Download documenten

Beleidsvisie Externe Veiligheid Zeeland

Samenvatting

De nieuwe beleidsvisie is in 2012 door GS van Zeeland vastgesteld. De provincie richt zich primair op een effectieve en efficiente uitvoering van de wet- en regelgeving en op de invulling van de eigen beleidsvrijheid door de gemeenten met locatiebeleid als belangrijkste instrument. Om de doelstelling te realiseren worden 3 sporen gevolgd: - brongericht beleid - omgevingsgerciht beleid - rampenbestrijding. In deze beleidsvisie zijn de belangrijkste zaken vastgelegd.