Download documenten

Actualisatie risico-analyse westerschelde

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Gedetailleerde risicoanalyse van het scheepvaarttransport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde. Deze studie is een actualisatie van eerdere studies en een verfijning van de modellering van de risico's. In deze Nederlandstalige samenvatting van de Engelstalige hoofdrapportage (Final Report) worden de opzet, resultaten en conclusies beschreven van de studie. Bovendien beschrijft het rapport de resultaten van een schatting van de risico's verbonden aan de vaardrukte op de Westerschelde in 2010