Download documenten

Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie

Samenvatting

De omgevingsvisie is één van de zes instrumenten van de Omgevingswet. Een omgevingsvisie is verplicht voor Rijk, provincies én gemeenten. Doel van de omgevingsvisie is het bevorderen van samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. Deze handleiding helpt gemeentes bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsgveiligheid op basis van een stappenplan. Dit document is in januari 2018 geactualiseerd. De basis van deze actualisatie waren de diverse gemeentelijke trajecten die in 2017 met behulp van dit document werden uitgevoerd. Daarnaast is voor deze actualisatie gebruik gemaakt van de beschermingsstrategie van het Handboek Omgevingsveiligheid (RIVM) en de Kernwaarden Veilige Leefomgeving opgesteld door de Nederlandse Veiligheidsregio's.