Download documenten

Beleidsplan Externe Veiligheid Provincie Zuid-Holland

Samenvatting

Dit Beleidsplan beschrijft de ambities voor Zuid-Holland op korte-, middel- en lange termijn op het gebied van externe veiligheid. Er is rekening gehouden met de veranderende verantwoordelijkheden en taken in wet- en regelgeving tussen de provincie, gemeenten en overige partners.