Download documenten

Behoeftepeiling RRGS

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Behoeftepeiling onder gebruikers van het RRGS: hebben de verschillende stakeholders behoefte aan de invoering van extra gegevens in het RRGS? Welke informatie zou dan relevant zijn om in te vullen? Naast behoeften, is ook gepeild of de inspanning om deze extra informatie in te voeren opweegt tegen de extra kennis die het oplevert.