Uitnodiging Themabijeenkomst Kennistafel Transport op 11 september 2019

 

Thema: Veiligheid & Energietransitie

Datum: 11 september 2019

 

Net zoals voorgaande jaren willen wij u graag uitnodigen voor de themabijeenkomst over transport van gevaarlijke stoffen. Deze keer namens de nieuwe kennistafel Transport, waarin de kennistafels buisleidingen en Basisnet hun krachten sinds 1 januari 2019 hebben gebundeld. Dit jaar kiezen wij voor het thema ‘Veiligheid en energietransitie’. De energietransitie brengt immers diverse nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich mee. Vanuit het perspectief van o.a. havenbedrijven, bedrijfsleven, (lokale) overheden en veiligheidsregio’s nemen wij u mee in de actuele uitdagingen. Uiteraard zullen Modernisering omgevingsveiligheid (MOV) en de Omgevingswet ook aan de orde komen in relatie hiermee.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag  11 september 2019 van 10:00-16:00 op het kantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort.

Programma (10.00 - 16.00 uur)

10.00 - 10.15 - Welkom door dagvoorzitter 

10.15 - 12.15 – Plenaire ronde 

  • Omgevingsveiligheid en transport van gevaarlijke stoffen (ministerie I&W – Liesbeth Spoelma-Hennink)
  • Veiligheid als kans voor de energietransitie? (allen)
  • Energietransitie en transport van gevaarlijke stoffen (Havenbedrijf Rotterdam - Alan Dirks)
  • Impact energietransitie op transport van gevaarlijke stoffen per spoor (Peter Robbe – ProRail)

12.15 - 13.00 - Lunch (optioneel)

13.00 - 13.50 – Deelsessie ronde 1

  • Omgevingsveiligheid van waterstof en CO2 in buisleidingen (Kees Theune – Ministerie I&W)
  • Fysieke veiligheid en energietransitie  ( Frank Cools – IFV en Eric Meijer – Veiligheidsregio Hollands-Midden)
  • Transport van elektriciteit, waterstof en groen gas in het toekomstige energiesysteem (Jarig Steringa - Gasunie)
  • Hoe de energietransitie de veiligheidswereld verandert (Marco van den Berg - Kennisplatform Veilige Energietransitie)

13.50 – 14.00 – wisselen en korte pauze

14.00 – 14.50 – Deelsessie ronde 2

13.50 – 14.00 – wisselen en korte pauze

15.00 –. 15.30 – Plenaire afsluiting

15.30 – 16.00 – Borrel


Doelgroep:
 Buisleidingenondernemers, vervoerders,  professionals van rijk, provincies, gemeenten, RUD’s/omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, branche-organisaties en kenniscentra.

Locatie: Royal HaskoningDHV, Laan 1914 in Amersfoort .