Download documenten

Beoordeling rapport inzake Bonfire test 3 m3 LPG-tank voorzien van hittewerende bekleding

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De achtergrond van dit onderzoek is om na te gaan of het aanbrengen van een hittewerende laag aan de buitenzijde van een LPG-tank effectief is om een warme BLEVE te voorkomen indien een LPG tankauto tijdens het bevoorraden van een LPG-tankstation zou worden blootgesteld aan brand.