Download documenten

Analyse netwerk Werkgroep Omgevingsveiligheid

Samenvatting

De Werkgroep Omgevingsveiligheid bestaat uit medewerkers van omgevingsdiensten en provinciale medewerkers met externe veiligheid (EV) in hun takenpakket. De Werkgroep fungeert als de landelijke kennisbank en vraagbaak op het gebied van EV voor overheden, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Een goed functionerend netwerk is van groot belang om als landelijk kennispunt zo effectief mogelijk te werken en om kennis te kunnen delen. Om die reden heeft de Werkgroep Omgevingsveiligheid haar bestaande netwerk laten analyseren. Het rapport bevat een aantal verontrustende conclusies. Het rapport bevat naast een analyse van het bestaande netwerk ook concrete adviezen om dit te versterken. De rode draad daarin is te investeren in communicatie over het vakgebied, in netwerkvaardigheden van de vakspecialisten en in de contacten met de gemeenten. Een investering die niet alleen van belang is voor het vakgebied externe veiligheid, maar ook voor de andere milieuthema’s. De werkgroep zal de adviezen uit het rapport gaan uitvoeren, maar kan daarbij niet zonder de steun van haar netwerkpartners.