Download documenten

Advies onbemande tankstations

Samenvatting

Er is een trend dat steeds meer tankstations de transitie van bemand naar onbemand maken. Met name in woonkernen komt het daardoor steeds vaker voor dat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. De vraag is wat de aanvrager moet aanleveren zodat de externe veiligheidssituatie beoordeeld kan worden. De Werkgroep Omgevingsveiligheid geeft advies over welke informatie de aanvrager moet aanleveren, zodat de externe veiligheidssituatie beoordeeld kan worden