Over Relevant

Relevant is het landelijke netwerk voor Externe Veiligheid. Een netwerk vóór en dóór de praktijk dat bestaat uit drie pijlers:

  • Een digitale kennisbank
  • Verschillende thematische kennistafels
  • Een jaarlijkse landelijke bijeenkomst

Voor wie?

Relevant is het overheidsnetwerk voor professionals die te maken hebben met externe veiligheid en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Waarom?

In de afgelopen jaren is er veel nieuw beleid op het gebied van Externe Veiligheid ontwikkeld. En het beleidsveld blijft in beweging: volgend jaar zal nieuwe regelgeving van kracht worden aangaande transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het aantal professionals dat met EV van doen heeft, zal de komende jaren groeien. Relevant zal informatie breed beschikbaar stellen, praktijkervaringen delen en zo een bijdrage leveren aan de professionalisering van de EV-infrastructuur in Nederland.

Hoe?

Op www.relevant.nl treft u actuele ontwikkelingen in het werkveld, resultaten van de programmafinanciering, een overzicht van de regelgeving en informatie over de uitvoeringspraktijk. Dit alles toegankelijk gerubriceerd en via verschillende invalshoeken te benaderen. De kennisbank wijst u bovendien de weg naar andere bestaande informatiebronnen op het gebied van Externe Veiligheid. De komende jaren zal de inhoud van de kennisbank groeien waarbij we nadrukkelijk oog zullen hebben voor vragen uit de praktijk. We nodigen u van harte uit om te reageren en deel te worden van het netwerk.