Download documenten

Beoordeling praktijken verantwoording groepsrisico onderzoeksrapport

Samenvatting

In het kader van het Verbeterprogramma verantwoordingsplicht groepsrisico is een taakgroep samengesteld met de opdracht om ‘best practices’ of goede praktijken voor verantwoording van het groepsrisico te inventariseren en te beoordelen. De opdracht heeft als doel om te komen tot een selectie van praktijken die een groepsrisicoverantwoording (hierna GRV) ondersteunen of zelfs zodanig verbeteren dat een aantal gesignaleerde problemen worden opgelost.