Colofon

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van nederlandse gemeente (VNG). De redactie besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Redactie

Vereniging nederlandse gemeente (VNG) (info@relevant.nl)

Samenwerking

Relevant is een initiatief van de gezamenlijke provincies (IPO) en wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met:

  • Milieudiensten en Regionale samenwerkingsverbanden
  • Diverse individuele gemeenten
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Rijkswaterstaat
  • Infomil
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

Advies, ontwerp en realisatie

Voormedia, Amsterdam

Projectbegeleiding

Vereniging nederlandse gemeente (VNG) (info@relevant.nl)