aanbevelingen van Inspecties rond brand Moerdijk onverkort overgenomen

Alle aanbevelingen van de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid en de
Arbeidsinspectie worden ondersteund
en opgepakt.

24 augustus 2011

Rapportage Chemie-Pack Moerdijk

Op verzoek van de minister van
Veiligheid en Justitie heeft de
Inspectie OOV onderzoek gedaan
naar de brand bij Chemie-Pack
Moerdijk op 5 januari 2011.

22 augustus 2011

Voortgangsrapportage externe veiligheidsbeleid

Rapportage van de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van
externe veiligheid, sinds 7 december
2009.

17 augustus 2011

Kamerbrief inzake stand van zaken basisnet spoor

De minister van Infrastructuur en
Milieu heeft op 15 augustus een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd
waarin zij de stand van zaken toelicht
met betrekking tot het basisnet spoor.

16 augustus 2011

BRZO-bedrijven vaker bezocht

De BRZO-toezichthouders hebben de
afgelopen jaren meer bedrijven
bezocht. In 2010 werden 360
BRZO-inspecties uitgevoerd, een
stijging van bijna twintig procent ten
opzichte van 2008. Dat blijkt uit de
Monitor 2010 van LAT Risicobeheersing Bedrijven.

16 augustus 2011

VNG reageert op Structuurvisie buisleidingen

Het Rijk werkt aan een Structuurvisie
buisleidingen om ruimte te reserveren
voor toekomstige buisleidingen voor
gevaarlijke stoffen. De VNG heeft
hierop een zienswijze ingediend bij
het ministerie van I&M.

15 augustus 2011

Kleine actualisatie PGS 19 over de opslag van propaan

De huidige versie van de PGS 19
'Propaan: opslag' is verschenen in
2009. Na publicatie heeft het
PGS-projectbureau verschillende
wijzigingsvoorstellen ontvangen van
de gebruikers. Deze worden in de
kleine actualisatie verwerkt. Verder gaat het RIVM de

15 augustus 2011

Actualisatie PGS 12 over Ammoniakopslag en verlading

De huidige versie van de PGS 12
“Ammoniak: opslag en verlading” is
verschenen in 1999. PGS 12 bevat
voorschriften voor opslag en verlading
van ammoniak in bulk en is van
toepassing voor zowel opslag onder druk, als voor gekoelde,

15 augustus 2011

Wijziging Vuurwerkbesluit toch uitgesteld

Eerder hebben we u via onze website
en InfoMil Actueel bericht dat de
wijziging van het Vuurwerkbesluit 1
oktober 2011 in werking zal treden.
Uit informatie van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) blijkt
nu dat de wijziging dit jaar niet wordt doorgevoerd.

15 augustus 2011

Marktverkenning PGS beheerorganisatie planning 2012

De PGS Beheerorganisatie streeft
ernaar om elke vier jaar de PGS
publicaties te actualiseren. Om de
behoefte en noodzaak van een
actualisatie in kaart te brengen voert
het PGS Projectbureau momenteel een marktverkenning

14 augustus 2011

Uitvraag Verbeterprogramma Groepsrisico

De werkgroep Verbeterprograma
verantwoording groepsrisico van IPO
en VNG vraagt kandidaten offerte uit
te brengen voor twee projecten. In
beide projecten geschiedt kwalificatie
op basis van alternatieve en grensverkennende oplossingsrichtingen.

20 juli 2011

Brandveiligheid bij opgeslagen gevaarlijke stoffen niet altijd geborgd

De brandveiligheid bij bedrijven waar
grote hoeveelheden verpakte
gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen,
is niet altijd voldoende geborgd. Dit
blijkt uit een landelijk onderzoek van
de VROM-Inspectie (VI).

10 juli 2011

Informatie over gevaarlijke stoffen op emplacementen schiet te kort

De Inspectie Verkeer en Waterstaat
(IVW) constateert dat informatie over
de aanwezigheid van treinen met
gevaarlijke stoffen op
spoorwegemplacementen en de
volledigheid en juistheid van deze informatie tekortschieten.

10 juli 2011

Scenario’s en ongevalskansen voor bovengrondse aardgasleidingen bepaald

De scenario's en ongevalskansen
kunnen worden gebruikt om de
risico’s van bovengrondse
aardgasleidingen voor de omgeving in
kaart te brengen. Dit gebeurt met de rekenmethodiek voor

28 juni 2011

Themabijeenkomst Veiligheid op het spoor

De kennistafel Transport van Relevant
en het Platform Transportveiligheid
organiseren op 15 september een
bijzonder informatieve bijeenkomst met
als Titel “Veiligheid op het spoor”.

27 juni 2011

BRZO-taken per provincie gebundeld in een RUD

Het IPO heeft op 20 juni een brief
gezonden aan staatssecretaris Atsma
over de uitvoering van de taken van
het Besluit Risico Zware Ongevallen
(BRZO) met het voorstel de
BRZO-taken van provincies en de
milieutaken van gemeenten per provincie in één RUD

27 juni 2011

Eindrapport jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland beschikbaar

De Veiligheidsregio’s Rotterdam
Rijnmond, Zuid-Holland Zuid,
Haaglanden, Hollands Midden en de
provincie Zuid-Holland werkten in
2010 samen in het programma ‘jaar
van transport en veiligheid Zuid-Holland’.

20 juni 2011

Controle op veiligheidsadviseur bij vervoer gevaarlijke stoffen

De Inspectie Verkeer en Waterstaat
(IVW) besteedt vanaf juli 2011 tot
juli 2012 bij gevaarlijke stoffen
bedrijven tijdens bedrijfsinspecties
extra aandacht aan het onderwerp
veiligheidadviseur.

5 juni 2011

Verzoek aan gemeenten het groepsrisico nabij de aardgasleidingen van de Gasunie te onderzoeken

Gasunie heeft tussen 30 mei en 1
juni aan alle colleges van B&W van
gemeenten die binnen de invloedszone
van haar aardgasleidingen liggen een
brief gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar

30 mei 2011

ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011
liggen de ontwerp-Structuurvisie
buisleidingen en het milieueffectrapport
(MER) ter inzage. Eenieder kan naar
aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een

25 mei 2011

Vertraging GR-informatiebrieven van Gasunie aan gemeenten

Volgens het plan van aanpak
"Risicosaneringen op grond van
Bevb" van de Gasunie zouden
vanaf 16 mei 2011 de gemeenten
door Gasunie met een brief
geïnformeerd worden over mogelijke groepsrisico-aandachtspunten

22 mei 2011

Uitvoering van veiligheidsmaatregelen niet vanzelfsprekend

Wanneer gemeenten besluiten te
bouwen in gebieden nabij activiteiten
met gevaarlijke stoffen, zoals nabij
een LPG tankstation of nabij een
transportroute met gevaarlijke stoffen,
dan dienen gemeenten na te denken over maatregelen

10 mei 2011

Uitstel voor aanleveren gegevens knelpunten gasleidingen

Gemeenten krijgen langer de tijd om
gegevens aan te leveren aan de
Gasunie over de locaties van
gasbuisleidingen die een zeker risico
vormen. De VNG en IPO hebben
daar met succes op aangedrongen bij de Gasunie.

2 mei 2011

Themabijeenkomst Buisleidingen

Woensdagochtend 22 juni wordt in de
Beatrixzaal te Utrecht een
themabijeenkomst Buisleidingen
gehouden onder het motto “Bveb
wat kun je ermee?”

26 april 2011

Onderzoek Verantwoordelijkheid en Regievoering externe veiligheid en ruimtelijke ordening afgerond

In opdracht van het RIVE is door
Witteveen+Bos/AVIV een onderzoek
uitgevoerd naar de kwaliteit van de
externe veiligheid in het ruimtelijke ordeningsproces. Aanleiding

26 april 2011

Schakeldag Infomil

Evenals voorgaande jaren organiseert
Agentschap NL een Schakeldag. Deze
vindt plaats op 7 juni in NBC te
Nieuwegein.

17 april 2011

IPO biedt Atsma rapport externe veiligheid aan

Calamiteiten als de vuurwerkramp in
Enschede in 2000 zijn aanleiding
geweest tot verscherpte aandacht voor
het onderwerp externe veiligheid
(EV). Het IPO heeft staatssecretaris
Atsma een rapport aangeboden dat de
vorderingen schetst die de provincies en EV-partners (gemeenten,

29 maart 2011

Nieuwsbrief Relevant, nummer 1, 2011

Het eerste nummer van de
Nieuwsbrief Relevant voor 2011 is
verschenen. Hierin vindt u veel
informatie over ontwikkelingen op het
gebied van Externe Veiligheid. Onder
meer wordt uitgebreid stil gestaan bij
de Kennistafels.

21 maart 2011

Atsma stelt vervolgonderzoek in naar veiligheid risicovolle bedrijven

De veiligheidssituatie bij 71 risicovolle
bedrijven, zoals Chemie-Pack is
mogelijk niet optimaal, zo blijkt uit
de quick-scan, die de
VROM-Inspectie heeft uitgevoerd. Staatssecretaris Atsma

13 maart 2011

Gasunie publiceert plan van aanpak risicosaneringen BEVB

De Gasunie heeft een plan van
aanpak opgesteld betreffende
saneringsverplichtingen van
leidingexploitanten na de introductie
van het Besluit externe veiligheid
Buisleidingen (BEVB). Gemeenten kunnen nu zien hoe

7 maart 2011

LAT Risicobeheersing Bedrijven volgt LAT BRZO en VT Chemie op

Het programma ‘Landelijke Aanpak
Toezicht (LAT) Risicobeheersing
Bedrijven’ is op 26 januari 2011
officieel van start gegaan. De LAT
gaat het toezicht verbeteren op alle
grote risicobedrijven in Nederland en bouwt verder op

14 februari 2011

Minister kiest voor CO2-opslag onder zee

Het kabinet kiest voor een
demonstratieproject van de opslag van
het broeikasgas (CO2) onder zee. Dat
schrijft minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
Verhagen 14 februari 2011 in een
brief aan de Tweede Kamer.

7 februari 2011

Voorlichtingsbijeenkomsten buisleidingen

In november 2010 organiseerde het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
vier voorlichtingsbijeenkomsten voor
provincies en gemeenten over
buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.

6 februari 2011

Populatiebestand GR-berekeningen geactualiseerd

De webservice voor het downloaden
van populatiegegevens voor
groepsrisicoberekeningen is sinds
januari 2010 in gebruik. Op dit
moment zijn er circa 300 accounts
toegekend aan bevoegde gezagen. Per januari 2011 is

30 januari 2011

Intensieve controle op spoorwegemplacementen moet naleving verder verbeteren

De Inspectie Verkeer en Waterstaat
gaat de komende drie maanden extra
inspecties uitvoeren op het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het spoor.
De inspectie zal specifiek controleren op de juiste documentatie

17 januari 2011

Voorstel nieuwe Seveso-richtlijn

De Europese Commissie heeft eind
december 2010 een voorstel
gepubliceerd voor een nieuwe
Seveso-richtlijn. In het voorstel is de
Seveso‑richtlijn aangepast aan de
gewijzigde EU‑wetgeving voor
chemische stoffen en zijn enkele andere bepalingen verduidelijkt

11 januari 2011

Kennisnetwerkbijeenkomst “Brug Wetenschap en Praktijk"

Op donderdag, 3 februari organiseert
het Platform Transportveiligheid in
Arnhem een
Kennisnetwerkbijeenkomst rondom het
thema "Brug Wetenschap en
Praktijk".

4 januari 2011

Landelijk steunpunt Externe Veiligheid van start

Eind 2010 is landelijk steunpunt
Externe Veiligheid van start gegaan.
Dit steunpunt is een vervolg op het
landelijk steunpunt BRZO en het
landelijk steunpunt QRA en is
ondergebracht bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.

26 december 2010

Nieuwe versie van PGS 16 beschikbaar

In PGS 16 zijn regels opgenomen
voor LPG afleverinstallaties waarmee
een aanvaardbaar beschermingsniveau
voor mens en milieu wordt
gerealiseerd. In deze publicatie zijn
nieuwe ontwikkelingen, zoals het
Heavy-Duty afleveren verwerkt.

7 december 2010

Congres Relevant 2010 (verslag)

Op 7 december 2010 organiseerde
Relevant netwerk externe veiligheid
voor de vijfde keer haar jaarlijkse
landelijke congres.

23 november 2010

Interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid gezocht

In de afgelopen jaren hebben
provincies gewerkt aan een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma
Externe Veiligheid. Deze
samenwerking wordt in de komende
periode (2011-2014) voortgezet en vindt plaats vanuit

22 november 2010

Maak kennis met het ROMnetwerk

Het ROMnetwerk is hét netwerk voor
gemeenteambtenaren ruimtelijke
ordening en milieu. Het houdt zich
bezig met álle actuele ruimtelijke
ontwikkelingsdossiers van gemeenten.
Voor externe veiligheid bijvoorbeeld,
is een aparte ruimte op het ROMnetwerk ingericht.

9 november 2010

VVM-bijeenkomst Inzicht in bestuurlijke dynamiek rondom externe veiligheid

De VVM organiseert op 18 november
a.s. een bijeenkomst met als titel
'Inzicht in bestuurlijke dynamiek
rondom externe veiligheid'.

8 november 2010

CO2-opslagproject Barendrecht van de baan

Minister Maxime Verhagen heeft de
Tweede Kamer in een brief
medegedeeld dat het
CO2-opslagproject in Barendrecht niet
doorgaat. Het verlenen van
vergunningen is stilgelegd.

6 november 2010

Wijziging Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd

In Staatscourant 2010 nr 15526 van
7 oktober 2010 is een wijziging van
het Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd.
Deze wijziging zal naar verwachting
pas in de loop van 2011 in werking
treden.

23 oktober 2010

Minister VROM reageert op uitgebracht advies AGS

Op 13 oktober 2010 heeft de minister
van VROM in een brief aan aan de
Tweede Kamer gereageerd op het
AGS-rapport Strategie in de
kennisinfrastructuur voor veilige
chemie en energie van 2 maart 2009.

17 oktober 2010

Nieuwe PGS-publicaties in de maak

De PGS breidt haar reeks uit met
drie nieuwe publicaties. Bovendien
wordt één PGS geactualiseerd.
Bedrijven, vergunningverleners, en
toezichthouders nemen deel aan de
PGS teams die de publicaties
opstellen.

5 oktober 2010

Lancering "Netwerktransportveiligheid.nl"

"Netwerktransportveiligheid.nl" brengt alle openbaar

27 september 2010

De Europese Commissie lanceert netwerk CCS-projecten

De lancering van het netwerk dient
ter ondersteuning van
demonstratieprojecten voor de afvang-
en opslag van CO2 (CCS). Doel is
dat leden van het netwerk door het
delen van kennis ‘best practices’ kunnen identificeren.

27 september 2010

Besluit externe veiligheid buisleidingen begin 2011 in werking

De circulaire Zonering langs
aardgastransportleidingen wordt
vervangen door een AMvB (Besluit
Externe Veiligheid Buisleidingen).

27 september 2010

Handreiking Verantwoordingsplicht groepsrisico transport beschikbaar

De komst van het Besluit
transportroutes externe veiligheid
(Btev) is voor het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat en
vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties aanleiding

19 september 2010

Scholing Mal Groepsrisico

Vanaf oktober 2010 worden de
scholingsmodules Mal Groepsrisico
aangeboden.

18 september 2010

Informatieavonden over CO2-opslag van start

Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om met de
inwoners van de noordelijke
provincies in gesprek te gaan over de
opslag van CO2. Dat vinden het
Rijk, de noordelijke provincies, de
noordelijke milieufederaties en de Stichting Borg.

8 september 2010

Reactie CEV op het advies van AGS over rekenmethodiek Bevi

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
heeft in april 2010 een advies
uitgebracht over de voorgeschreven
rekenmethodiek Bevi in Nederland,
getiteld Risicoberekeningen volgens
voorschrift: een ritueel voor vergunningverlening. In dit

7 september 2010

Duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer over het spoor op termijn in zicht

Op 4 juni 2010 heeft het
demissionaire kabinet een besluit
genomen over de invulling en
uitvoering van het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer.

7 september 2010

Nieuw vakblad op gebied van Ruimtelijke Veiligheid

In juli is het tijdschrift Ruimtelijke
veiligheid en risicobeleid (vakblad
voor externe veiligheid,
risicobeheersing, rampbestrijding en
risicocommunicatie verschenen.

8 augustus 2010

Gedeeltelijk herziene PGS 15 voor commentaar beschikbaar

Een concept van de geactualiseerde
PGS 15 'Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen' is momenteel
beschikbaar voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

17 juli 2010

PGS 8 ter commentaar beschikbaar

Een concept van de geactualiseerde
PGS 8 ‘Opslag van organische
peroxiden’ is momenteel beschikbaar
voor commentaar. Alle
geïnteresseerden kunnen het concept
inzien en eventuele opmerkingen
sturen aan het PGS Projectbureau.

17 juli 2010

Basisnet spoor vastgesteld

Door het veilig samenstellen van
treinen die LPG vervoeren,
maatregelen aan de infrastructuur te
treffen en door meer gebruik te
maken van de Betuweroute, kan het
vervoer van gevaarlijke stoffen over
het spoor blijven groeien.
Tegelijkertijd kunnen de bouwplannen die gemeenten hebben

5 juli 2010

Deelname verzocht aan marktverkenning actualisatie Publicatiereeks

De PGS Beheerorganisatie streeft
ernaar om elke 4 jaar de PGS
publicaties te actualiseren. Om de
behoefte en noodzaak van een
actualisatie in kaart te brengen voert
het PGS Projectbureau momenteel een marktverkenning

28 juni 2010

Mogelijkheden CO2-opslag in Nederland in kaart gebracht

Nederland heeft voldoende
opslagcapaciteit voor grootschalige
CO2-opslag. Realisatie hiervan vraagt
wel om duidelijke randvoorwaarden
van de overheid. Dat concluderen
EBN en Gasunie in hun advies over de mogelijkheden

27 juni 2010

Jaarcongres Relevant 2010

Behaalde resultaten, garantie voor de
toekomst?

26 juni 2010

Minisymposium Groepsrisico groot succes

Op 24 juni jl. vond een zeer
geslaagde bijeenkomst plaats in de
Jaarbeurs te Utrecht. Ca. 175
deelnemers werden op deze door
Relevant netwerk externe veiligheid
georganiseerde middag geïnformeerd
over de samenhang tussen een viertal IPO-projecten gericht

21 juni 2010

Concept PGS 30 beschikbaar voor commentaar

Concept PGS 30 'Vloeibare
Brandstoffen - bovengrondse
tankinstallaties' is beschikbaar voor
commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en
eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

8 juni 2010

Geen draagvlak in Nederland voor CO2-opslag op land

Er is in Nederland geen draagvlak
voor de opslag van CO2 op land.
Minder dan 20 procent van de
mensen die boven een gasveld wonen
vindt CO2 opslag onder de eigen
gemeente een goed idee. Zes op de tien mensen zal gaan

31 mei 2010

Kenniscongres ROM-netwerk gaat niet door

Het Kenniscongres ROM-netwerk van
16 juni in de Reehorst in Ede gaat
niet door.

25 mei 2010

Bijeenkomst Veilig Transport via Buisleidingen

Het Platform Transportveiligheid
organiseert op donderdagochtend, 24
juni in samenwerking met de
Kennistafel Buisleidingen van
Relevant een netwerkbijeenkomst
‘Veilig transport via buisleidingen’.

25 mei 2010

Minicongres Groepsrisico

Via welke lijnen komt u tot een
'verantwoord brandweeradvies'? Welke
mogelijke maatregelen kunt u nemen
om het groepsrisico te reduceren?
Hoe borg ik EV-maatregelen in de
Ruimtelijke Ordening? En hoe
ondersteunt de MAL-Groepsrisico u
om de gehele verantwoording ook voor bestuurders inzichtelijk

19 mei 2010

Informatiebijeenkomsten Buisleidingen voor gemeenten en provincies

In november 2010 organiseert VROM
vier landelijke informatiebijeenkomsten
over buisleidingen. De bijeenkomsten
zijn bedoeld voor gemeenten,
provincies en stedebouwkundige
adviesbureau’s die te maken kunnen krijgen met ruimtelijke

19 mei 2010

Rekenmethodieken AMvB Buisleidingen

Het RIVM beheert en ontwikkelt de
methodieken en de rekenpakketten om
de externe veiligheidsrisico’s van
buisleidingen in kaart te brengen.

19 mei 2010

Registratie AMvB buisleidingen

De registratie van buisleidinggegevens
om deze te tonen via de risicokaarten
is overgedragen van het RIVM naar
het IPO.

19 mei 2010

Registratie AMvB buisleidingen overgedragen

De registratie van buisleidinggegevens
om deze te tonen via de risicokaarten
is overgedragen van het RIVM naar
het IPO.

16 mei 2010

€ 150 miljoen voor CO2-opslag op zee

Het Rotterdam Opslag en Afvang
Demonstratieproject (ROAD) krijgt
een bijdrage van het Rijk van
maximaal € 150 miljoen voor de
periode 2010 tot 2020 voor de
investeringsfase en de demonstratiefase
van het project.

9 mei 2010

Bedrijfsleven stuurt brandbrief naar Eurlings over Basisnet Spoor

Het bedrijfsleven vindt het
vervoersvolume over het spoor langs
Breda voor brandbaar gas (categorie
A), dat volgens nieuwe berekeningen
op circa 2.500 ketelwagens per jaar
moet uitkomen, 'onaanvaardbaar laag'. Dat is de strekking

19 april 2010

MAL Groepsrisico in juni gereed

De Mal Groepsrisico is bijna klaar.
Vanaf juni 2010 is het instrument
beschikbaar voor iedereen die
professioneel bezig is met het
verminderen van externe
veiligheidrisico’s. Risico’s zijn in
onze samenleving niet meer weg te denken. Dat geldt

14 april 2010

Inspectieruimte BRZO volgroeid maar niet uitgeleerd

De arbeidsinspectie, provincies,
gemeenten en brandweer werken
samen in het toezicht op bedrijven
die vallen onder het Besluit Risico's,
Zware Ongevallen (BRZO). Daarbij
hanteren zij een gezamenlijke inspectiemethode, NIM-BRZO

13 april 2010

Kamerbrief over invulling moties CO2-opslag Barendrecht

De ministers van Economische Zaken
en VROM hebben op 12 april 2010
een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd waarin zij aangeven hoe zij
uitvoering geven aan de moties over
CO2-opslag die op 26 januari door de Kamer zijn aangenomen.

6 april 2010

Vernieuwde website Relevant

Woensdag 24 maart is de vernieuwde
website www.relevant.nl live gegaan.

5 april 2010

Steun voor buisleidingenbesluit bereikt

Minister Huizinga-Heringa van
VROM heeft de Tweede Kamer laten
weten dat, na overleg met de Gasunie
en het Havenbedrijf Rotterdam,
draagvlak bestaat voor het
ontwerpbesluit externe veiligheid
buisleidingen. Het ontwerp wordt ter beoordeling aan de

30 maart 2010

Rekenpakket CAROLA binnenkort beschikbaar

CAROLA, het rekenpakket voor het
berekenen van de externe
veiligheidsrisico's van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen is
gereed.

29 maart 2010

Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid beschikbaar

De handreiking ‘Verantwoorde
brandweeradvisering externe
veiligheid’ (voorheen IPO08) is
beschikbaar. De handreiking is
geschreven voor allen die betrokken zijn bij het brandweeradvies

22 maart 2010

Werkgroep PGS 15 van start

Het LAT BRZO heeft de Werkgroep
PGS 15 opgericht naar aanleiding van
het grote aantal tekortkomingen bij
PGS 15-opslagen met
beschermingsniveau 1.

14 maart 2010

Brief aan de 2e Kamer over de uitvoering motie warme-BLEVE-vrij (WBV) rijden

In de motie Van Gent wordt de
regering opgeroepen zich maximaal in
te spannen om tot concrete afspraken
met het bedrijfsleven te komen over
warme-BLEVE-vrij (WBV)rijden, en maatregelen om herroutering

14 maart 2010

PGS 28 voor commentaar beschikbaar

Een concept van de geactualiseerde
PGS 28 'Vloeibare Brandstoffen -
ondergrondse tankinstallaties' is
momenteel beschikbaar voor
commentaar.

7 maart 2010

Minister informeert de Kamer over de voortgang van het Basisnet Spoor

Voor het ontwerp Basisnet Spoor zijn
thans de richtinggevende kaders
vastgesteld.

23 februari 2010

Wegwijzer EV in de milieuvergunning geactualiseerd

In december 2009 is het
achtergronddocument bij de Wegwijzer
in de milieuvergunning volledig
geactualiseerd.

21 februari 2010

Populatiebestand groepsrisicoberekeningen beschikbaar

Het populatiebestand voor
groepsrisicoberekeningen is
beschikbaar.

8 februari 2010

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel veiligheidsregio's

De Eerste Kamer heeft het
wetsvoorstel veiligheidsregio's unaniem
aanvaard. De wet regelt de instelling
van 25 veiligheidsregio's. De
gemeenten werken hierdoor in
hetzelfde gebied, met dezelfde grenzen, samen met politie,

31 januari 2010

Barendrecht blij met uitstel besluit CO2-opslag

De gemeente Barendrecht is blij met
het verzoek van de Tweede Kamer
aan de regering om het besluit over
het experiment met CO2-opslag met
drie maanden uit te stellen. 'Dit uitstel
toont opnieuw dat er grote
vraagtekens zijn bij de noodzaak van dit proefproject in

31 januari 2010

PGS 16 voor commentaar beschikbaar

Een concept van de geactualiseerde
PGS 16 'LPG: afleverinstallaties' is
momenteel beschikbaar voor
commentaar.

25 januari 2010

Afronding Ontwerp Basisnet Spoor uitgesteld

Het is niet gelukt het Ontwerp
Basisnet Spoor eind 2009 af te
ronden. Dit schrijft minister Eurlings
in zijn brief aan de Tweede Kamer
van 20 januari jl. De zorgvuldigheid
vergt dat maatwerkoplossingen worden
uitgewerkt voor de volgende onderwerpen:

20 januari 2010

Enquête verantwoordingsplicht groepsrisico

Tussen 11 januari en 3 februari 2010
bestaat de mogelijkheid om deel te
nemen aan een online _mini_-enquête
in het kader van het project 'Evaluatie
Groepsrisico'.

20 januari 2010

Sprinklerproblematiek vraagt om ketenregie

In 2009 verschenen, naar aanleiding
van vervolgonderzoek door VROM,
berichten in het nieuws dat het slecht
gesteld was met de
brandbestrijdingssystemen bij opslagen
van chemische stoffen. Dat daar nog
veel in te doen is werd door de Vereniging Nederlandse

11 januari 2010

Stand van zaken implementatie convenant LPG-autogas 2005

Eind vorig jaar heeft VROM de
balans opgemaakt van de stand van
zaken met betrekking tot de
uitvoering van het convenant en
verplichtingen uit het Bevi m.b.t. tot
LPG-tankstations.

10 januari 2010

AGS brengt advies uit over PGS12, opslag en verlading van ammoniak

Op verzoek van de betrokken
ministers beoordeelde de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen het deel van de
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
over opslag en verlading van
ammoniak (PGS 12), uit 1999. PGS 12 wordt gebruikt

8 december 2009

Europese primeur met nieuwe gecoate LPG-tankwagen

De Landelijke Vakgroep
Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
heeft - met medewerking van het
Landelijk Netwerk Proactie - een
succes geboekt met de huidige
uitvoering van de eerste nieuwe LPG tankwagen.

8 december 2009

Nationaal bestand voor bepaling populatie groepsrisicoberekeningen gereed

Het populatiebestand is kosteloos
toegankelijk voor medewerkers van
gemeenten en provincies. Op 26
januari 2010 vindt de
introductiebijeenkomst plaats.

8 december 2009

Film over externe veiligheid beschikbaar

De DCMR en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond hebben films
gemaakt over externe veiligheid voor
_bestuurders_ en _burgers_.

1 december 2009

Jaarcongres Relevant 2009 (verslag)

Op 1 december bezochten 350
EV-professionals uit het hele land het
vierde jaarcongres Relevant. Een
bijeenkomst met veel inspirerende
ontmoetingen, verfrissende ideeen en
interessante discussies.

26 november 2009

Jaarcongres Relevant - 2009

EXTERNE VEILIGHEID
GEBIEDSGERICHT AANPAKKEN

25 november 2009

Nieuw systeem voor slachtofferberekeningen voorgesteld

Er bestaan al methoden om het aantal
dodelijke slachtoffers te berekenen,
maar nog niet om het aantal
gewonden of de aard van de
verwondingen in te schatten. Het
RIVM schetst een nieuw systeem voor gebruik in de

17 november 2009

Groen licht voor CO2-opslag Barendrecht

Minister Jaqueline Cramer (Ruimte en
Milieu) en Maria van der Hoeven
(Economische Zaken) hebben onder
voorwaarden het groene licht voor
beperkte CO2-opslag bij Barendrecht
gegeven.

17 november 2009

Chemische opslagbedrijven zetten chemiebank op

De chemische opslagbedrijven verenigt
in de VNCW hebben in
samenwerking met de VHCP een
chemiebank opgezet. Dit als
projectresultaat van de tweede
expertmeeting van VROM. De
chemiebank biedt een ontsluiting van informatie over stoffen

16 november 2009

Oproep VROM mee te doen aan landelijke evaluatie verantwoordingsplicht groepsrisico

Het evaluatieonderzoek is gestart en
de eerste onderzoeksresultaten zijn
bekend. Op grond van deze resultaten
worden extra casussen gezocht waarmee onderzoek kan

11 november 2009

Cramer dreigt provincies en gemeenten over opslag brandgevaarlijke stoffen

Minister Cramer heeft provincies en
gemeenten tot de zomer 2010 tijd
gegeven om de brandveiligheid bij de
opslag van gevaarlijke stoffen op orde
te brengen.

11 november 2009

Nieuwe versie van PGS 25 beschikbaar

De geactualiseerde versie van de PGS
5 'Aardgas afleverinstallaties voor
voertuigen' is beschikbaar.

11 november 2009

Een half jaar extra voor saneren restcategorie LPG-tankstations

Het ministerie van VROM heeft
besloten de saneringstermijn van
LPG-stations te verlengen tot 1 juli
2010.

9 november 2009

VROM zoekt casussen verantwoordingsplicht groepsrisico

VROM zoekt extra casussen waarmee
het onderzoek kan doen naar de
verantwoordingsplicht groepsrisico in
ruimtelijke besluitvorming. Het
ministerie verzoekt gemeenten,
provincies en milieudiensten om casussen aan te leveren.

18 oktober 2009

Risicomethodiek aardgas voor nat- en zuurgasleidingen beschikbaar

De risicomethodiek voor de hogedruk
aardgastransportleidingen van de N.V.
Nederlandse Gasunie is ook bruikbaar
voor hogedruk nat- en zuurgas
aardgastransportleidingen.

14 oktober 2009

Conceptversie van de Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering' beschikbaar

De conceptversie van de Handreiking
'Verantwoorde brandweeradvisering' ,
versie oktober 2009, is voor
consultatie openbaar gemaakt.

4 oktober 2009

Raad Barendrecht neemt motie aan voor landelijke regelgeving risico's

Eind september heeft de gemeenteraad
van Barendrecht unaniem een motie
aangenomen waarin aangedrongen
wordt op wet- en regelgeving voor
cumulatieve risico's binnen gemeenten.
Het college steunt die motie van harte.

30 augustus 2009

Reageer op plannen buisleidingen

Eerder dit jaar stemde het kabinet in
met de nieuwe aanpak van de
buisleidingen. Dit is verder uitgewerkt
en vastgelegd in een ontwerpbesluit:
de Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) Besluit externe veiligheid
buisleidingen.

24 augustus 2009

Besluit (ontwerp) betreffende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

De minister van VROM heeft het
ontwerpbesluit, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid

23 augustus 2009

Tunnels brandveiliger met sponsbeton

Door toenemend gebruik van tunnels
voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen, groeit het risico van
gevaarlijke scenario's. Om de
brandveiligheid in wegverkeerstunnels
te vergroten, ontwikkelde TNO het
zogenoemde sponsbeton.

28 juli 2009

Rekenhulp LPG-tool vernieuwd

De LPG-tool om groepsrisico's te
berekenen voor LPG-tankstations is
vernieuwd. De berekeningen kunnen
ze nu met zowel Revi 2004 als Revi
2007 uitgevoerd worden, afhankelijk
van de specifieke situatie en het doel
van de berekening.

5 juli 2009

Nieuwe versie 6.54 SAFETI-NL

De nieuwe versie van SAFETI-N is
verschenen. Deze versie wordt met
ingang van 1 juli 2009 via de REVI
voorgeschreven voor gebruik van
risicoberekeningen voor inrichtingen.
Tegelijk is de daaraan gekoppelde
nieuwe versie van de verschenen.

4 juli 2009

CAROLA, het nieuwe rekenpakket voor de EV-risico's van ondergrondse hogedruk aardgasleidingen

CAROLA wordt het rekenpakket
voor het berekenen van de externe
veiligheidsrisico's van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen. Momenteel worden

29 juni 2009

CO2 op Relevant

Nieuw op de website.

24 juni 2009

Kwaliteitseisen voor veiligheidsregio's

De Ministerraad heeft ingestemd met
het Besluit veiligheidsregio's, waarin
onder meer de minimumeisen voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing
en de opkomsttijden van de
brandweer staan.

24 juni 2009

Overheden sluiten akkoord over regionale uitvoeringsdiensten

Minister Cramer van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
heeft namens het kabinet een
voorlopig akkoord bereikt met de
koepelorganisaties IPO (provincies) en
VNG (gemeenten) over het verbeteren van de uitvoering

9 juni 2009

Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8000 Risicomanagementsysteem buisleidingsystemen gepubliceerd

Hiermee wordt het beheer van
buisleidingen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen geregeld. NTA
8000 bevat eisen voor een risicomanagementsysteem. Doel

9 juni 2009

Grijs gietijzeren gasleidingen in toenemende mate onveilig in het gebruik

Op 9 maart 2008 deed zich in de
bergruimtes van een
appartementencomplex aan de
Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam
een explosie voor. Als gevolg van deze explosie, waarbij

8 juni 2009

Jaarintensiteiten en toedelingen VGS op website

De Dienst Verkeer en Scheepvaart
(DVS) van Rijkswaterstaat werkt aan
een nieuwe website voor
jaarintensiteiten en toedelingen van
transport van gevaarlijke stoffen. Op
deze site komen gegevens te staan
over jaarintensiteiten en toedelingen van vervoer gevaarlijke

13 mei 2009

Veiligheidsregio's stellen nieuw regionaal risicoprofiel op

Eind 2009 wordt naar verwachting de
nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's
(Wvr) van kracht. Die wet vervangt
onder meer de Wet Zware Rampen
en Ongevallen en de Brandweerwet.
Eén van de vernieuwingen die de Wvr brengt zijn de

22 april 2009

Verzoek procedure voor ondergrondse CO2-opslag af te breken

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Barendrecht heeft minister Cramer van
VROM schriftelijk verzocht de
procedure voor ondergrondse
CO2-opslag in overleg met initiatiefnemer Shell af te breken.

21 april 2009

Machtiging transport CO2 binnenvaart

Het IVW Scheepvaart heeft Chemgas
Shipping gemachtigd om te
experimenteren met het vervoeren van
CO2 in bulk met gastankers type G.
Het CBRB is erg blij dat het gelukt
is. 'Dit biedt perspectieven om mee te
doen in de CCS (Carbon Capturing & Storage) discussie.'

5 april 2009

Twee regio's bekrachtigen samenwerking bij BRZO-toezicht

In twee regio's, Midden-Oost en
Noord, hebben provincies de
samenwerking bij het BRZO-toezicht
formeel bekrachtigd.

5 april 2009

BRZO-Academie officieel geopend

De BRZO-Academie is op 2 april
officieel van start gegaan.
Toezichthouders van brandweer,
Arbeidsinspectie en milieubeheer, die
samen toezien op de meest risicovolle
bedrijven, kunnen nu terecht bij één
gespecialiseerd opleidingsinstituut. Frans Janssen van het

1 april 2009

Afspraken met de LPG-sector te vrijblijvend

Als een tankauto is voorzien van een
hittewerende coating, verkleint dat de
riscio's bij de bevoorrading van
LPG-stations. Afspraken met de
LPG-sector blijken te vrijblijvend. Het
is nu zaak de afspraken juridisch vast
te leggen en wel zo effectief mogelijk. Het ministerie

23 maart 2009

Brandveiligheid stationsgebieden in het gedrang

Projectontwikkelaars lijken het niet
altijd even nauw te nemen met de
brandveiligheid bij de ontwikkeling
van nieuwe stationsgebieden in
Nederland. Men neemt onvoldoende
maatregelen ter beperking van de gevolgen van bijvoorbeeld

23 maart 2009

Binnenvaart wil CO2 vervoeren

Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft tot heden niet
gereageerd op een verzoek uit de
binnenvaart om kooldioxide per
binnenschip te mogen vervoeren. Dit
meldt het Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart CBRB. Toestemming zou van groot

23 maart 2009

26 maart 2009 - Kennismiddag IPO-project Stand der Veiligheidstechniek

De afgelopen 2 jaar is gewerkt aan
het IPO project Stand der
veiligheidstechniek. Binnen dit project
worden 2 kennisdocumenten
opgeleverd, te weten 'Vloeibare bulk op- en overslag in

8 maart 2009

Chemische warehousing publiceert landelijke inventarisatie.

De vereniging Nederlandse Chemische
Warehousingbedrijven heeft de
resultaten van haar landelijke
inventarisatie naar de problematiek
van chemische opslagen gepubliceerd.
Aan de inventarisatie deden zowel grote - alsmede kleine

25 januari 2009

Scholing Externe Veiligheid van kennisimpuls naar kennisnetwerk

Terugkijkend naar het
IPO-scholingsprogramma externe
veiligheid is de conclusie dat dit een
groot succes was. Sinds de start van
het programma zijn er zo'n 4000
cursusplaatsen bezet door ambtenaren die in hun werk

13 januari 2009

Derde wijziging REVI gepubliceerd

In Staatscourant 2008 nummer 245 is
de derde wijziging van de Regeling
externe veiligheid inrichtingen (Revi)
gepubliceerd. Deze zal naar
verwachting eind januari in werking
treden samen met de wijziging van
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). (staatsblad

4 januari 2009

Informatiebijeenkomsten Project Structuurvisie buisleidingen

VROM nodigt medewerkers
ruimtelijke ordening van de provincies
en gemeenten uit voor het bijwonen
van een algemene
informatiebijeenkomst op 15, 20 of 29
januari 2009 over het Project Structuurvisie buisleidingen.

3 januari 2009

Cursusprogramma 2009 - thema Training & Opleiding

Het nieuwe cursusprogramma Externe
Veiligheid van Saxion en SPOV zijn
bekend. U kunt zich aanmelden voor
cursussen via de themapagina Training
& Opleiding. Saxion verzorgt vanaf
januari 2009 verschillende modules op het gebied van

17 december 2008

Verslag Relevant congres 2 december

Op 2 december bezochten meer dan
300 EV-professionals uit het hele land
het derde jaarcongres Relevant. Een
bijeenkomst met veel inspirerende
ontmoetingen, interessante discussies
en levendig theater.

17 december 2008

Risicomanagement buisleidingsystemen

Begin 2009 wordt de nieuwe NTA
8000 "Risicomanagement voor
buisleidingsystemen" gepubliceerd.
Deze Nederlandse technische afspraak
gaat over de zorgplicht van de
exploitant voor het beheer van de
buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

16 december 2008

Brief minister V&W van 4 december over de basisnetten weg, water en spoor

Op 4 december heeft de minister van
Verkeer en Waterstaat een brief aan
de Tweede Kamer gestuurd waarin
hij de ontwerpen voor de Basisnetten
Water en Weg aanbiedt.

26 november 2008

VROM-geld voor twee proefprojecten ondergrondse opslag CO2

Minister Jacqueline Cramer van
Ruimte en Milieu heeft geld
beschikbaar gesteld voor twee
mogelijke projecten voor ondergrondse
opslag van CO2.

19 november 2008

Informatiemiddag Basisnet Spoor

Op donderdagmiddag 29 januari 2009
wordt in de Nieuwe Kerk te Den
Haag tijdens een informatiemiddag
door sprekers van het bedrijfsleven en
de overheid ingegaan op de
consequenties van het Basisnet Spoor.
Ook andere vragen komen aan de orde.

19 november 2008

Effectiviteit van de Europese Seveso II richtlijn onderzocht

In opdracht van de Europese
Commissie is onderzoek gedaan naar
de effectiviteit van de Europese
Seveso II richtlijn (F-Seveso).

5 november 2008

CTGG-voorlichtingsdag Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Op 28 november verzorgt de
Commissie Transport Gevaarlijke
Goederen haar jaarlijks terugkerende
voorlichtingsdag, die inmiddels is
uitgegroeid tot een fenomeen in de
gevaarlijkestoffenwereld.

17 augustus 2008

Toezichtmodel BRZO'99 gereed voor inspecties 2009

Het Toezichtmodel is vernieuwd en
kan direct gebruikt worden bij het
inplannen van BRZO-inspecties voor
2009. Het model geeft een objectieve
richtwaarde voor het aantal
inspectiedagen per jaar. Bedrijven die
hun veiligheidsbeleid serieus nemen, worden 'beloond'

12 augustus 2008

Nieuwe risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen

De aan te houden veiligheidsafstanden
tussen buisleidingen met brandbare
vloeistoffen en bebouwing gaan
veranderen. Vanaf heden zijn de
nieuwe afstanden voor deze
zogenaamde K1-, K2- en K3-leidingen beschikbaar.

10 augustus 2008

BRZO regioconferenties voor overheden

Komend najaar worden er opnieuw
BRZO regioconferenties voor
overheden georganiseerd. De
bijeenkomsten vinden plaats op
dinsdag 21 oktober in Regio West,
dinsdag 18 november in Regio
Midden-Oost, donderdag 27 november in Regio Noord

4 augustus 2008

Nieuwe rekenmethodiek risico's opslag gevaarlijke stoffen beschikbaar

Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen kan een risico vormen voor
de omgeving. Vanaf heden is de
nieuwe rekenmethodiek voor het
bepalen van de risico's beschikbaar
voor deze zogenaamde PGS-15 inrichtingen.

4 augustus 2008

NVBR start met project Handreiking Regionaal Risicoprofiel

De NVBR start in samenwerking met
de multidisciplinaire partners het
project Handreiking Regionaal
Risicoprofiel.

27 juli 2008

PGS 19 opslag van propaan onlangs gepubliceerd

In juni is de PGS 19 verschenen.
Deze bevat richtlijnen voor de opslag
van propaan.

13 juli 2008

Kabinet wil Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) opheffen

In een reactie op het evaluatierapport
dat de AGS begin dit jaar heeft
gepubliceerd, schrijft minister Kramer
(VROM)dat zij de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen (AGS) op wil
heffen.

13 juli 2008

Afspraken over verbeterde rampenbestrijding

Minister Ter Horst (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft
afspraken gemaakt met negen
veiligheidsregio's over de kwaliteit van
de rampenbestrijding. De afspraken
staan in convenanten die op 9 juli in
Utrecht ondertekend zijn.

13 juli 2008

Besprekingen ammoniakconvenant na zomer hervat

Het is complexer dan gedacht om een
convenant over de beëindiging van de
ammoniaktransporten van DSM
Geleen naar DSM Agro in IJmuiden
te sluiten. Dat stelt het ministerie van
VROM naar aanleiding van het uitblijven van het convenant,

29 juni 2008

Veiliger vervoer van containers per binnenschip tussen Rotterdam en Antwerpen

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer
en Waterstaat heeft een akkoord
getekend met politie en bedrijfsleven
over de veiligheid van het vervoer
van gevaarlijke stoffen per binnenvaartcontainerschip tussen

17 juni 2008

Proef met CO2-opslag niet in druk gebied

NRC, 11 juni. De proef met het
ondergronds opslaan van CO2 kan
misschien beter niet in een
drukbevolkt gebied als Barendrecht
worden uitgevoerd. Dat zei minister
Cramer (Milieu, PvdA) gisteren tijdens
een debat over ondergronds bouwen, georganiseerd door

9 juni 2008

Programmafinanciering externe veiligheid vanaf 2011 via provinciefonds

Vanaf 2011 zullen de € 20 mln
programmafinancieringsmiddelen die
jaarlijks beschikbaar zijn voor
provincies en gemeenten via het
provinciefonds worden uitgekeerd.

29 mei 2008

Bijeenkomst Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat organiseert op donderdag
26 juni 2008 voor de derde keer een
informatiebijeenkomst over het
Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

25 mei 2008

Transport ammoniak gaat stoppen

In maart van dit jaar maakten Cramer
en haar collega van Verkeer en
Waterstaat Eurlings bekend dat per 31
december 2009 de
ammoniaktransporten van 116.000 ton
per jaar van Geleen naar IJmuiden
definitief worden stopgezet.

14 mei 2008

Onderzoek Inspectie Verkeer en Waterstaat naar vervoer gevaarlijke stoffen

De inspectie Verkeer en Waterstaat
gaat een breed onderzoek uitvoeren
naar incidenten met gevaarlijke stoffen
op het spoor. Dit naar aanleiding van
een incident in de eerste week van
mei met een lekkende ketelwagen op het rangeerterrein

12 mei 2008

Voorschriften Nota Vervoer gevaarlijke stoffen genegeerd

De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen
was ooit bedoeld om lijn te brengen
in het verbrokkelde overheidsbeleid
met betrekking tot dit belangrijke
maatschappelijke thema. Maar nu
blijken ambtenaren, verwikkeld als zij zijn in een tribaal

12 mei 2008

Aanpassing traject IJzeren Rijn

Duitsland en België gaan de
mogelijkheid onderzoeken van een
alternatief tracé voor het omstreden
goederenspoor IJzeren Rijn. De Duitse
bondskanselier Angela Merkel en de
Belgische premier Yves Leterme
hebben dat op 6 mei jl in Berlijn afgesproken.

24 april 2008

B&W Apeldoorn ongerust over chloortrein en Basisnet Spoor

B&W van de gemeente Apeldoorn
hebben het Kabinet een brief gestuurd
omdat zij ongerust zijn over de
tijdelijke terugkeer van chloortreinen
door Apeldoorn. Zij maken zich
bovendien zorgen over de gevolgen van het Basisnet Spoor

10 april 2008

BP en Shell willen Betuweroute gebruiken voor vervoer LPG

De oliebedrijven Shell en BP zijn
bereid de Betuweroute te gebruiken
voor hun LPG-transporten van
Vlissingen naar het Duitse achterland.
Minister Cramer heeft de Tweede
Kamer hierover op 10 april een brief gestuurd.

26 maart 2008

Informatie over in kaart brengen van de ondergrondse kabels en transportleidingen

De minister van VROM informeert
op 13 februari 2008 de Tweede
Kamer over het in kaart brengen van
de ondergrondse kabels en
transportleidingen.

26 maart 2008

Overleg over de risiconormering rond aardgastransportleidingen

Met een brief informeert de minister
van VROM de Tweede Kamer over
de voortgang van het overleg over de
risiconormering rond
aardgastransportleidingen.

24 maart 2008

Verslag van het algemeen overleg inzake externe veiligheid

Op 22 januari 2008 heeft de vaste
commissie voor VROM overleg
gevoerd met minister Cramer over
verschillende onderwerpen betreffende
externe veiligheid.

16 maart 2008

Neem deel aan een kennistafel!

Binnenkort starten er twee nieuwe
kennistafels: groepsrisico en stand der
technieke/inherente veiligheid. In de
loop van 2008 zal ook een
kennistafel transport starten. In de
kennistafels discussiëren professionals
die dagelijks te maken hebben met de uitvoeringspraktijk

5 maart 2008

Akkoord met DSM over beëindiging ammoniaktransport

Minister Cramer (Ruimte en Milieu)
en minister Eurlings (Verkeer en
Waterstaat) hebben op dinsdag 4
maart 2008 een principeakkoord
gesloten met het bedrijf DSM over de
beëindiging van de ammoniaktransporten per spoor tussen

5 maart 2008

Permanente Verbetering veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

In zijn brief van 28 februari 2008
informeert de minister van Verkeer en
Waterstaat de Tweede Kamer op
hoofdlijnen over de voortgang van
spoor 2 van de Nota Vervoer
gevaarlijke stoffen: de permanente verbetering van de veiligheid

5 maart 2008

Groepsrisico op de kaart gezet

Het RIVM heeft in samenwerking
met TNO twee methoden uitgewerkt
om in een bepaald gebied de kans op
een ongeval met gevaarlijke stoffen
met een groot aantal slachtoffers tot
gevolg (het groepsrisico) inzichtelijker
te maken.

3 maart 2008

10 juni - GPKL-dag over Grondroerdersregeling

Vanaf 1 april wordt De Wet
Informatie-uitwisseling Ondergrondse
Netten (WION - ofwel de
Grondroerdersregeling) in etappes van
kracht. Dit leidt tot nieuwe taken en
verantwoordelijkheden voor
gemeenten.

19 februari 2008

Regels ontplofbare stoffen onoverzichtelijk en onvolledig

Na de vuurwerkramp in Enschede
werd door de commissie Oosting al
gesignaleerd dat er in de regelgeving
rondom vuurwerk veel leemtes zijn en
er veel versnippering is. De
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, kortweg AGS, gaat nu

12 februari 2008

Rapport Urgente sanering LPG-tankstations gereed

Minister Cramer van VROM heeft het
rapport Urgente sanering
LPG-tankstations aangeboden aan de
Tweede Kamer.

6 februari 2008

Fors minder gevaarlijke stoffen over Brabantroute

Het aantal transporten van gevaarlijke
stoffen over de Brabantroute gaat fors
omlaag. Het ministerie van VROM en
Shell bereikten een akkoord over de
vermindering van het transport van
LPG over deze goederenspoorlijn
tussen Rotterdam en Eindhoven.

6 februari 2008

Nog dit jaar structuurvisie buisleidingen

Voor het einde van het jaar verschijnt
de structuurvisie Buisleidingen. Het
wordt een nieuwe visie op de
ruimtelijke gevolgen van het transport
van gevaarlijke stoffen via
buisleidingen.

29 januari 2008

Roosendaal geen ernstig veiligheidsprobleem

De risico's van het
goederenemplacement Roosendaal
voldoen in de huidige situatie
nagenoeg aan de oriëntatiewaarde van
het groepsrisico. De handelingen op
het emplacement veroorzaken dan ook
geen ernstig veiligheidsprobleem, zo schrijft minister Cramer

14 januari 2008

Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is beschikbaar

De ministeries van VROM en
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hebben samen met
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) de handreiking verantwoordingsplicht

14 januari 2008

Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen op internet

Sinds 15 november 2007 is de
Nederlandse vertaling van de
internationale regels ten aanzien van
het vervoer van gevaarlijke stoffen
beschikbaar op de nieuwe website
van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

9 januari 2008

Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

Op 1 januari 2008 is de Regeling
externe veiligheid inrichtingen in
werking getreden. Deze wijziging, de
tweede tranche, wordt Revi II
genoemd.

8 januari 2008

Handleiding PGS15 gereed

De Handleiding voor de PGS 15
richtlijn voor de opslag van
gevaarlijke stoffen, opgesteld in
opdracht van het het ministerie van
VROM, is nu te downloaden van de
website van Infomil.

11 december 2007

Kamervragen over giftreinen door Noord-Brabant

Inzet bij de vormgeving van het
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is
dat de Betuweroute wordt gebruikt
om de Brabantroute te ontlasten.
Hierover worden afspraken gemaakt
met bedrijven. Dat zegt minister Eurlings in antwoord

11 december 2007

Eurlings rapporteert Kamer over voortgang Basisnet

De voorstellen voor de basisnetten
Water en Weg zijn eind 2007 in
concept gereed. Een concept van het
Basisnet Spoor komt in de loop van
2008 beschikbaar. De uitgewerkte
voorstellen voor de drie basisnetten worden vervolgens

5 december 2007

Week van het Ondergronds Bouwen

Van 27 t/m 31 januari zal een groot
internationaal congres plaatsvinden
over ondergronds bouwen. In een
aantal onderdelen van het programma
wordt specifiek aandacht besteed aan
tunnelveiligheid.

3 december 2007

VNG uit zorgen over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Duidelijkheid over de routes voor het
transport van gevaarlijke stoffen, zodat
zowel vervoerders als gemeenten op
de lange termijn weten waar ze
rekening mee moeten houden. Dat is
het doel van project Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

3 december 2007

Vermindering ammoniaktransport over Westerschelde

Minister Cramer van VROM, de
Provincie Zeeland en Yara Sluiskil
BV ondertekenden op 4 december
een convenant over het vervoer van
ammoniak over de Westerschelde. Het
akkoord levert een structurele bijdrage aan het verminderen

3 december 2007

Voorstel wijziging Besluit externe veiligheid

Minister Cramer van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
heeft een ontwerp van een algemene
regel van bestuur aan de Tweede
Kamer aangeboden, waarin het Besluit
externe veiligheid inrichtingen op
enkele punten gewijzigd wordt.

14 november 2007

Treinvervoer gevaarlijke stoffen veiliger

De ministeries van Verkeer en
Waterstaat en VROM trekken ruim 6
miljoen euro uit om de veiligheid van
het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor in Zuid-Holland en
het zuiden van Nederland te
vergroten. De maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het

8 november 2007

VROM publiceert zevende voortgangsrapportage externe veiligheid

Het afgelopen jaar zijn belangrijke
resultaten geboekt op het gebied van
externe veiligheid, maar er is nog
veel werk te doen tot 2010. Dat staat
in de zevende voortgangsrapportage
externe veiligheid, die minister Cramer maandag naar de

2 oktober 2007

Regeling externe veiligheid inrichtingen II eind 2007 verwacht

Waarschijnlijk wordt rond 1 januari
2008 de voorgenomen wijzigingen
van de Regeling externe veiligheid
inrichtingen gepubliceerd in de
Staatscourant.

27 september 2007

Veiligheid Betuweroute ook met hoge geluidsschermen in orde

Het Nederlands Instituut voor Fysieke
Veiligheid (NIFV) en TNO hebben
onderzocht in hoeverre
geluidsschermen van de Betuwelijn
het externe veiligheidsniveau
beïnvloeden.

4 juli 2007

Wijziging REVI van kracht

Per 1 juli 2007 is de Regeling
externe veiligheid inrichtingen
gewijzigd (REVI). Een van de
belangrijkste wijzigingen is dat het
BEVI nu ook geldt voor 39
benoemde spoorwegemplacementen.

13 juni 2007

Inschrijving cursusprogramma najaar 2007 van start

Vanaf 18 juni kunt u zich opgeven
voor het cursusprogramma externe
veiligheid dat in het najaar van 2007
start.

13 juni 2007

Informatiebijeenkomst Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Op 28 juni vindt voor de tweede
keer een informatieve bijeenkomst
plaats over de ontwikkelingen rond de
basisnetten voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over spoor, water
en weg.

28 mei 2007

Eerste bijeenkomst kennistafel saneringen

Na de kennistafels over buisleidingen
en risicocommunicatie gaat nu ook de
kennistafel saneringssituaties externe
veiligheid van start. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op donderdag
21 juni in Utrecht.

4 april 2007

Kennistafel buisleidingen

Op 12 februari en 19 maart j.l.
hebben de eerste twee bijeenkomsten
plaatsgevonden van de kennistafel
buisleidingen.

2 april 2007

Wetgeving risicokaart in werking getreden

Op vrijdag 30 maart zijn het
Registratiebesluit externe veiligheid en
artikel 6a van de Wet op de rampen
en zware ongevallen (Wrzo) van
kracht geworden. Samen vormen ze
de wettelijke basis van de risicokaart.

5 maart 2007

Nationale conferentie externe veiligheid

Op 25 en 26 april vindt voor de
vijfde keer de nationale conferentie
Externe Veiligheid plaats.

15 februari 2007

Kamerbrief buisleidingen

Demissionair staatssecretaris van
VROM Pieter van Geel heeft namens
de ministerraad een brief over de
stand van zaken buisleidingendossier
naar de Tweede Kamer gestuurd.

18 januari 2007

Registratiebesluit gepubliceerd in het Staatsblad

Op 19 december 2006 is het
Registratiebesluit externe veiligheid in
het Staatsblad gepubliceerd. In het
registratiebesluit is vastgelegd welke
risicovolle situaties in het RRGS
worden geregistreerd.

11 december 2006

Kennisbank externe veiligheid online

Op 12 december is www.relevant.nl
netwerk externe veiligheid gelanceerd.
De eer was aan Jan Hein Boone
(Ambassadeur Veiligheid van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten),
Don Berghuijs (algemeen directeur
van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en voorzitter

11 december 2006

Congres Ruimte voor Veiligheid? goed bezocht

Op 12 december kwamen meer dan
200 professionals naar het congres
'Ruimte voor veiligheid?' in
Rotterdam. Medewerkers ruimtelijke
ordening, milieu, veiligheid en
brandweer van gemeenten en
provincies kwamen naar het congres om te leren van

Heeft u nieuwsberichten voor deze website? Laat het ons weten .