Download documenten

Afwegingskader risicobeleid en rampenbestrijding

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Onderzoek gericht op de verbetering van de externe veiligheidsadviezen vanuit de regio's.In het rapport zijn de knelpunten bij de advisering over externe veiligheidsrisico's inzichtelijk gemaakt.