Jaarcongres Relevant 2018: Ronde C infosessies

Sessie 3A - Aandachtsgebieden: hoe doe je dat?

In deze sessie gaan we met een praktische casus aan de slag met de aandachtsgebieden. Hoe pas je het omgevingsveiligheidsbeleid toe in RO en VTH? Tijdens de casus geven we ook antwoorden op de veelgestelde vragen uit de Bijscholing aandachtsgebieden. Heb je een vraag dan kun je die vooraf mailen aan uaerub@vvm.info.

Presentatie sessie 3A - Aandachtsgebieden: hoe doe je dat?

Sprekers:

Nancy Oberijé, Instituut Fysieke Veiligheid
Leonie Mentink, AVIV
Merle de Lange, Royal HaskoningDHV
Stef van der zee, Oostkracht10

Sessie 3B - Handleiding Veiligheid Mensen op Buitenlocaties

Veel mensen verblijven regelmatig op buitenlocaties zoals evenemententerreinen, campings, sportaccommodaties, pretparken en recreatieterreinen. Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving geeft onvoldoende handvat hoe in dergelijke situaties vroeg in het besluitvormingsproces een expliciete veiligheidsafweging te maken is. De Handleiding Veiligheid Mensen op Buitenlocaties voorziet hier wel in. Hierin wordt het begrip ‘attentiegebieden voor mensen buiten’ geïntroduceerd, parallel aan de aandachtsgebieden voor mensen in gebouwen. De handleiding kan gebruikt worden voor de advisering van het bevoegd gezag bij zowel de voorbereiding als uitvoering van activiteiten in de buitenlucht in de nabijheid van een risicobron. Met de deelnemers wordt van gedachten gewisseld over het effectief benutten van de handleiding in de praktijk.

Presentatie sessie 3B - Handleiding Veiligheid Mensen op Buitenlocaties

Sprekers:

Maarten Ponjé, VR Zuid-Limburg
Marijke Besselink, VR Limburg-Noord
Menno de Jonge, VR Groningen
Ronald van Miltenburg, Brandweer Gooi en Vechtstreek

Sessie 3C - EV-jurisprudentie nader bekeken

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Presentatie sessie 3C - EV-jurisprudentie nader bekeken

Sprekers:

Esther Broeren, Element Advocaten
Christiaan Soer, Royal HaskoningDHV

Sessie 3D - Transport gevaarlijke stoffen onder de Omgevingswet

Aan de hand van een casus in Amsterdam maken de deelnemers van deze sessie kennis met het omgevingsveiligheidsbeleid en hun nieuwe rol hierin. Hiervoor wordt het nieuwe Handboek Omgevingsveiligheidsbeleid gebruikt. De deelnemers krijgen de kans om in groepen aan de slag te gaan met de casus. Vervolgens gaat elke groep een advies voor mogelijke uitwerking pitchen. De groep die het meeste aanspreekt, wint en krijg een presentje.

Sprekers:

Réka Kovács, Gemeente Amsterdam
Roel Schaap, Royal HaskoningDHV
Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV Nederland BV

Sessie 3E - Communicatie in én over aandachtsgebieden

Het Handboek Omgevingsveiligheid ziet risicocommunicatie als één van de maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid. In de communicatie hierover met inwoners spelen gemeenten een belangrijke rol. Op basis van goede voorbeelden wordt momenteel gewerkt aan het samenstellen van een toolkit. In deze informatiesessie wordt duidelijk hoe deze te gebruiken is. Ook is voor verschillende situaties een communicatiestrategie ontwikkeld, met inbegrip van kernboodschappen. Tot slot is, aan de hand van vragen die een gemeente of stakeholder kan verwachten, een overzicht gemaakt van de communicatiemiddelen die relevant zijn om in te zetten. Het idee is om de toolkit digitaal beschikbaar te maken voor alle stakeholders.

Sprekers:

Ellen Misana, Hogeschool Saxion
Milou Kievik, Hogeschool Saxion
Liesbeth Spoelma, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Tonia Nagtegaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Els Rutten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sessie 3F - Doe mee en win de mini-ontwerpwedstrijd!

De gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein ‘Achtersluispolder’ de komende jaren transformeren naar een gemengd gebied waar naast werken volop plek is voor wonen. Door de aanwezigheid van verschillende soorten bedrijven, de ligging aan het Noordzeekanaal en de nabijheid van zowel de provinciale weg als twee snelwegen speelt externe veiligheid bij de ontwikkeling van het gebied een rol. Daarnaast verdienen waterveiligheid en sociale veiligheid aandacht. Ontwerpprincipes dienen de transformatie naar een gemengd werk-woongebied in goede banen te leiden. Principes die structuur en duidelijkheid geven en die de combinatie van werken en wonen op zowel kavel als gebiedsniveau borgen.

Tijdens deze werksessie gaan we in een snelkookpan met teams aan de slag met de opgave voor Achtersluispolder. Het team met de meest innovatieve én realiseerbare ontwerpprincipes wint een leuke prijs.

Presentatie sessie 3F - Doe mee en win de mini-ontwerpwedstrijd! (gemeente Zaanstad)
Presentatie sessie 3F - Doe mee en win de mini-ontwerpwedstrijd! (ontwerp veilige omgeving)

Sprekers:

Dirk Jan de Boer, Oostkracht10
Hans Baijense, Oostkracht10
Alex Beijers, Gemeente Zaanstad