Download documenten

Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten

Samenvatting

In de Staatscourant zijn op 1 oktober 2014 ‘Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten' gepubliceerd. De minister van Infrastructuur en Milieu geeft daarbij aan hoe zij het aspect externe veiligheid toepast bij de vaststelling van tracé- en verkeersbesluiten. Tracébesluiten betreffen de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur. De minister verzoekt de andere overheden, waaronder gemeenten en provincies, deze beleidsregels toe te passen in vergelijkbare situaties.