Download documenten

Adviestaak brandweer Wm

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Handleiding inclusief een checklist externe veiligheid voor de regionale brandweer, gericht op haar adviestaken in het kader van de Wet milieubeheer. Enerzijds een beschrijving van de wet- en regelgeving en het te doorlopen proces, anderzijds een hulpmiddel bij het opstellen van uniforme adviezen.