Download documenten

Aardgasbuisleidingen en externe veiligheid in Groningen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In de provincie Groningen voldoet het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding op een aantal locaties niet aan de circulaire van VROM "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen d.d. 26 november 1984". De Gasunie en de NAM hebben deze potentiële knelpunten nader onderzocht. Deze rapportage is een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.